Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Helsingborg!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Helsingborg!"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Helsingborg!
FÖRVALTNING AVDELNING Välkomna till Helsingborg! Anna Jähnke kommunalråd och ordförande i miljönämnden Pernilla Fahlstedt - Estratega del medio ambiente

2 ”Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag.”
Helsingborg ska vara till en tolerant, spännande, hållbar och framtidsinriktad stad som lockar en mångfald av olika människor som vill bo, leva, arbeta, studera, uppleva, investera eller starta företag.

3 MISSION Helsingborgs stad har två huvudsakliga uppdrag. Det första är att tillhandahålla välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till stadens invånare i livets olika skeden. Det andra är ett uppdrag att utveckla såväl stadens varumärke som att, i samarbete med andra aktörer, ta en ledande roll i att utveckla de geografiska platserna Helsingborg, Helsingborgs-regionen och Öresundsregionen.

4 Attraktiv och intressant region
Skåne Nordväst/ Helsingborgsregionen ca invånare Öresundsregionen ca 3,7 miljoner invånare Helsingborgs stad invånare Kraftig befolkningstillväxt

5 Politiska mål och ett erkänt bra miljöarbete
Energistrategi Visionen är att Helsingborg ska bli energineutralt och i sin tur få ett mer hållbart energisystem. Miljöprogram Rent vatten Sundare Helsingborg Hållbart energisystem Hållbart transportsystem Inspiration och samverkan Hållbar planering och skötsel Miljöbäst i Sverige 2009 - Miljöprogrammet För Helsingborg är ett långsiktigt målmedvetet miljöarbete viktigt. Redan 1983 kom stadens första miljöprogram med mål för våra verksamheter. Det nuvarande miljöprogrammet innehåller mål och etappmål för stadens verksamheter under åren Syftet med programmet är att stärka stadens långsiktiga miljöarbete och att arbeta för att Helsingborg utvecklas till en miljömässigt hållbar stad. Sex prioriterade områden: Inspiration och samverkan. Hållbart transportsystem, Hållbart energisystem, Sundare Helsingborg, Hållbar planering och skötsel och Rent vatten.      - Energistrategi 2035 /energiplaner I dessa dokument finns mål och åtgärder för att minska användningen av energi och öka mängden förnybar energi. Visionen är att Helsingborg ska bli energineutralt, det vill säga att lika mycket energi som används ska tillföras som förnybar energi inom kommunens gränser. Detta är en viktig del i att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och att få ett mer hållbart energisystem.   - Miljöbästa kommun 2009 Enligt tidningen Miljöaktuellt kom vi på plats 10 av 290. Rankingen baseras på Miljöaktuellts egen enkät, Naturskyddsföreningens klimatindex, Gröna bilisters kommunranking och en sammanställning över andra miljönätverk med mera.

6 Helsingborgs Miljöbyrå
Förvaltningsövergripande satsning på kommunikation av Helsingborgs miljöarbete. SYMBOLHANDLINGAR Gynna ARENOR och DIALOG ANNONSER, Synas på stan, blogg- informationskampanj PR SYNAS där folk är

7 Återvinning 51% Om man järöfr Redan i början av 1990-talet hade vi en förutseende chef på vårt renhållningsbolag, NSR. Hans idéer om avfallsminimering, återanvändning, återvinning och …. gjorde att Helsingborg redan ….. införde hämtning av flera avfallsfraktioner vid varje fastighet. 100 % av villorna, de flesta (?) flerbostadshusen, totalt samlas 46 procent av det organiska avfallet i Helsingborg in.., 20 % är genomsnittet i Sverige. Tanken är att det ska vara lätt och bekvämt att göra ett bra miljöval.

8 Ökat resande med buss 51% Målet är att fördubbla resandet mellan ch Fram till 2010 hade resandet ökat med 51 %, vilket är fantastiskt bra. Det vi har gjort är att satsa på en ny bussflotta 2005 – alla byttes samtidigt till biogas, nya och fräscha. Sedan har en lång rad åtgärder gjorts, såsom att bygga om hållplatser, förtäta turer, bussprioriteringar m m. Tanken med satsningarna är att det ska vara lätt och bekvämt att göra ett bra miljöval!

9 Elbilssatsning 5 juli utsågs Helsingborgs stad till årets elbilsstad av Gröna Bilister under Almedalen Tillskrivit regeringen om att momsbefria elbilar för att få igång försäljningen. Världens första elbilspool som laddas via solceller Elbilspooler - Öresundskraft

10 Miljöverkstaden Miljöverkstaden utbildar barn och ungdomar
Merparten av eleverna i åk 1-8 går Miljöverkstadens utbildningar. Flera av utbildningsprogrammen når fler än 90 % av eleverna i respektive årskurs. Naturskolan hade under våren 140 gruppbesök från förskolor och skolor

11 Nationell miljökonferens i Helsingborg med ambitionen att lyfta blicken mot framtiden september 2012 Dunkers kulturhus Miljöbyrån

12 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Välkomna till Helsingborg!"

Liknande presentationer


Google-annonser