Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tankar kring organisation för RSNV

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tankar kring organisation för RSNV"— Presentationens avskrift:

1 Tankar kring organisation för RSNV
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Tankar kring organisation för RSNV XX Räddningstjänsten Skåne Nordväst

2 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Organisation för RSNV Förutsättningar Utgå från grunduppdraget och medborgarperspektivet Vara en arbetsplats som speglar samhället i övrigt, genom att aktivt arbeta med jämställdhet och mångfald Enkel, platt och tydlig Långt gående delegering gällande ansvar och befogenheter Styra med vision, uppdrag och mål Förutsättningar för individen och organisationen att växa Utveckling, förändring och utmanande Öppna gränser mellan avdelningar/enheter Orädd och flexibel organisation Styrning och uppföljning ska vara enkel Räddningstjänsten Skåne Nordväst

3 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Organisation för RSNV Vilken modell En modell med geografisk lokal indelning som kan växa Distrikt- områdesindelning Varje distrikt ska i samverkan klara av hela uppdraget i sitt område Helhetsperspektiv En tydlig/enkel linjeorganisation Lägsta chefsnivå bör vara distrikt- områdeschef Förbundsdirektör ska vara tillika räddningschef Antalet underställda för varje chef max 15-20 All personal inklusive stödfunktioner ska vara engagerade i hela uppdraget(24/7). Räddningstjänsten Skåne Nordväst

4 Startar den 1 januari 2015 Tre kommuner Ca 182 000 inv Yta, 1086 km²
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Tre kommuner Ca inv Yta, 1086 km² Fyra heltidsstationer Fem RIB-stationer Tre räddn.värn Startar den 1 januari 2015

5 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
11 kommuner Ca inv Målbild!

6 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
FD Samhällsskydd Operativa avd Samv.C Brandorama Stab Räddningstjänsten Skåne Nordväst

7 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Stab Ekonomi Personal/HR Kansli Kommunikation Analys Olycksutvärdering Verksamhetsstöd Räddningstjänsten Skåne Nordväst

8 Operativa avdelningen
Räddningstjänsten Skåne Nordväst Operativa avdelningen Syd Mitt Norr Stödfunktioner Räddningstjänsten Skåne Nordväst

9 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Syd Vallåkra Bårslöv Mitt City Berga Allerum Norr Örkelljunga Skåne-Fagerhult Ängelholm Räddningstjänsten Skåne Nordväst

10 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Samverkanscentralen Bårslöv Räddn. central RCB, StabsBM, VBI, IL Teknikstöd Kommunal jourcentral (11 kommuner) Räddningstjänsten Skåne Nordväst

11 Räddningstjänsten Skåne Nordväst
FD Förbundsdirektör Stab Stabschef Samhällsskydd Avdelningschef Operativa avd Syd Distriktschef Mitt Norr Samv.C Brandorama Räddningstjänsten Skåne Nordväst


Ladda ner ppt "Tankar kring organisation för RSNV"

Liknande presentationer


Google-annonser