Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vision från arbetsgrupp i HIS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vision från arbetsgrupp i HIS"— Presentationens avskrift:

1 Vision från arbetsgrupp i HIS
Fredag kväll får 90-årige Arthur smärta och svullnad i ena benet. Distriktssköterskan ringer hemjouren, varefter Arthur skickas till US. Propp i benet, sedvanlig behandling påbörjas. Vid onsdagsronden konstateras att han blivit förvirrad, och man vet inte om han kan återvända hem.

2 Patientens säkerhet i hemsjukvården
Personalens uppfattning av potentiella risker SYNNÖVE ÖDEGÅRD Landstingsförbundet

3 Sju problemområden identifierade
Informationsöverföring Samordnad vårdplanering Samverkan och ansvarsfördelning Läkemedelshantering Dokumentation och journalhantering Kompetens och kompetensutveckling Arbetsbelastning och arbetsmiljö

4 Informationsöverföring
vid intagning på sjukhus i samband med patientens hemkomst (speciellt läkemedel) sena epikriser bristande rapportering mellan dag- och nattsköterskor

5 Samordnad vårdplanering
avsaknad av vårdplanering medicinsk kompetens saknas vid vård-planering otydlig ansvarsfördelning bristande underlag för bedömning av rehabiliteringsbehov

6 Samverkan och ansvarsfördelning
otydlig ansvarsfördelning oklar ansvarsfördelning LAH/PV många aktörer ökar riskerna fora saknas för diskussion om samverkan och ansvarsfrågor otydligt ansvar mellan MAS och enhetschefer olika kulturer försvårar samverkan

7 Läkemedelshantering bristande kontrollsystem för ändringar och delegering av läkemedel otydliga riktlinjer stort antal delegeringar

8 Dokumentation och journalhantering
Samlad information om patienten saknas Brister i remisshantering och uppföljning av provsvar

9 Kompetens och kompetensutveckling
brister i medicinsk kompetens brister relaterade till medicinsk teknisk utrustning och hjälpmedel bristande beställarkompetens

10 Arbetsbelastning och arbetsmiljö
Otillräckliga medicinska resurser Stor geografisk spridning Tidsbrist Bristande tid för handledning

11 Hemsjukvård idag och i morgon – sommar 2003
Kvinna 89 år på servicehus efter stroke år 2000 Natt mot lördag symtom på ny stroke med svårighet att tala och att dricka Vill inte till sjukhus – vad gör hemjouren då?

12 Vad kan en hemjour göra? Samverka med andra vårdgivare för diagnostik och behandling Tillsammans med kommunsköterska lägga upp vårdplan, inventera resurs för omvårdnad Överlämna ansvar för fortsatt vård till nästa hemjour

13 Vårdplan Tillsyn, kontroll av vätskeintag och urin, omvårdnad
Vätsketerapi, urinkateter, fortsatt omvårdnad Efter helgen ny bedömning – till US om symtomen oförändrade

14 Fråga Vad hade hänt om patienten istället blivit skickad till
sjukhuset?

15 Problem i handläggningen
Brister i hemjourens rapport- och dokumentationssystem Ingen rutin för delad vårdnad Ingen möjlighet till gemensam journalföring Otydlighet i kommunsköterskans uppdrag Resursbrist hemtjänst/kommunsjukv?

16 Vårt uppdrag Gamla skröplisar i avsaknad av autonomi är helt och hållet beroende av vår förmåga att i samverkan bereda en god medicinsk vård och omvårdnad baserad på ett fundament av etisk medvetenhet och med patientens önskan i centrum Ett konsekvent säkerhetstänkande är en del i detta fundament


Ladda ner ppt "Vision från arbetsgrupp i HIS"

Liknande presentationer


Google-annonser