Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om datasystem för vård och omsorg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om datasystem för vård och omsorg"— Presentationens avskrift:

1 Information om datasystem för vård och omsorg
Systemförvaltning vård och omsorg  Västerås Stad

2 Vilka system förvaltar vi?
Systemförvaltning vård och omsorg förvaltar ett antal system som används inom vård- och omsorg och den kommunala Hälso- och sjukvården. Det är följande system som våra privata utförare använder: Prator används av HSL-personal för samordnad vårdplanering mellan Landsting och kommun/privat regi. Pascal Är det nationella läkemedels ordinationsverktyget. Används av HSL-personal för att komma åt patienternas läkemedelsordinationer Pulsen används av chef/samordnare/vård- och omsorgspersonalen för att verkställa biståndsbeslut, dokumentera händelser av vikt och rapportera utförd tid.

3 Hur får ni tillgång till systemen?
Beställa behörighet till systemet och ett SITHS-kort: För att kunna logga in i systemen behöver ni ett s.k. SITHS-kort. SITHS- kortet är ett elektronisk tjänstekort och finns som ett tillfälligt kort (Reservkort utan foto) med en giltighetstid på sex månader eller också som ett kort med foto som är giltigt i fem år Användaren registreras då i HSA-katalogen hos oss. HSA-katalogen är ett adressregister över alla anställda inom vård- och omsorg som ska få ett SIHS-kort utfärdat. För att få registrera era användare i vår del av HSA-katalogen och kunna ge ut SITHS-kort till er måste tredjepartsavtal mellan ert företag och SNF tecknas Genom att ni i beställningen anger vad personen har för yrke tilldelas behörighet till Pulsen, Prator eller Pascal.

4 Hur beställer jag SITHS-kortet och behörighet till systemet?

5 Fyll i de aktuella fälten och signera med SITHS-kortsunderskrift eller mobilt bank-Id

6 Hur hämtar jag ut SITHS-kortet?
Efter att ha ansökt om SITHS-kortet Informera användaren om att han/hon ska komma till SITHS-korts fotografering och kortutlämning vid Stadshusentrén. För ett SITHS-kort giltigt längre än sex månader krävs det ett foto på kortet Aktuella dropp-in tider för fotografering och uthämtning av SITHS-kort lägger vi ut på användarteamsajten Det är viktigt att användaren har en giltig legitimation med sig. Efter fotograferingen skickar vi iväg beställningen för kortet. Det tar ca 10 dagar tills kortet har kommit till oss. Användaren får under tiden en personlig PIN- och PUK kod hemskickat. När användaren fått koden kan hen komma och hämta ut sitt kort vid Stadshusentrén på de utsatta dropp-in tider. Det är då viktigt att hen har med sig sin PIN-kod och en giltig legitimation för att kunna kvittera mottagningen av kortet.

7 Prator För tillgång till Prator:
Kontakta er internet leverantör och beställ en fast IP-adress för varje dator ni kommer att använda för inloggning till Prator Meddela IP-adressen till oss via Ange att ni är en ny extern utförare och meddela vilken IP-adress de datorer har som ni kommer att använda för Prator-inloggning.

8 Teknisk information SITHS-kort och kortläsare kräver att följande installeras på era datorer: Netid = Programmvara för SITHS-kort och kortläsare Kortläsare samt drivrutin för SITHS-kortläsaren Silverlight För att Pascal ska fungera måste adressen läggas till i Tillförlitliga platser Fler inställningar på er dator/webbläsare kan behöva göras. Information finns på inera.se . Ta om nödvändigt hjälp av er egen IT-drift När ni gjort installationerna, behöver ni testa något kort

9 Testa SITHS-kortet Sätt i SITHS-kortet i SITHS-kortläsaren

10 1. 2. 3. 4.

11 Inloggning Ni kommer att få ett behörighetsbevis från oss per post när användarkontot till systemen är klar. När ni sedan har fått ert SITHS-kort kan ni logga in i programmet via länken på teamsajten:

12 Hur avslutar jag SITHS-kortet och behörighet till systemet?
Verksamhetschefen ansvarar för att avbeställning skickas till VIS och kortet klipps mitt i chipet!

13 Support och information till våra användare
Support och utbildning: Vi förvaltar och administrerar enbart frågor och fel i Pulsen och Prator. För teknisk support gällande installation av SITHS-kort, datorproblem, skrivare osv. vänder ni er till er egen IT- leverantör. Kontakt : - alla frågor och supportärenden som rör våra system eller SITHS mejlas till vår supportbrevlåda. För bokning av utbildning mejla till Support Pascal Varje utförare ska tillsätta en egen support Användarteamsajten: Vi har en teamsajt för våra användare, Länkar till programmen dropp-in tider för fotografering och hämtning av SITHS-kort, viktig information om driftstopp, nyheter och annat nyttigt. i handböcker till våra system och även länken till alla beställningsblanketter

14 Statistikinlämning till Socialstyrelsen för HSL
Kommunen ska, i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:16, fortlöpande registrera och till Socialstyrelsen lämna individuppgifter om personer som har fått insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården. Uppgift ska lämnas per halvår. VIS skickar då ut en Excelfil till er att fylla i. När ni fyllt i Excelfilen ska den sparas på minnessticka och lämnas personligen till  oss på Systemadministrationen VoO. Vi sammanställer sedan uppgifterna och lämnar in dem till Socialstyrelsen.


Ladda ner ppt "Information om datasystem för vård och omsorg"

Liknande presentationer


Google-annonser