Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknisk rapportskrivning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknisk rapportskrivning"— Presentationens avskrift:

1 Teknisk rapportskrivning
Av Thomas Mesumbe

2 Syfte Utveckla förmåga att dokumentera arbete med texter, skisser och modeller Utveckla din förmåga att använda tekniska begrepp i rätt sammanhang

3 Ditt uppdrag Göra uppgifter efter varje genomgång
Skriva en teknisk rapport för din uppfinning.

4 Vad ska finnas med i en tekniskrapport?
Ditt förnamn och efternamn. Te.x. Sven Svensson 2. Din klass t. ex 6:13 3. Datum t. ex 4: Namn på din uppfinning t. ex radiostyrd brevlåda

5 5. Bakgrund Skriv en Kort historik om din uppfinning
5. Bakgrund Skriv en Kort historik om din uppfinning. Vad tänker du förbättra/vilket problem tänker du lösa? Vad använder man produkten till? Hur har den utvecklats som uppfinning. Vilken målgrupp satsar du på och varför.

6 6. Material: Lista verktyg du använt. Lista material du använt. 7
6. Material: Lista verktyg du använt! Lista material du använt! 7. Utförande: Beskriv arbetsgång! Beskriv noggrant vad du gjorde och hur du gjorde.

7 7. Skiss/modell/ prototyp
Gör en noggrann ritning/modell över den uppfinning du har byggt. Gör skisser/modeller som visar olika delar av din uppfinning innan de kopplades ihop. Ritningen ska vara gjord på millimeterpapper eller på datorn.

8 8. Produktanvändning Beskriv hur din uppfinning ska fungera
8. Produktanvändning Beskriv hur din uppfinning ska fungera. Finns det några säkerhetsrisker man bör tänka på vid tillverkning och användning? 9. Resultat: Hur blev resultatet? Vilka är din uppfinnings starka och svaga sidor? Vilka problem stötte du på, hur löste du dem? Tänk efter hur du tänkte från början och hur du anpassade dina idéer. Fungerar din konstruktion som du har tänkt dig från början? Varför/varför inte?

9 10. Ekonomi Tänk på kostnader för tillverkning, distribution, återvinning och inkomster av försäljning, samt service samtidigt som den kommer att kosta att köpa, använda och underhålla osv 11. Etik och moral Kan man använda produkten utan att få dåligt samvete? Tänk på spridning av miljögifter, slöseri med energi m.m.

10 12. Sammanfattning/diskussion Hur har din uppfinning påverkat människor och samhälle? Ge förslag till förbättringar!

11 Uppgift 3 Syftet med denna uppgift är att öva på att skriva en teknisk rapport. Du kommer att få ett kuvert av din handledare. Din uppgift är att skriva en teknisk rapport om detta kuvert. Alla delar av rapporten som vi har gått igenom ska finnas med.


Ladda ner ppt "Teknisk rapportskrivning"

Liknande presentationer


Google-annonser