Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Räddningstjänsten Skåne Nordväst"— Presentationens avskrift:

1 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Förslag till organisation för RSNV MBL § 19 information den 13 mars 2014 XX Räddningstjänsten Skåne Nordväst

2 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Organisation för RSNV Förutsättningar Utgå från grunduppdraget och medborgarperspektivet Vara en arbetsplats som speglar samhället i övrigt, genom att aktivt arbeta med jämställdhet och mångfald Enkel, platt och tydlig Långt gående delegering gällande ansvar och befogenheter Styra med vision, uppdrag och mål Förutsättningar för individen och organisationen att växa Utveckling, förändring och utmanande Öppna gränser mellan avdelningar/enheter Orädd och flexibel organisation Styrning och uppföljning ska vara enkel Räddningstjänsten Skåne Nordväst

3 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Organisation för RSNV Vilken modell En modell med geografisk lokal indelning som kan växa Distrikt- områdesindelning Varje distrikt ska i samverkan klara av hela uppdraget i sitt område Helhetsperspektiv En tydlig/enkel linjeorganisation Lägsta chefsnivå bör vara distrikt- områdeschef Förbundsdirektör ska vara tillika räddningschef Antalet underställda för varje chef max 15-20 All personal inklusive stödfunktioner ska vara engagerade i hela uppdraget(24/7). Räddningstjänsten Skåne Nordväst

4 Startar den 1 januari 2015 Tre kommuner Ca 182 000 inv Yta, 1086 km²
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Tre kommuner Ca inv Yta, 1086 km² Fyra heltidsstationer Fem RIB-stationer Tre räddn.värn Startar den 1 januari 2015

5 Målbild! Räddningstjänsten Skåne Nordväst 11 kommuner Ca 350 000 inv
3 flygplatser(1 timme) Hamnar E4, E6, E20 21 järnvägsstationer Öresundsregionen (3,6 miljoner inom 1 timme)

6 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
FD Förebyggande Operativa avd V-stöd Utbildnings C Strategisk stab Personal Ekonomi Räddningstjänsten Skåne Nordväst

7 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Strategisk stab Kommunikation Analys/utredning Olycksutvärdering Utveckling Projekt Räddningstjänsten Skåne Nordväst

8 Operativa avdelningen
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Operativa avdelningen Syd Mitt Norr Samv.C Stödfunktioner Räddningstjänsten Skåne Nordväst

9 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Samverkanscentralen Bårslöv Räddn. central RCB, StabsBM, VBI, IL Teknikstöd Kommunal jourcentral (11 kommuner) Räddningstjänsten Skåne Nordväst

10 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
FD Förbundsdirektör Förebyggande Fredrik Hermansson Operativa avd Jonathan Sjöberg Syd Lars Hansson Mitt Glenn Borgkvist Norr Gustav Ask Samv.C Chef ej klart Utbildnings C Anne Eriksson V-stöd Lars Persson Stab Emma Nordwall Personal Ekonomi Mariette Jeppsson, Lotta Nordfors-Ottosson Chefsförslag Räddningstjänsten Skåne Nordväst

11 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Distrikt Syd Lars Hansson Vallåkra Bårslöv Distrikt Mitt Glenn Borgkvist City Berga Allerum Distrikt Norr Gustav Ask Örkelljunga Skåne-Fagerhult Ängelholm Munka- Ljungby Strövelstorp Vejbystrand Räddningstjänsten Skåne Nordväst


Ladda ner ppt "Räddningstjänsten Skåne Nordväst"

Liknande presentationer


Google-annonser