Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kristina Ekbom KEFU-dagen 20140610 Min väg tillbaka Hur filmen kom till om att vara patient inom rättspsykiatrin och ett vårdutvecklingsprojekt som växte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kristina Ekbom KEFU-dagen 20140610 Min väg tillbaka Hur filmen kom till om att vara patient inom rättspsykiatrin och ett vårdutvecklingsprojekt som växte."— Presentationens avskrift:

1 Kristina Ekbom KEFU-dagen 20140610 Min väg tillbaka Hur filmen kom till om att vara patient inom rättspsykiatrin och ett vårdutvecklingsprojekt som växte och ändrade form

2 Patientinformation och förbättringsprojekt- varför? •Det saknades övergripande information till patienterna i verksamhetsområdet •Ungefär samtidigt kom förbättringsprojektet ”Bättre vård och mindre tvång” initierat av SKL och Region Skåne

3 Förbättringsprogram Bättre vård-mindre tvång 20110406-1208 En av vårdavdelningarna nominerades ; orsak: statistik tvångsåtgärder

4 Vi valde drogtest först, pga. oenighet i personalgruppen kring detta. En enkätstudie gjordes Sammanfattning kring måluppfyllelse delmål: Rutiner och bemötande vid upptäckt av droger på avdelningen och positivt drogtest varierade mycket. Bra patientinformation behövs ansåg både en majoritet av patienterna och personalen.

5 Vid enkätstudien kunde vi inte bara använda oss av enkäter… Några patienter blev istället intervjuade och då fick vi fram andra synpunkter från patienterna som projektgruppen tillsammans med enhetschefen sammanfattade och återkopplade till personalen

6 ….att mycket handlar om vikten av ett gott bemötande, dvs. professionellt, kunnigt och respektfullt. Patienterna upplevde en ojämn kvalitet och många kände sig ensamma med sin ångest. Slutsatsen var att stimulera till andra åtgärder i diskussionerna med personalen

7 Ungefär samtidigt…

8 Projektupplägg i förnyelse- och förbättringskunskap (LTH) kurs för processledarna

9 Ämne Patientinformation inom Rättspsykiatrisk vård Region Skåne hösten 2011

10 Metod: Behovsanalys Mål: Hur ska vi veta- Vad vill (behöver) patienterna veta? Hur önskar patienterna få informationen?

11 Vi gjorde ett projektförslag som godkändes av ledningsgruppen Projektet utmynnade ut i tre spår: A- VAD? Patientpärm: Starta en grupp som i första hand sätter igång med utformningen (innehåll, struktur och utseende)av denna. B- HUR? Utbildning i MI/bemötande: Hur går vi vidare med utbildning av personal? C- EVIDENS! Forskningsprojekt: Projektet kommer att ingå i ett större forskningsprojekt där verksamhetsområdets etiksamordnare Pontus Höglund, deltar.

12 Hur? Vi var 4 personer som arbetade med patienterna på några enheter för att komma fram till hur de ville ha sin information.

13 Att vara patient hos oss - hur är det? Många patienter är från början ganska sjuka och förvirrade och förstår inte riktigt vad som hänt.

14 Att vara personal hos oss- hur är det? Personalen arbetar tillsammans med patienterna -för att nå målen för vården - information är viktigt! Tillsammans med patienterna håller vi på att utveckla ett informationssätt där vi utgår från patienternas behov

15 Hur gör man för att nå patienten? Patienterna berättade att det är svårt att förstå vad som ska hända efter domen I vårt informationsprojekt föreslog en patient att vi skulle göra en film som gör det lättare att förstå vad som ska hända…

16 Här kommer filmen! https://www.youtube.com/watch ?v=12-zbONQG4k https://www.youtube.com/watch ?v=12-zbONQG4k


Ladda ner ppt "Kristina Ekbom KEFU-dagen 20140610 Min väg tillbaka Hur filmen kom till om att vara patient inom rättspsykiatrin och ett vårdutvecklingsprojekt som växte."

Liknande presentationer


Google-annonser