Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm) Lena Henricson Karin de Haas Ericson Presentation Skåne 110531.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm) Lena Henricson Karin de Haas Ericson Presentation Skåne 110531."— Presentationens avskrift:

1 Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm)
Lena Henricson Karin de Haas Ericson Presentation Skåne

2 Södersjukhuset/ Danderyds sjukhus
Primärt upptagningsområde: Sth – 7 stadsdelar, 6 andra kommuner Befolkningsunderlag ca inv Antal vårdade strokepatienter 2010: 1270 Medelålder för insjuknande: 75 Medelvårdtid: 7 Medianvårdtid: 5 Antal VC/ HLM: ca 70 Ger. kliniker: 4 st Stroketeam: 7 st Primärt upptagningsområde: 11 kommuner Befolkningsunderlag: ca inv. Antal vårdade strokepatienter 2010: 845 Medelålder för insjuknande: 76 Medelvårdtid: 7 Medianvårdtid: 5 Antal VC/ HLM: ca 40 Ger. kliniker: 3 st Stroketeam: 8 st Presentation Skåne

3 Rätt patient på rätt plats i rätt tid!
Högspeciali- serad rehab Planerad rehab neurologi Folk- högskola Sjukgymnaster och logopeder Specialiserad rehab Hjärnskade- center Strokeenhet/ Akutsjukhus Primärvårds- rehabilitering Primärvården Stroketeam Patient- föreningar Geriatrisk rehab Kommunal dagverksamhet Bistånds- bedömt boende Resurs- enheter Kommunala anhörigstödjare Presentation Skåne Lena Henricson, Karin de Haas-Ericson, Grafik: Kjerstin Greve-Löberg,

4 Strokesamordnarens uppgift
Kartlägga vårdkedjan Informera och skapa nätverk mellan vårdgrannar Arbeta för förbättrade rutiner på akutsjukhuset när det gäller överföring till nästa vårdinstans ”hands-on”-ärenden Ge feedback till HSNf (beställarorganisationen) Identifiera ”svaga länkar” Presentation Skåne

5 Identifikation av svaga länkar
Vårdprocesser/rutiner på strokeenhet Rehabilitering och vård på rätt nivå Informationsöverföring i vårdkedjan Information till och långsiktig uppföljning av patient och närstående Samverkan mellan olika aktörer inom vård och omsorg Hjälpmedel Info- överföring och samverkan Patientepikris Epikrismall Standardiserad remiss till geriatriken, från DS. Standardiserade remisser till specialiserad och högspecialiserad rehab SM-arbete på DS Svaga länkar: pat. som kommer till korttids – vem bevakar deras intressen. Återremiss till ger., stroketeam Pat. som överflyttas till KS för kärlkirurgi – skickas hem utan kontakt med stroketeam HL, ej automatisk kallelse Rehabilitering Stroketeamavtalen – olika tolkning av tjänstgöringsgrader Sprida info om och mellan alla rehab aktörer i vårdkedjan – ger., stroketeam, högspec. Rehab, spec. rehab, planerad rehab Dokumentation Mycket dubbeldokumentation Epikrismall Enkel remissrutin till stroketeam- direktrapport från DS:s paramedicinare till stroketeamen Riks-stroke Primär- och sekundärprevention Spridning av FAST Vårdprocesser Andelen pat. som vårdas på strokeenhet har ökat Trombolyser har ökat SOS-alarm prio 1 Väntetiden på akuten har minskat – på DS 4 timmar på akuten Logistiken för pat. från akuten till avd. Teamronder rätt pat, på rätt plats i rätt tid Strokeråd på SÖS Presentation Skåne

6 Presentation Skåne

7 ”inte vård på lika villkor”
Få äro kallade…… Strokeföreningens enkät till medlemmarna om deras situation i primärvården- ”inte vård på lika villkor” Presentation Skåne

8 Resultat 2/3 vill bli kallade till husläkaren. 50% av dessa ser problem med att de inte blir kallade. ”Inititiativförmågan är nedsatt Minnet är nedsatt För mycket ansvar Det känns som om man tränger sig på, när man kontaktar husläkaren. Man känner sig lämnad i sticket.” Presentation Skåne

9 Vår vision Ett Strokeforum bör etableras mellan befintliga aktörer inom akutvård, rehabilitering, öppen vård och FoUU, samt frivilliga organisationer med bl. a följande funktioner: lots- råd och stöd- för patient och närstående multidisciplinär samverkan expertstöd till patientens vårdgivare strokesamordnare fortbildning/samordning av information samverkan med primärkommuner mötesplats med aktiviteter för patient och närstående Presentation Skåne BÄST-projektet

10 Nationell informationskampanj för att förbättra överlevnaden vid stroke
Start hösten 2011 ( pågår under tre år ) Presentation Skåne

11 Presentation Skåne


Ladda ner ppt "Strokesamordnare en del av BÄST-projektet (Bättre Strokevård i Stockholm) Lena Henricson Karin de Haas Ericson Presentation Skåne 110531."

Liknande presentationer


Google-annonser