Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedel."— Presentationens avskrift:

1 Läkemedel

2 Läkemedelsmodulen - ett paket
Läkemedelsmodulen kan ses som ett paket där de olika flikarna högst upp visar de olika vyerna för läkemedel. Genom att klicka på Ctrl+L presenteras hela paketet där läkemedelslistan är förvald. Klicka på valfri flik för att se annan vy.

3 Läkemedelslistan – ger en översiktlig bild av patientens läkemedelsbehandling (1/3)
Ordinationsinformation visas till vänster, och till höger finns en tidslinje där utdelningar och receptförskrivningar visas som symboler. Rondarbetet ska alltid utgå från läkemedelslistan – enbart här presenteras t ex ”ej tidsatta”/”ej aktiverade” läkemedelsordinationer, pausade ordinationer och de osignerade generella direktiven visas här med en symbol

4 Läkemedelslistan i öppen vård kan ha ett enklare utseende (2/3)
Ev. förtydliga, t.ex. om godkännande av lista?

5 Du kan välja olika presentationslägen för läkemedelslistan – mer eller mindre detaljer (3/3)
Visningsläge Liten Visningsläge Mellan Visningsläge Stor 41

6 Receptöversikt - här visas patientens samtliga läkemedelsbehandlingar, med fokus på recept (1/2)
42

7 Du kan välja olika presentationslägen för receptöversikten – med mer eller mindre detaljer (2/2)
Visningsläge Inga recept Visningsläge Senaste recept Visningsläge Alla recept 43

8 Du kan skicka recept från receptöversikten…(1/3)

9 …eller från läkemedelslistan (2/3)
Du kan såklart också e-skicka recept i samband med ny ordination.

10 Du lotsas till Utkorgen när du ska skicka recept
Du lotsas till Utkorgen när du ska skicka recept. Här ligger nu 2 recept och väntar på att skickas (3/3) Efter att du valt ”förnya recept”/”skriv recept” så lotsas du direkt till Utkorgen. Härifrån kan du komplettera patientinformation, välja förpackningar och skicka e-recept. Bocka i/ur rutor för information som du vill ha med på receptet Här kan du vid behov komplettera patientinformation i fritext Välj förpackning

11 Du kan makulera e-recept utan att behöva kontakta apoteket
Högerklicka på receptet från Läkemedelslista eller Receptöversikt och välj: Makulera recept

12 I vaccinationslistan syns patientens vaccinordinationer
Samma funktioner som finns i läkemedelslistan återfinns i Vaccinationslistan. Administration av läkemedel sker från utdelningsvyn. I vaccinationslistan syns patientens vaccinordinationer Vaccinationskort för genomförda och planerade vaccinationer finns tillgängliga i läsläge och för utskrift CAMBIO HEALTHCARE SYSTEMS

13 I Utdelningsvyn administrerar du läkemedel (1/3)
All läkemedelsutdelning hanteras under fliken Utdelningsvy. Liksom i läkemedelslistan, har utdelningsvyn ordinationsinformation till vänster, och till höger en tidslinje där alla enskilda utdelningar visas som symboler.

14 Presenterar alla läkemedelsbehandlingar som ska/kan administreras till patienten:
missade, administrerade och planerade utdelningar, utdelningar som ska administreras på annan enhet, generella direktiv, vb, infusioner mm. Utdelningsvyn (2/3) Färgen på symbolen anger vilket status dosen är i: Ljusblå = Planerad Grön = Iordningställd Mörkblå = Administrerad Röd = Missad Tablett Injektion Inhalation Infusionstillfälle Pågående infusion utan duration Pågående infusion med duration

15 I utdelningsvyn kan du förbereda och/eller administrera en eller flera utdelningar (3/3)

16 Ny ordination startar i fliken Ny (1/3)
1. Ange produkt eller substansnamn i sökfältet (minst 3 bokstäver). Om du vill söka efter en mall går det även att söka på ordinationsorsak. 2. Filtrera sökningen vid behov genom att ange t ex form, dosering eller ordinationsorsak i fältet Filtrera under sökfältet Sökresultatet delas in i 2 rubriker: Sökresultat: Mallar (överst) Sökresultat: Produkter Det går att dölja sökresultat för önskat alternativen genom att klicka på dubbelpilen till höger. Kan vara praktiskt vid stora sökresultat.

17 Ordinera med mall (2/3) 3. Om du har markerat en mall så visas information om mallens dosering mm i inramat fält längst ned i bild. 4. Till höger i bild under flik Information, visas information om mallen som kan vara av värde att ta del av. 5. I fliken varningar till höger visas information om varningar för markerat läkemedel (oavsett om man markerar mall eller produkt) Mallar är förifyllda ordinationer, vilket gör att det går snabbare och är säkrare att ordinera med

18 Ordinera med mall (3/3) 6. Sista steget när man ordinerar med mall är att signera ordinationen med någon av knapparna: Signera och öppna listan = ordinationen signeras och fliken Läkemedelslista öppnas Signera = ordinationen signeras men du förblir i fliken Ny för att fortsätta ordinera andra läkemedel Om du behöver komplettera/ändra ordinationen, t ex ange mål för behandlingen eller ändra dosering, så görs det i fönstret Ordinationsdetaljer. Klicka då på knappen längst ned till höger.

19 Skapa favoritmallar genom att klicka på ljusblå stjärna till höger om ordinationsmallen Dina favoritmallar ligger sedan alltid kvar i sökvyn Personliga mallar (gjorda av dig själv) markeras med grön stjärna Favoritmallar (mallar som skapats av apotekare) markeras med blå stjärna. Dessa mallar uppdateras regelbundet till skillnad mot personliga mallar som blir oanvändbara vid produktändring.

20 I fliken Ny kan du även ordinera nutritionsprodukter, förbrukningsartiklar, paket (flera ordinationer samtidigt) m.m. 52

21 Välj ett färdigt paket inför t ex operation
Du kan söka efter Paket för att hitta ordinationsmallar som innehåller ett antal läkemedel. T ex premedicinering inför operation. Bocka ur de läkemedel du inte vill ska ingå i ordinationen. Längst ned till vänster anger du om paketet ska starta nu eller ange valet Ej tidsatt. En Ej tidsatt ordination måste aktiveras när t ex operationstiden är satt. Aktivering görs från läkemedelslistan av läkare eller sjuksköterska. När det är gjort visas ordinationerna i Utdelningsvyn och kan administreras till patienten. Lokal rutin för vem som ska aktivera Ej tidsatta ordinationer kan behövas. 52

22 Om du inte använder mall, kan du ”friordinera” med kortnotation, schema eller detaljerat (1/3)
Sök fram och markera produkt Kontrollera eventuella varningar Klicka på knappen Ordinationsdetaljer eller dubbelklicka på produktraden

23 Snabbaste sättet att dosera är via kortnotation (2/3)
Klicka på ?-symbolen för att läsa mer om hur kortnotationerna fungerar

24 Fyll i information till patient och vårdpersonal i aktuella fält (3/3)
Genom att markera fälten till vänster: Läkemedel, Adminsätt, Spädning/Blandning, Dosering, Varningar och Uppföljning, så visas nya fält till höger i bild där information kan anges för ordinationen. Lägg muspekaren över de olika rubrikerna till höger för att få information om var informationen i de olika fälten visas, t ex i receptet. Om man ordinerar med mall så är dessa fält redan ifyllda. Avsluta med att signera ordinationen.

25 Det finns helt enkelt flera sätt att ordinera/dosera på…
Snabbast och enklast Ordinera med Favoritmall Snabbt Ordinera med Mall Enkelt Dosera med kortnotation Detaljerat Dosera i schema upp/nedtrappning eller i doseringsdialog med doseringstyper som kontinuerlig infusion, villkorad ordination, med formler, min och max dos, minsta tid mellan doser, infusionstid etc.

26 Överföra ordinationer från gamla läkemedelsmodulen (1/3)
Ordinationer från gamla läkemedelsmodulen migreras automatiskt till nya läkemedelmodulen, men hamnar i ett läge där de är inaktiva, dvs de kan inte administreras till patient och de genererar heller inga varningar vid ny ordination. Därför är det viktigt att dessa ordinationer först omhändertas. Ordinationer som är migrerade, men ännu inte överförda ligger under den gula linjen med rubrik Obedömda behandlingar.

27 Överföra ordinationer från gamla läkemedelsmodulen (2/3)
Ordinatör högerklickar på läkemedlet och väljer: Sätta ut, Överföra eller Överföra med mall. Fortsätter därefter enligt tidigare bilder om hur man ordinerar. Den gamla ordinationsinformationen går att se via högerklick i läkemedelslistan och även via knappar i fönstret Ny samt i fönstret Ordinationsdetaljer. Det går att ha det fönstret öppet hela tiden så att man kan säkerställa att korrekt information förs över.

28 Överföra ordinationer från gamla läkemedelsmodulen (3/3)
De ordinationer som är överförda lägger sig ovanför den gula linjen. De visas även i Utdelningsvyn så att de kan administreras till patienten. Den gula linjen går att dra upp och ned genom att klicka på de svarta prickarna i mitten eller att dra i den gula listen. När alla ordinationer är överförda försvinner den gula linjen.


Ladda ner ppt "Läkemedel."

Liknande presentationer


Google-annonser