Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regiongavleborg.se Journal via nätet ARBETSPLATSINFORMATION Journal via nätet (Journalen)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regiongavleborg.se Journal via nätet ARBETSPLATSINFORMATION Journal via nätet (Journalen)"— Presentationens avskrift:

1 regiongavleborg.se Journal via nätet ARBETSPLATSINFORMATION Journal via nätet (Journalen)

2 regiongavleborg.se Journal via nätet (Journalen) Enskilda får tillgång till delar av sin journalinformation via nätet (webbtjänst) Nås via 1177 Vårdguiden (1177.se) Säker inloggning med hjälp av bland annat mobilt bankid Vad är Journal via nätet

3 regiongavleborg.se Den nationella ambitionen på sikt är att all digital lagrad patientinformation ska vara åtkomlig för patienten Under de närmaste åren styrs innehållet av de lokala och nationella tekniska förutsättningar ) Innehåll Journal via nätet (Journalen) http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Journalen1/Demomiljo/ Öppen demomiljö:

4 regiongavleborg.se Innehåll Journal via nätet (Journalen) Startsida för e-tjänsten

5 regiongavleborg.se Innehåll Journal via nätet (Journalen) Tidslinje

6 regiongavleborg.se Innehåll Journal via nätet (Journalen) Tidslinje 1. Klicka på rubriken 2. Anteckningen visas

7 regiongavleborg.se Innehåll Journal via nätet (Journalen) Diagnoser Översikt och detaljbild

8 regiongavleborg.se Vinster Patienten blir mer delaktig i sin vård Patienten får en överblick och kontinuitet – kan själv bidra med helhetsansvar Effektiva möten (utgår samma information) – främjar nödvändig dialog Patienten går från objekt till subjekt Bidrar till bättre kvalitet i vården (dokumentationen förbättras) Journal via nätet (Journalen)

9 regiongavleborg.se Invändningar Patienterna förstår inte/kan inte ta till sig innehållet Det finns en fråge-/supporttjänst kopplad till Journalen Det finns enkel tillgång till öppen kvalitetssäkrad information Svåra besked behöver ges vid ett möte Ny information flaggas särskilt, vilket ger patienten ett val att inte ta del av information förrän en kontakt tagits med verksamheten. Lämpar sig inte för vissa patientgrupper Vissa enheter kan exkluderas helt, till exempel psykiatri, barnskyddsteam m.fl. Journal via nätet (Journalen)

10 regiongavleborg.se Obehöriga kan ta del av/tvinga till sig information Det går enkelt att spärra sin journal för åtkomst Invändningar Viss (negativ) journalinformation befaras medföra hot för personal Uppsala har under två års tid endast haft en (1) refererad hotincident som kan relateras till Journalen JVN skapar merarbete Uppföljningar från Uppsala och andra landsting visar att tjänsten inte skapar något merarbete – Uppsala har haft tjänsten i cirka tre års tid Journal via nätet (Journalen)

11 regiongavleborg.se Nationellt Samtliga regioner/landsting förutom Gävleborg, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och Stockholm erbjuder tjänsten i dag. Över 7,3 miljoner invånare har redan tillgång till tjänsten Något tusental loggar in varje dag i U-a Ett antal vårdtagare från Gävleborg använder Uppsalas (och Västmanlands) tjänst i dag Journal via nätet (Journalen)

12 regiongavleborg.se Projektstatus RG Journal via nätet (Journalen) Planerad driftstart för RG 1 november 2016 Information som skrivs från och med 1 oktober visas Räknar med att kunna visa anteckningar, diagnoser (specialistvård), vaccinationer (från Svevac) och kontaktinformation i den första versionen Allt eftersom kompletteras tjänsten med nya informationsmängder inom ramen för den nationella tjänsten 1 oktober 2016 anteckningar diagnoser vaccinationer

13 regiongavleborg.se Lokalt regelverk Journal via nätet (Journalen) Det närmare innehållet för Gävleborgs del styrs av ett lokalt regelverk Regelverket är en utgångspunkt (interimistiskt) och är tänkt att utvecklas i dialog med verksamheten I utgångsläget undantas viss information: Information som kan hänföras till Tidiga hypoteser och Våld i nära relation. Instruktioner för dessa finns framme och kommer tillhandahållas. Journalinformation från barn- och vuxenpsykiatri.

14 regiongavleborg.se Information Löpande information, artiklar, styrdokument, instruktioner mm publiceras på Plexus: plexus2/journalen plexus2/journalen Journal via nätet (Journalen)

15 regiongavleborg.se Information Journal via nätet (Journalen) plexus2/journalen APT-information som film med speakerröst

16 regiongavleborg.se plexus2/journalen Journal via nätet (Journalen) Kommer att byggas ut med en interaktiv frågelåda

17 regiongavleborg.se Journal via nätet (Journalen) plexus2/journalen

18 regiongavleborg.se Journal via nätet (Journalen) Information/dialog Särskilda telefonnummer - internt och externt - för allehanda frågor och funderingar kommer att publiceras inom kort. Hot-line

19 regiongavleborg.se Journal via nätet (Journalen) Spaning Fler informationsmängder för RG (remisser, lab.svar, bilddiagnostik, mödravård, läkemedelslistor mm) Nationellt minskar undantagen – psykiatrin visar sin information mm Förädlad information – tidserier, grafer, koppling till hälsokonto, till patientfass


Ladda ner ppt "Regiongavleborg.se Journal via nätet ARBETSPLATSINFORMATION Journal via nätet (Journalen)"

Liknande presentationer


Google-annonser