Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DIVISION Landstingsdirektörens stab Nationell Patientöversikt, NPÖ Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DIVISION Landstingsdirektörens stab Nationell Patientöversikt, NPÖ Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens."— Presentationens avskrift:

1 DIVISION Landstingsdirektörens stab Nationell Patientöversikt, NPÖ Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. Observera att det kan finnas information om patienten som inte visas i NPÖ. NPÖ ger en ögonblicksbild över information som finns just nu för aktuell patient. Informationen som visas kan inte sparas och lagras inte. Utskrift är inte möjligt. För att kunna nå NPÖ krävs inloggning i VAS med SITHS-kort och att patienten har en registrerad vårdkontakt, eller inkommen remiss, inom vårdgivaren de senaste 6 månaderna. Inplanerad vårdkontakt inom 1 månad ger också tillgång till NPÖ. Medarbetare inom NLL kan endast nå NPÖ via VAS, behörighet till formuläret NPÖ och medarbetaruppdrag i iHSAk krävs.

2 DIVISION Landstingsdirektörens stab Öppna NPÖ från VAS Aktivera den aktuella patienten i VAS. Klicka på Sök formulär och skriv in NPÖ i sökfältet. Bekräfta med Enter.

3 DIVISION Landstingsdirektörens stab Välja medarbetaruppdrag Kontrollera att rätt medarbetaruppdrag är markerat om flera uppdrag är valbara. Fönstret visas inte för den som endast har ett medarbetaruppdrag.

4 DIVISION Landstingsdirektörens stab Registrera samtycke i NPÖ Markera samtycke eller använd knappen för Nödsituation om samtycke inte kan inhämtas i en akut situation.

5 DIVISION Landstingsdirektörens stab Läkemedelsförteckningen Förskrivare med personlig förskrivarkod kan efter särskilt samtycke även ta del av eHälsomyndighetens läkemedelsförteckning. Vid inloggningen visas ytterligare en samtyckesfråga för de som kan få tillgång till läkemedelsförteckningen. Läkemedelsförteckningen visar uthämtade läkemedel, avsett var läkemedlet skrivits ut eller hämtats ut.

6 DIVISION Landstingsdirektörens stab NPÖ Patientöversikt Startsidan i NPÖ visar en sammafattning över informationsmängder. Klicka på rubriken för respektive informationsmängd för att se detaljerad lista och läsa informationen i sin helhet.

7 DIVISION Landstingsdirektörens stab Läsa detaljinformation i NPÖ Klicka på rubriken för önskad information i översikten, exempelvis Dokument. En lista på dokument visas. Första meningarna i dokumentet kan läsas. Klicka på blå prick vid datum för önskad anteckning för att läsa hela dokumentet.

8 DIVISION Landstingsdirektörens stab Huvudrad i NPÖ Överst i översiktsbilden finns ett antal klickbara länkar:

9 DIVISION Landstingsdirektörens stab Mer information på Ineras hemsida Demomiljö med testpatienter där användaren kan klicka själv: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/Utbildning/Demomiljo/ Instruktionsfilm: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/Utbildning/Demomiljo/ http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/NPO/Utbildning/Demomiljo/ Information om kommunens HSL-dokumentation i NPÖ: https://vis.nll.se/process/administrativ/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBG RP229-4-159 https://vis.nll.se/process/administrativ/_layouts/15/VISDocIdRedir.aspx?ID=ARBG RP229-4-159


Ladda ner ppt "DIVISION Landstingsdirektörens stab Nationell Patientöversikt, NPÖ Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens."

Liknande presentationer


Google-annonser