Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överbefolkning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överbefolkning."— Presentationens avskrift:

1 Överbefolkning

2 Jordens befolkningsfördelning

3 Vad styr bosättningsmönstret?
Tillgång till vatten Bördiga och lättbrukade jordarter Gynnsamt klimat goda skördar överproduktion handel städer administration försvar Industri, handel, hamnar

4 Jordens fyra stora tätbygder

5 Den obebodda jorden Antarktis Delar av Kina, ökenområden i väst
Chile och Peru Amazonas

6

7 Varför folkräkningar? För att underlätta planerandet av Utbildning
Hälsovård Bostäder

8 Kriterier för tillförlitlighet
Ske inom ett strikt geografisk område Utgöra total undersökning Utgöra en förteckning över individer Genomföras vid en bestämd tidpunkt Återupprepas med bestämda tidsintervaller

9 Problem med jämförelser och analys
Datas kvalitet varierar mellan länder: I Syd ofta bristfällig, dålig tillförlitlighet, information saknas Det ställs olika frågor i olika länder. De geografiska nivåerna varierar. Förändringar av undersökningar över tid Förfalskning av data

10 Överbefolkning Vad har vi som människor rätt till? Vad är våra basbehov? Näringsriktig mat Rent vatten Utbildning Hälsovård Bostad

11 Allt är relativt Överbefolkning: relativt begrepp
För många människor i förhållande till resurserna, relativt sätt. (Dock ej sett ur ett globalt perspektiv då Nord producerar överskott av mat medan Syd har svältande befolkningar.) Ojämn fördelning av resurserna mellan olika länder.

12 Svenska förhållanden Folktäthet är ca 21 inv/km2 (jmf Storbritannien 250 inv/km²) 249 m mellan varje invånare 90 % av svenskarna bor söder om Sundsvall Söder om Uppsala bor 80 % 50 % bor på 3 % av ytan Slutet av 1800-talet, 20 % i städerna År 1990, 90 % i städerna Hälften av befolkningen bor i de 15 största städerna

13 Befolkningsteorier Befolkningen ökar mer än resurser
Malthus Boserup Befolkningen ökar mer än resurser Det leder till resursbrist Som leder till svält o krig Som leder till minskad befolkning Sedan börjar det om Befolkningen ökar mer än resurserna Det leder till teknisk utveckling Leder till mer resurser och ökad välfärd


Ladda ner ppt "Överbefolkning."

Liknande presentationer


Google-annonser