Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukskrivningsmiljarden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukskrivningsmiljarden"— Presentationens avskrift:

1 Sjukskrivningsmiljarden
Regeringens strategi för minskad sjukfrånvaro Sjukskrivningsmiljarden Rehabiliteringsgarantin Företagshälsovård Kömiljarden

2 Statens utgifter för sjukdom och handikapp i miljoner kronor
År Sjukpenning SA Summa

3 Sjukskrivningsmiljarden
Från år 2006 Tidigare år har målet varit helt relaterat till sänkning av ohälsotalen Det försäkringsmedicinska beslutsstödet infördes 2007 Rehabiliteringskedja (regler för ersättning från sjukförsäkringen) infördes juli 2008 Från år 2010 ändrades villkoren för sjukskrivningsmiljarden, en rörlig och en fast del infördes Den rörliga delen beror på sänkning av ohälsotalen Den fasta delen innebär krav på landstingen inom vissa områden

4 Sjukskrivningsmiljarden 2010, den rörliga delen
Den rörliga delen fördelas utifrån hur mycket sjukfrånvaron (ohälsotalet) har minskat i länet Norrbotten kan få som mest tkr Ohälsotalet är nu 30,5 i riket och 36,7 i Norrbotten. Målet är 35 dagar för Norrbotten Projekt som påverkar detta: Koordinatorer! Övriga aktiviteter: Riskbruk, Mindfulness, FaR&FYSS, HÖK= Radiologin, Ortopeden, PV, Artrosskola, Utbildning av AT- och ST-läkare Information till hela organisationen Bedömning: Målet kommer att bli svårt att nå p.g.a. den stora andelen SA

5

6

7

8

9 Sjukskrivningsdagar i NLL under 2009

10 Sjukskrivningsmiljarden 2010, den fasta delen
1. Ledningssystem och Jämställd sjukskrivningsprocess tkr 2010 Planerat ledningssystem på vårdgivarnivå + handlingsplaner jämställd vård, både lång och kortsiktiga, och analys av statistik Försäkringsmedicinska kommitté 2. Medicinska underlag Medicinska underlag 50% godkända tkr Medicinska underlag 70% godkända tkr Intygen kontrolleras i december, 300 intyg i Norrbotten kontrolleras

11 3. Elektronisk överföring av medicinska underlag
Digital överföring = Godkänd handlingsplan tkr Bedömning enligt Länsteknik är att detta ska klaras under året. Det följer arbetet med VAS+. Kommer att förbättra kommunikationen och förkorta handläggningstiden och därigenom öka patientsäkerheten 4. Fördjupade medicinska utredningar Dessa har från 2010 övergått till att vara sjukvårdens ansvar tkr Landstinget ska bemöta FK:s krav på fördjupade utredningar Organisationen klar med Rehabiliteringsmedicin Sunderbyn och Garnis Rehabcentrum


Ladda ner ppt "Sjukskrivningsmiljarden"

Liknande presentationer


Google-annonser