Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll"— Presentationens avskrift:

1 Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll

2 Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet
Att kommuninvånarna skall få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen

3 Utveckling av Kommunens Kvalitet i Korthet
KKiK utvecklas tillsammans med en KSO-grupp

4 KKiK är framtaget ur ett KF-perspektiv
Nämnd Verksamhet Antal mått

5 Mäter i flera dimensioner……
(aktiviteter, prestationer)

6 Varifrån tar vi fram måtten?
SKL: Öppna jämförelser Kommunens egna uppgifter Externa undersökningar SCB Skolverket m.m. Kommunledning Kommunens förvaltning - Verksamhet

7 Vilka områden ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet?
Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekter i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare Totalt används ca 40 mått för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena

8 Alla mått definieras i verktygslåda

9 Exempel på mått - tillgänglighet
Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen? Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket i kommunen öppet utöver tiden 08–17 på vardagar? Hur många timmar/vecka har kommunen öppet simhallen utöver tiden 08–17 på vardagar?

10 Exempel på mått – tillgänglighet (forts)
Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum (kö)? Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats (kö)? Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

11 Resultaten presenteras i resultatrapport

12 Alla mått finns tillgängliga i Kolada

13 Nyckeln till framgång är kunskap om måttet och analys
Vad mäter måttet? Vad betyder måttet? Vilks processer påverkar måttet? Vad gör de som når högst/bäst resultat?

14 Mått 18A Vilket resultat når elever i årskurs 6 i kommunen i de nationella proven? Hämtas från Skolverket KKiK mäter de som är godkända på hela Eng-, MA- och SV-provet. Skolverket tar hänsyn till om elever klarat delprov inom resp. ämnesområde. (Både nämnaren och täljaren är olika) Alla skolor i kommunen.

15 Mått 18B Vilket resultat når elever i årskurs 3 i kommunen i de nationella proven? Hämtas från Skolverket KKiK mäter de som är godkända på hela MA- eller SV-provet. Skolverket tar hänsyn till om elever klarat delprov inom resp. ämnesområde. (Både nämnaren och täljaren är olika) Alla skolor i kommunen.

16 Analys mått 18 Ett av få resultatmått som är jämförbara nationellt och som mäter i början av utbildningsprocessen Vad gör kommuner som når goda resultat? Finns skillnader mellan enheter i egna kommunen? Egna – externa utförare? Hur arbetar de som når bäst resultat? Hitta mätmoder som på individ-/klass-/skolnivå kan mäta kunskaps-/färdighetsnivå vid flertal tillfällen under läsåret Följ elever från förskola – åk 9 Anpassa åtgärder – elevfokus Öppna upp klassummen

17 Att lära av goda exempel…

18 Handbok och nätverk som stöd
Handbok med teori och övningar Åtta kommunnätverk, 60 kommuner i ”Nätverk för Resultat”

19 ….fakta och övningar

20 Kommunens Kvalitet i Korthet – tre träffar per år
Presentation av resultat - Alla Januari Uppstart för insamling av resultat – Alla Inspirerande träffar där goda exempel redovisas September Maj Utvecklingsfrågor - Projektledare De flesta resultaten tas fram av SKL. Kommunen tar fram 16 av 38 (39) resultat.

21 Viktiga datum 2012-09-27: Uppstartsmöte för insamling av resultat
XX: Sista dag för att ge besked om deltagande i telefon- och e-postundersökningen (Datum meddelas i samband med uppstartsmötet.) Sista dag för inlämning av resultat : Redovisning av resultat för 2012

22 Vilka på SKL jobbar med Kommunens Kvalitet i Korthet?
Lena Langlet, Medborgardialog Kjell-Åke Eriksson, Medborgardialog Gunnar Gidenstam, Styrning och ledning Christine Feuk, Styrning och ledning Leif Eldås, Övergripande Lars Strid, Övergripande Eva Höög, Övergripande

23 Veta mer?


Ladda ner ppt "Kommunens Kvalitet i Korthet - utveckling, syfte och innehåll"

Liknande presentationer


Google-annonser