Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pvkvalitet.se. Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. •Vi tror själva att vi följer riktlinjer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pvkvalitet.se. Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. •Vi tror själva att vi följer riktlinjer."— Presentationens avskrift:

1 pvkvalitet.se

2 Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. •Vi tror själva att vi följer riktlinjer i mycket högre grad än vi egentligen gör! •För att vi skall förstå att det är dags att förändra vår handläggning krävs att vi studerar hur vi själva gör..

3 Mål för pvkvalitet.se •Enkelt •Snabb återkoppling •Lätt att jämföra egna resultat –med rekommendationer –med andra vårdcentraler •Kunna följa sin egen utveckling över tid

4 pvkvalitet.se •Bygger på att man för viss diagnos går igenom 10-20 slumpvalda journaler per läkare/sjuksköterska eller 50-60 per vårdcentral •Noterar på formulär •Mata in aggregerade resultat i pvkvalitet •Resultaten visas inom 10 sek.

5 Här kan du ansluta din enhet till pvkvalitet..se I följande bilder illustreras några inmatningsbilder och diagram

6 På denna sidan registrerar vårdcentralen uppgifter om befolkning mm Används bl.a. för att beräkna prevalens av hjärtsvikt, astma, KOL m.m.

7 Här väljer du inmatning av den diagnos/tillstånd du vill följa upp

8 För varje tillstånd finns kriterier, indikatorer och mätmetod beskrivet Inmatningsformulär. Kan klickas fram se nästa bild Kan klickas fram Se nästnästa bild

9 Tonsillit

10 Registreringsformulär för journalgenomläsningen Summera och skriv in i inmatningsformuläret i pvkvalitet Tonsillit

11

12 Andel StrepA pos av alla antibiotikabehandlade tonsilliter Mål 80% Bakgrund Kan klickas fram se nästa bild Den egna vårdcentralen visas med röd stapel de övriga med blå staplar

13 Bakgrund Bakgrund: Ett flertal studier har visat att allmänläkare efter halsundersökning har ungefär 50% träffsäkerhet i bedömningen om streptokocker föreligger eller ej. Därför är bakteriologisk diagnostik nödvändig i de flesta fall. Om 4 av 4 diagnostiska kriterier är uppfyllda och dessutom minst ett tillläggskriterium är uppfyllt kan antibiotika ges utan föregående diagnostik. Tilläggskriterier 1. Streptococcus pyogenes i närmiljö 2. Paronychi 3. Impetigo 4. Smultrontunga 5. Scarlatiniformt utslag Referens Handläggning av faryngotonsilliter. Läkemedelsverkets Information dec 2001. http://www.lakemedelsverket.se/Tpl/RecommendationsPage____2656.aspx Andel StrepA pos av antibiotikabehandlade tonsilliter

14 Mål < 5 % Andel StrepA negativa av alla antibiotikabehandlade Bakgrund Kan klickas fram se nästa bild

15 Bakgrund Symtomen vid faryngotonsillit med negativ svalgodling avseende Streptococcus pyogenes påverkas inte av antibiotikabehandling (evidensgrad1b). Streptokocker grupp C och G förekommer i < 5%, varför det endast i något enstaka fall kan bli aktuellt med antibiotikabehandling efter ett negativt snabbtest. Andel StrepA neg av antibiotikabehandlade tonsilliter

16 Här kan du välja om du vill jämföra med resultat från ett eller flera år eller med bara ditt eget eller även andra landsting. Du kan också välja att jämföra landsting med varandra.

17 För att enkelt kunna sprida resultaten inom enheten och arbeta vidare med dem i förbättringsarbetet kan du få en PDF av resultat & bakgrunder

18 •Nu följer en redovisning av befintliga områden i pvkvalitet med beskrivning av indikatorer mätmetoder och redovisning av ett antal diagram

19

20 Fördelning mellan olika antibiotika Bakgrund: Pivmecillinam och nitrofurantoin är likvärdiga förstahandspreparat för behandling av cystit. Trimetoprim bör på grund av ökad resistens hos E.coli (cirka 15%) i första hand användas om pivmecillinam eller nitrofurantoin är olämpliga eller efter resistensbestämning. Pivmecillinam eller cefalosporin kan väljas till gravida (alltid odling). Därför är den optimala förskrivningsprofilen pivmecillinam (40%), nitrofurantoin (40%) och trimetoprim (15-20%). Kinoloner / cefalosporiner skall vara enstaka undantag. Den egna vårdcentralen presenteras snett rutad.

21 Bakgrund: Behandlingstidens längd är beroende av preparatens farmakokinetik. Pivmecillinam, nitrofurantoin och cefalosporiner elimineras snabbt med urinen och terapeutiska urinkoncentrationer bibehålls högst ett dygn efter avslutad terapi. Fem dygns behandling med dessa antibiotika baseras på farmakokinetiska överväganden och klinisk erfarenhet. Pivmecillinam i tre dygn kan rekommenderas för kvinnor < 50 år med sporadisk cystit, medan äldre kvinnor bör behandlas i fem till sju dygn. Trimetoprim och fluorokinoloner ger terapeutiska urinkoncentrationer i två till tre dygn efter avslutad behandling, vilket innebär att en tredygnskur motsvarar minst fem dygns behandling i urinblåsan. Korta behandlingstider har flera möjliga fördelar, då minskad förbrukning av antibiotika torde bromsa resistensutvecklingen och även minska risken för bieffekter. Referens Behandlingsrekommendation - Nedre urinvägsinfektion (UVI) hos kvinnor. Läkemedelsverket 2007;18(2). Mål > 80%

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 Dessa diagnoser finns nu – flera kommer Sept 2008: 103 anslutna vårdcentraler Febr 2009 130 ” ” ” i 18 landsting Antal inrapporterade kvalitetsmätningar och antal patienter i stickproven sept 2008 •Astma 63 1900 •Cystit hos kvinnor 79 3000 •Hjärtsvikt 49 1300 •KOL 55 1500 •Tonsillit 82 2900 •Bensår 36 500 Summa antal patienter i stickproven ca 11 000 Mera info finns på www.pvkvalitet.se

39 1. Om vi tittar på hur vi gör och jämför med både riktlinjer och hur andra gör. 2. Diskuterar med våra kollegor hur vi borde göra. 3. Försöker förändra vårt handlande i den riktningen. 4. Tittar igen på hur vi gör och ser att vi blir bättre. Då blir vi båda glada och stimulerade! Den största kvalitetsökningen har sannolikt skett när vi vet att vi uppnår våra egna ambitioner

40 pvkvalitet.se för att enkelt kunna kolla hur man gör…... och det kostnadsfritt för användarna pvkvalitet.se finns tack vare anslag från: FORSS – Forskningsrådet i Sydöstra Sverige STRAMA Primärvårdens FoU-enhet i Jönköping SFAM


Ladda ner ppt "Pvkvalitet.se. Vi människor har en stor benägenhet att vara nöjda med våra insatser och vår organisation av arbetet. •Vi tror själva att vi följer riktlinjer."

Liknande presentationer


Google-annonser