Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!"— Presentationens avskrift:

1 Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!

2 Varför behövs målstyrning?
Om man inte vet vart man ska, spelar det ingen roll vilken väg man går!”

3 Målstyrning är inte detaljstyrning…
”Målstyrning handlar inte om inskränkning av kreativiteten!!!”

4 Målstyrningsmodell Vision Syfte Kund-/medborgarmål Resursmål
Övergripande mål Ansvar Kund-/medborgarmål Resursmål Miljömål KS Produktivitet/Process/Ekonomi/Personal Förvaltningsmål Nämnd Aktiviteter till Alla i verksamheterna övergripande mål samt förvaltningsmål Uppföljning KLK/Miljöstrateg/en ansvarig per förvaltning

5 Vision ”Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen. Här förverkligar du dina drömmar, skapar, upplever, är delaktig och tar ansvar.!”

6 Syfte Värnamo kommun skall på kommunmedborgarnas uppdrag tillhandahålla service kostnadseffektivt och med god kvalitet.

7 Varför kund/medborgarfokus?

8 Övergripande mål och Förvaltningsmål
Både övergripande och på varje förvaltning ska finnas: Kund-/medborgarmål (externt) Resursmål (internt) (Produktivitet/Process/Ekonomi/Personal) Miljömål (externt/internt)

9 Att tänka på vad gäller målstyrning…..
Metoden och målen måste vara kända/kommunicerade i organisationen!!!! Mätbart, realistiskt, nåbart….osv. Dom övergripande målen ska vara övergripande, d v s gälla alla förvaltningar. KS sätter övergripande mål och mål för KLK. Försök använd nyckeltal och mått vi redan har. Vart befinner vi oss och vart ska vi? Mät i början och följ upp.

10 Mål betyder ingenting om vi inte
gör något för att uppnå dom!!

11 Aktiviteter

12 För att ha koll på aktiviteterna och få saker gjorda!
Aktiviteter kopplade till mål Förvaltning/avdelning/enhet/område/arbetslag: Omsorgsförvaltningen arbetslag 5 Mål (övergripande eller eget): Öka andel medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de kontaktat förvaltningen kring en enkel fråga. Datum/revideringsdatum: Aktivitet När klart? Vem ansvarar? Klart/ej klart Diskutera bemötande på APT:na Löpande Solveig K (avd.chef) Ej klart Gå på inspirationsföreläsning Anders L anmäler 5 pers om bemötande Ta med som en punkt vid nästa Lena A anhörigträff Enkät till boende eller anhöriga osv För att ha koll på aktiviteterna och få saker gjorda!

13 Uppföljning – en viktig del av målstyrningen!


Ladda ner ppt "Ny målstyrningsmodell för Värnamo kommun!"

Liknande presentationer


Google-annonser