Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets resurscentrum Läkemedelsmodulen i R8.1 Visning för projektdeltagare och superanvändare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets resurscentrum Läkemedelsmodulen i R8.1 Visning för projektdeltagare och superanvändare."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets resurscentrum Läkemedelsmodulen i R8.1 Visning för projektdeltagare och superanvändare

2 Landstingets resurscentrum Ordinationer från ”gamla cosmic”. Är ej giltiga. Måste överföras

3 Landstingets resurscentrum

4

5 Det migrerade läkemedlet har blivit aktivt

6 Landstingets resurscentrum Ansvar för överföring - Öppen vård  Första vårdkontakt som innehåller:  Nyförskrivning av läkemedel för systemiskt bruk  Receptförnyelse av läkemedel för systemiskt bruk  Med vårdkontakt avses såväl besök som telefonkontakt.  Läkaren som gör överföringen inom öppen vård ansvarar endast för att listan överensstämmer med den gamla.

7 Landstingets resurscentrum Ansvar för överföring - inskrivning i slutenvård  Inskrivande läkare ansvarar för att överföring av läkemedel från mellanlagret till ny lista sker och att samtliga ordinationer är korrekta.  Överföringen ska inrymma en enkel läkemedelsgenomgång så att sjuksköterskan kan administrera läkemedel enligt utdelningsvyn.

8 Landstingets resurscentrum Redan nu kan man sprida budskapet  Migreringen underlättas om man på förhand tar bort doseringar enligt särskild ordination

9 Landstingets resurscentrum

10 Övrtkänslighet Amning Graviditet Dublett Interaktion

11 Landstingets resurscentrum Tidslinjen

12 Landstingets resurscentrum Vilka läkemedel var ordinerade vid viss tidpunkt ?

13 Landstingets resurscentrum Motsvara upprättande av ordinationslista

14 Landstingets resurscentrum

15

16

17

18

19

20

21

22 Att ordinera ett nytt läkemedel

23 Landstingets resurscentrum Patienten måste ha en vårdkontakt Välj I detta fall har någon valt Alvedon som en personlig favorit. Dubbelklick=insatt och klart

24 Landstingets resurscentrum

25 Ses ej i utdelningsvyn men i läkemedelistan Patientinstruktion och instruktion till vårdgivare Kommer på recept Syns i utdelningsvyn

26 Landstingets resurscentrum Kortnotation Ny bra funktion

27 Landstingets resurscentrum

28 I R8.1 ordineras alla läkemedel inom slutenvården i Cosmic. Alltså även:  Waran  Insulin  Infusioner  Blodprodukter

29 Landstingets resurscentrum Ordinera infusioner  Etiketter

30 Landstingets resurscentrum Sätt ut läkemedel

31 Landstingets resurscentrum Utsättningsorsak måste anges

32 Landstingets resurscentrum Att ordinera nutritionsprodukter Nutritionsfliken

33 Landstingets resurscentrum

34

35 Nutritionsprodukter kan också hanteras som läkemedel  Kommer med på utdelningsvyn  Volym och kalorimängd kommer automatiskt med på västkebalanssammanställningen  Vem ordinerar Nutritionsprodukt på inneliggande patient? Läk/dietist?  Hur noteras att produkten administrerats?

36 Landstingets resurscentrum Att ordinera förbrukningsartiklar Förbrukningsartiklar

37 Landstingets resurscentrum

38 Nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar kan förskrivas som E-recept till apotek men ibland bör man undvika det

39 Landstingets resurscentrum Förbrukningsartiklar och nutritionsprodukter kan nå patienten på två sätt Vårdinrättning Tillverkare Rekvisition E-recept Hjälpmedelskort Patient

40 Landstingets resurscentrum När skall vi skicka E-recept på nutritionsprodukter?  Endast till barn under 16 år  Till vuxna skall Nutritionsportalen användas  Varför Cosmic till vuxna?  Lättåtkomlig dokumentation av ordinerade produkter  Kommer med i utdelningsvyn i sluten vård

41 Landstingets resurscentrum När kan vi skicka E-recept på förbrukningsartiklar?  På alla produkter där vi i dag använder hjälpmedelskortet  Produkter som i dag rekvireras direkt från leverantören (ex insulinpumpar) skall ej förskrivas genom E-recept

42 Landstingets resurscentrum

43

44

45 Vaccinationslistan  Alla enheter i landstinget som använder Cosmic skall ordinera och dokumentera vaccinationer i Cosmic.  Vaccinationer skall inte ordineras på papper eller som löpande journaltext.

46 Landstingets resurscentrum Tre vaccinationsscenarier  Läkare ordinerar vaccination som skall administreras vid enhet som använder Cosmic Vaccinet ordineras enligt modellen ”administreras på enhet”. Den enhet som skall administrera vaccinet väljs. Sjuksköterskan fyller i batchnummer och signerar i utdelningsvyn när dosen administrerats.  Läkare receptförskriver vaccin som kan administreras vid icke förutbestämd enhet Vaccinet ordineras enligt modellen ”Recept”. Någon dokumentation att vaccinet administrerats sker ej.  Sjuksköterska har behörighet att under vissa förutsättning ordinera och administrera vaccin Sjuksköterskan väljer önskat vaccin i förteckningen över generella direktiv och trycker på funktionen ”signera och visa i utdelningsvyn”. Batchnummer fylls i vid funktionen ”administrera” i utdelningsvyn.

47 Landstingets resurscentrum Bokningsunderlag för vaccinationer  Vaccinationsordinationer kan generera bokningsunderlag. Vill vi det?

48 Landstingets resurscentrum Nyheter i läkemedelsmodulen som påverkar verksamheten  Modulen är helt ny. Kräver mycket tid för utbildning  Tid och incitament att överföra läkemedel  Rutiner för ordination, administrering och förskrivning av nutritionsprodukter  Infusioner, Waran och insulin skall ordineras i Cosmic  Nya etikettskrivare kan behövas  Tydliggörande av vilka förbrukningsartiklar som skall förskrivas med E-recept och vilka som skall rekvireras  Rutiner för ordination och dokumentation av vacciner  Ordinationsrutiner vid akutmottagningar  Vilka papperslistor måste vi ha kvar


Ladda ner ppt "Landstingets resurscentrum Läkemedelsmodulen i R8.1 Visning för projektdeltagare och superanvändare."

Liknande presentationer


Google-annonser