Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer"— Presentationens avskrift:

1 Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer
Källor: Spear Apotekens Service Vårdgivarstödet SMI Strama VGR ”Regnbågshäftet Antibiotika-app ”Strama VGR”

2 Spear Simulering, Prognostisering, Evaluering, Analys, Ranking

3 Spear Välj Enhetsjämförelse

4 Spear

5 Spear Välj Perspektiv - Läkemedel

6 Spear Välj Nyckeltal

7 Spear Nyckeltal inom området antibiotika
Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna Andel cefalosporiner av betalaktamantibiotika Andel kvinnor år behandlade med kinoloner vid nedre UVI, ÖJ, listade Andel som antibiotikabehandlats, ÖJ, listade Kinoloner, kvinnor 18+ PcV vid behandling av barn med luftvägsantibiotika, ÖJ, listade Totalförskrivning av antibiotika/100 listade

8 Spear Info – ger info om valt nyckeltal

9 Spear Förvaltning/Vårdföretag – välj det som önskas

10 Spear Möjliga val vid val av enhet/enheter Förvaltning/Vårdföretag
Nämnd Kommun/stadsdel Vårdenhet Valen har betydelse för vilken/vilka enheter man tittar på samt mot vilka enheter man jämför sig med.

11 Spear Val av tidsperiod År Månad
Vid val av tidsperiod får man inte månadssiffror utan kvartalssiffror. De kvartalssiffror som visas bygger på kvartalet innan. Undantag: ÖJ (Öppna Jämförelser) Här visas staplar årsvis. Stapel för 2012 innehåller siffror för 2011 o.s.v.

12 Spear

13 Statistik från ASAB www.apotekensservice.se/kundservice/blanketter
Här kan man hämta blanketten: Begäran förskrivarprofil för enskild förskrivare

14 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik - antibiotika

15 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik – antibiotika forts.

16 Statistik från ASAB Individuell förskrivningsstatistik – preparat 7-ställig ATC-kod

17 Vårdgivarstödet www.vgregion.se/vardgivarstod
Välj Läkemedel i regionen

18 Vårdgivarstödet Välj statistik – basfakta och/eller nyckeltal

19 Vårdgivarstödet Basfakta – Antibiotikarecept per 1000 invånare

20 Vårdgivarstödet Nyckeltal – Andel kinoloner av UVI-antibiotika till kvinnor 18 år och äldre

21 SMI Välj ämnesområde Antibiotika

22 SMI Välj Antibiotikaförbrukning

23 SMI Välj t ex Sverige

24 SMI Välj t ex Öppenvård

25 SMI Öppenvård – färdiga diagram och tabeller

26 SMI

27 SMI

28 Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård ”Regnbågshäftet”

29 Antibiotika-app ”Strama VGR”
Iphone: hämtas från AppStore Android: hämtas från Google

30 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till barn (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (barn) J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04 Amoxicillin J01CR02 Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01 Cefalexin J01DB05 Cefadroxil J01DC02 Cefuroxim (J01DC08 Lorakarbef) J01DD14 Ceftibuten J01FA01 Erytromycin J01FA06 Roxitromycin J01FA09 Klaritromycin J01FA10 Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till barn 0-6 år

31 SPEAR Andel PcV av luftvägsantibiotika till vuxna (uttrycks som %) Luftvägsantibiotika (vuxna) J01AA02 Doxycyklin J01CE02 Fenoximetylpenicillin J01CA04 Amoxicillin J01CR02 Amoxicillin och enzymhämmare J01DB01 Cefalexin J01DB05 Cefadroxil J01DC02 Cefuroxim (J01DC08 Lorakarbef) J01DD14 Ceftibuten J01FA01 Erytromycin J01FA06 Roxitromycin J01FA09 Klaritromycin J01FA10 Azitromycin Antal varurader fenoximetylpenicillin som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre Antal varurader luftvägsantibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre

32 SPEAR Kinoloner 18+ (uttrycks som %) UVI-antibiotika J01MA02 Ciprofloxacin J01MA06 Norfloxacin J01CA08 Pivmecillinam J01EA01 Trimetoprim J01XE01 Nitrofurantoin Antal varurader kinoloner som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till kvinnor 18 år och äldre Antal varurader UVI-antibiotika som förskrivits från vårdcentralen och expedierats till vuxna 18 år och äldre


Ladda ner ppt "Antibiotikastatistik och länkar till behandlingsrekommendationer"

Liknande presentationer


Google-annonser