Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson."— Presentationens avskrift:

1 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson Karolinska Institutet, IHCAR och Apoteket vid Sunderby sjukhus, Luleå e-post: eva.pettersson@ki.se eller eva.e.pettersson@apoteket.se

2 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Syfte Att beskriva och utvärdera behandlingen av infektioner på säbo för äldre Utvärdera en utbildning till deltagande personal

3 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Inbjudan att delta gick ut till alla MAS 58 särskilda boenden från Haparanda i norr till Malmö i söder 1.Registrering av diagnoser och antibiotikaanvändning under 3 månader 2.Utbildning för deltagande sjuksköterskor och läkare (utbildare = läkare, apotekare och hygiensjuksköterska) 3.Upprepning av registrering under 3 månader för att se om förskrivningen av antibiotika hade förändrats

4 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Resultat steg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika Antal registrerade infektioner:889  ca 1,2 infektioner/boende och år Boende:84 år, ca 2/3 kvinnor Andel influensavaccinerade:71 % Indikationer för antibiotika – Urinvägsinfektioner:55 % – Hud- och mjukdelsinfektioner: 17 % – Luftvägsinfektioner: 15 % – Övriga:9 % – Diagnos saknades:4 %

5 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Resultat steg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika 84 % av infektionerna behandlades med antibiotika  ca 1 antibiotikakur/ boende och år 38% av all antibiotika förskrevs efter indirekt kontakt Penicilliner38% (PcV 7%, pivmecillinam 15%, övr PC 16%) Kinoloner23 % Trimetoprim18% Tetracykliner7 % Cefalosporiner 5 % Övriga10 %

6 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Urinvägsinfektioner, 489 fall Nedre UVI vanligast. Övre UVI rapporterades bara i 21 fall Lika vanligt med UVI hos män som hos kvinnor i denna patientgrupp Någon form av diagnoshjälpmedel användes i 458 fall Odlade i 49% av alla fall De senaste 3 månaderna hade nära hälften av de registrerade UVI-fallen – fått antibiotika – haft samma typ av infektion

7 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Antibiotikaval vid urinvägsinfektioner (n = 420)

8 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Nedre UVI hos kvinnor (n=226) Hälften av dessa behandlades inte enligt rekommendationerna 47% ej enligt rekommendationerna map behandlingstid - Kvinnor: behandlades för lång tid - Män: behandlades för kort tid 29% ej enligt rekommendationerna map antibiotikaval – Nitrofurantoin är ett av förstahandsmedlen vid nedre UVI hos kvinnor – Användningen av kinoloner var för hög: 88 % av kinolonerna som användes hos äldre kvinnor vid UVI förskrevs på felaktig indikation

9 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Pneumoni (n=78) Behandlades med antibiotika i 97 % av alla fall I 3/4 av fallen där man angett någon behandlingstid (n = 63) behandlade man i 9-10 dagar Diagnoshjälpmedel användes i ca hälften av fallen. I 34 fall tog man ett CRP. Värdet var i 24 fall över 50. Man behandlade dock med antibiotika oavsett CRP-värde Medelåldern hos de som hade pneumoni var signifikant högre än vid övriga registrerade infektioner Vanligare hos män än hos kvinnor

10 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Pneumoni forts. Behandlingstiden följde i princip rekommendationerna Antibiotika (n=76): Penicillin V- 25 % Amoxicillin- 20 % Doxycyklin- 33 % Cefalosporiner- 13 % Övriga- 7 %

11 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Hud- och mjukdelsinfektioner, 144 fall Den vanligaste diagnosen var erysipelas (40 fall) Tog prov för odling i 24% av fallen Antibiotika vid hudinfektioner (n=128). Isoxa-PC var vanligast (57 %) följt av PcV (13 %) cefalosporiner (9 %) och kinoloner (6%) 10 dagar var den vanligaste behandlingstiden (61 % av dem där man hade angett någon behandlingstid) Långtidsbehandling förekom vid 5% av hud- och mjukdelsinfektionerna

12 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Interventionen/Utbildningen Jag + läkare + hygiensjuksköterska Deltagare: sjuksköterskor och läkare knutna till deltagande säbo Utbildningen bestod av två delar – Del 1: återkoppling till resultaten – Del 2: vårdhygien samt behandlingsrekommendationer för UVI, pneumoni samt hud- och mjukdelsinfektioner 46 säbo med 2294 boenden av 58 säbo med 3002 boenden fullföljde studien 540 jämfört med 889 infektionsepisoder

13 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Preliminära resultat av utbildningen Urinvägsinfektioner s = signifikant skillnad, α =0,05 ns = icke signifikant skillnad

14 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Att arbeta vidare med? Implementering av behandlingsriktlinjer: Val av antibiotika vid UVI och pneumoni samt behandlingstider vid UVI En stor andel av all antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon kontakt med den boende (38%) Diagnostik av UVI (ABU? Överdiagnostik? Användning av diagnoshjälpmedel?) Vårdhygien

15 Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Tack för er uppmärksamhet! Sunderby sjukhus


Ladda ner ppt "Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08 Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson."

Liknande presentationer


Google-annonser