Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anonyma tentamina Fakulteten för teknik Skapad 161202 Anki Lektorp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anonyma tentamina Fakulteten för teknik Skapad 161202 Anki Lektorp."— Presentationens avskrift:

1 Anonyma tentamina Fakulteten för teknik Skapad Anki Lektorp

2 Vad är anonyma tentamina?
Anonymisering av tentamen innebär att studenten är anonym genom hela rättningsprocessen av examinationen. Gäller alla salstentamina på hela Lnu från och med våren 2017

3 Varför anonyma tentamina?
Ett uttalat önskemål från Linnéstudenterna för att undvika både medveten och omedveten särbehandling vid examinationer Mer än hälften av landets universitet har redan infört anonyma tentamina

4 Hur gör studenten? Studenten anmäler sig som vanligt på och får då en anonym-kod Studenten ska vi tentamenstillfället visa legitimation och uppge sin anonym-kod till tentavakten. Studenten skriver istället för sitt namn anonym-koden på försättsbladet. På alla eventuella lösblad skrivs anonym-kod, kurskod samt provkod.

5 Vad händer i tentasalen?
Tentamensvakten säkerställer att kod och person överensstämmer vid inträde i tentamenslokalen samt vid inlämnandet av tentamen. Studenter som ej anmält sig till tentamen och dyker upp vid efterinsläpp på tentamensdagen blir inte anonyma. Tentamensservice skickar deltagarlistan med både namn och kod till utbildningsadministratören (lärare får denna när betygen är satta).

6 Vad ska lärare/kursansvarig tänka på?
Om provkod/provuppsättning har ändrats för kursen och det finns eftersläntrare kvar på den gamla provuppsättningen, görs två tentaposter och då ska två ”lådor” göras för tentan. Det som skiljer ”lådorna” åt, är då provkoden på försättsbladet. Mailet kursansvarig får från tentamensservice veckan innan tentamen innehåller nu endast antal studenter (inga namn).

7 Forts .. Vad ska lärare/kursansvarig tänka på?
Rättningsprotokollet från administratör innehåller endast anonym-kod. Har man gamla studenter på äldre provuppsättningar så kommer man få två olika listor med olika provkoder.

8 Forts, Vad ska lärare/kursansvarig tänka på?
Namnen på studenterna som skrivit tentamen blir synlig för lärare/examinator när betygen är satta och arkivlista för påskrift skickas till examinatorn för kursen. Ett rättningsprotokoll skapas automatiskt i Ladok På Webb som rättande lärare har tillgång till och kan använda om denne vill fylla i betygen digitalt.

9 Hjälp och info! Fråga mig om något är oklart.
En medarbetargrupp finns för alla – sök på ”anonyma skriftliga tentamen”. Här kan man ställa frågor och få information. Använd gärna copycenters service för att trycka upp tentamen. Beställningsformulär finns här: Formuläret använder du även om du vill skapa ett försättsblad till din tentamen.


Ladda ner ppt "Anonyma tentamina Fakulteten för teknik Skapad 161202 Anki Lektorp."

Liknande presentationer


Google-annonser