Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBAR Modell för bättre kommunikation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBAR Modell för bättre kommunikation"— Presentationens avskrift:

1 SBAR Modell för bättre kommunikation

2 SBAR Utvecklades för Ubåtsfartygspersonal i USA
Förmedla information specifikt och på ett organiserat sätt. Stress och tidspressad miljö Anpassades för hälso- och sjukvård av Dr M Leonard m fl, Kaiser Permanente, Colorado USA.

3 S B A R - metoden Strukturerat minnesstöd Medicinska och administrativa situationer Muntligt och skriftligt

4 Fokusera på huvudbudskapet
Båda ges möjlighet till gemensam förståelse. Strukturerar informationen.

5 Varför SBAR i sjukvården?
Tillbud/Negativa händelser uppstår ofta på grund av bristande kommunikation Patientsäkerheten ökar om möjlighet till god kommunikation finns Hjälp att prioritera rätt information vid rätt tillfälle Används i medicinska och administrativa situationer, t ex överrapportering, kalla på jour, redovisning av avvikelser… Används både muntligt och skriftligt

6 Bara en bokstavskombination?
Situation: Anledningen till kontakt? B Bakgrund: Saklig bakgrund till nuvarande problem. Kortfattad sjukhistoria A Aktuellt tillstånd: Vitala funktioner. Sammanfattning och bedömning av situationen. (Ex. Jag tror att…) R Rekommendation: Ge ett förslag på lösning. Bekräftelse (Ex. Vi är överens om att…)

7 Situation Vad är problemet? Jag kontaktar dig för att …
Ange eget Namn, Titel och Enhet Patientens namn, ålder, personnummer Jag kontaktar dig för att …

8 Bakgrund Kortfattad och relevant sjukhistoria för att skapa en gemensam helhetsbild av patientens tillstånd Informera om tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Kort rapport av aktuella problem och behandlingar tills nu.

9 Aktuellt tillstånd Status Informera om vitala funktioner och
din kliniska bedömning - andningsfrekvens och saturation, - puls och blodtryck, - medvetandegrad, smärta, - temperatur, hud, färg, buk, urinproduktion… Bedömning Jag tror att problemet är...

10 Rekommendation Åtgärd …därför vill jag att…
ge förslag på åtgärd exempelvis - övervakning/överflyttning - utredning/behandling - uppföljning Tidsram Hur ofta …? Hur länge…? När ? Bekräftelse Har du fler frågor? Vi är överens om att …

11 SBAR-kort

12 Erfarenheter av SBAR i sjukvården
Rätt information vid rätt tillfälle Hjälp att prioritera arbetsuppgifter Används internationellt och nationellt Används vid teamträning

13 Mer information om SBAR finns på http://www.skl.se


Ladda ner ppt "SBAR Modell för bättre kommunikation"

Liknande presentationer


Google-annonser