Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilka hinder finns här i vårt sjukhusupptagningsområde för att erbjuda god strokevård och rehabilitering? Sunderbyn, Luleå, Boden Sluten vården, Primärvården,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilka hinder finns här i vårt sjukhusupptagningsområde för att erbjuda god strokevård och rehabilitering? Sunderbyn, Luleå, Boden Sluten vården, Primärvården,"— Presentationens avskrift:

1 Vilka hinder finns här i vårt sjukhusupptagningsområde för att erbjuda god strokevård och rehabilitering? Sunderbyn, Luleå, Boden Sluten vården, Primärvården, Kommuner Avsaknad av multidiciplinärt team i primärvård / kommun Effektiv kommunikation –överrapporteringsmall – rutiner Tidsbrist Avståndet för personer < 65 år, var man bor är avgörande Öppenvårdsverksamhet varierar över länet, tillgänglighet till hemrehab och dagrehab

2 Hemtjänst / kommun ej intergrerad i rehabprocessen Alla som har nutritionssvårigheter efter sin stroke ska få dietistkontakt redan vid sjukhusvård Rutiner för nutritionsuppföljning mellan sluten vården och primärvården Våra egna attityder, till vad vi förmår Organisationsgränsen kommun / landsting Kompetenssvikt oavsett organisationsnivå -strokekompetensbevis -kognitivt förhållningssätt teori och praktik för all personal -kognitiv rehabilitering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Vissa brister i vårdkedjan Brist på samordning av resurser tex strokesjuksköterska Olika huvudmän – kommun och landsting Oklara rutiner, vilken läkare som ska göra uppföljningen För lite samarbete mellan vårdcentralerna och rehabcentrum, vårdcentralen utnyttjar ej rehabcentrums resurser Vård och rehabplan saknas

3 Bristfälligt teamarbete, revirtänk Felaktig bedömningar Bristfällig kommunikation mellan landsting och kommun Meddix – svårhanterligt system Otydlighet i egna ”ledet”, egen inventering behövs i kommunerna


Ladda ner ppt "Vilka hinder finns här i vårt sjukhusupptagningsområde för att erbjuda god strokevård och rehabilitering? Sunderbyn, Luleå, Boden Sluten vården, Primärvården,"

Liknande presentationer


Google-annonser