Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGETS VÅRD AV PATIENTER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDESJUKDOMAR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGETS VÅRD AV PATIENTER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDESJUKDOMAR"— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGETS VÅRD AV PATIENTER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDESJUKDOMAR
2011 Tomas Ljungberg, leg läk Psykiatriska kliniken, Nyköpings lasarett

2 Som bakgrund till landstingets uppdrag:
Delat huvudmannaskap – kommun och landsting Missbruk – sociala konsekvenser av intag Beroende – ett behov har utvecklats av fortsatt intag Abstinens – medicinska konsekvenser vid avslut - I landstingets uppdrag ingår inte missbruksrelaterad problematik - Medicinsk behandling av beroende/abstinens och medicinska konsekvenser av beroende/abstinens är uppdrag för landstinget - Landstinget har ett ”medicinsk” perspektiv - Landstingets arbete bygger på frivillighet och samverkan (förutom i några få undantagsfall)

3 Vad ingår i vårdprogrammet?
Alkoholberoende Opioidberoende (ffa heroinberoende) Läkemedelsberoende (ex bensodiazepiner) Medicinska konsekvenser av andra droger Psykiatrisk samsjuklighet (ex schizofreni, AD/HD) Administrativa frågor, t ex körkort, avgifter etc Kvalitetsarbete

4 Vården som beskrivs i vårdprogrammet planeras i samråd med patienten och utgår ifrån att patienten är välmotiverad och är beredd att ta sin del av ansvaret för att vården ska kunna genomföras på planerat sätt. Vården förutsätter strikta rutiner och enhetligt förhållningssätt för att kunna lyckas.

5 Vem gör vad i landstinget?
Screening och tidig upptäckt – samtliga enheter Primärvårdens uppdrag utöver detta: - alkoholberoende bryta riskbruk av alkohol abstinensbehanding i ÖV medicinsk återfallsprofylax psykiatrisk beh. på PV-nivå körkortsärenden pga alkohol - läkemedelsberoende nedtrappning/abstinens i ÖV

6 Vem gör vad i landstinget?
Psykiatrins uppdrag: - alkohol (all behandl.) vid specialistpsykiatrisk sjukdom mer allvarlig abstinens i ÖV vid behov av slutenvård - läkemedelsberoende vid specialistpsykiatrisk sjukdom - Narkotika all behandling som rör narkotika, ex abstinens, substitutionsbeh., körkortsintyg

7 Hur är psykiatrins uppdrag organiserat?
Slutenvård finns i Eskilstuna och Nyköping medicinska skäl avgör slutenvård Psykiatrisk ÖV Psykisk sjukdom och icke-aktivt bruk av alkohol eller narkotika Beroendecentra Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping Psykisk sjukdom och aktivt bruk Opiatsubstitution AD/HD utredning/behandling

8 Beroendecentra erbjuder
Läkarundersökningar – somatiska och psykiatriska Utredningar och individuellt utformade vårdplaner Medicinsk och återfallspreventiv behandling Telefonrådgivning och stödjande och motiverande samtal Abstinensbehandling i öppenvård Nedtrappning av läkemedel vid läkemedelsberoende Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Urin- och blodprovstagningar Utbildning och konsultation till vårdgrannar

9 Individuell vårdplan Medicinhämtning
Urinprover. Övervakade prover på mottagningen. Blodprover. Motiverande, återfallspreventiva och edukativa samtal ges som rutin vid medicinhämtning och provtagning. Vid behov kan mer riktad psykoterapeutisk hjälp ges. Psykiatrisk behandling. Om psykiatrisk comorbiditet föreligger riktas specifik behandling mot detta, t.ex. att ångest- eller depressionsbehandling ges.

10 Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende
Utredning (minst två månader) Vårdplanering Beslut på konferens Rehabiliteringsarbete Underhållsbehandling – buprenorfin/metadon Uttrappning (frivillig, ofrivillig) Kvalitetsregister

11 Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende
Urinprover 3 ggr/vecka initialt Övervakat dagligt intag i 6 månader Suboxon 1:a handsmedel, metadon i 2:a hand Delad medicin ska kunna redovisas Tomma metadon-flaskor lämnas tillbaka Vid parallellt alkoholmissbruk: Antabus, Campral

12 Vem gör vad i landstinget?
Medicinska komplikationer vid missbruk och beroende behandlas vid respektive ansvarig klinik/enhet; t ex frakturer vid kirurgklinik, leverskada vid medicinklinik, etc. Gravida kvinnor som missbrukar remitteras till specialistmödravården


Ladda ner ppt "LANDSTINGETS VÅRD AV PATIENTER MED MISSBRUKS- OCH BEROENDESJUKDOMAR"

Liknande presentationer


Google-annonser