Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tjänstelegitimation och privata aktörer i offentlig regi E-legitimationsdagen 2016 14:15 – 14:45 Ulf Palmgren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tjänstelegitimation och privata aktörer i offentlig regi E-legitimationsdagen 2016 14:15 – 14:45 Ulf Palmgren."— Presentationens avskrift:

1 Tjänstelegitimation och privata aktörer i offentlig regi E-legitimationsdagen 2016 14:15 – 14:45 Ulf Palmgren

2 e-Tjänstelegitimation eller e-Legitimation i tjänsten Del 1

3 E-tjänstelegitimation E-tjänst eller Verksamhets- system Kommun / Landsting / Myndighet E-tjänstelegitimation Användar- register Ett ID-kort som bärare -Visar vem du är -Var du jobbar -Logga in på datorn -Logga in på e-tjänster -Öppnar dörrar - Säkrar utskrifter

4 En säkerhetslösning, inte många Ekonomi Skola Barn- omsorg Miljö & Hälsa Bygglov Gata & Park Vård & Omsorg Socialtjänst Överför- myndare Kommun Användarnamn lösenord Sms Dosor E-tjänstelegitimation Privat e-legitimation Vanligaste frågan: Vad ska vi köpa för e-leg som fungerar internt och externt?

5 En säkerhetslösning som fungerar externt Ekonomi Skola Barn- omsorg Miljö & Hälsa Bygglov Gata & Park Vård & Omsorg Social- tjänst Överför- myndare Kommun Privata utförare Tandvård Skola Vård & Omsorg Gata & Park Molntjänst Ekonomi epost Lär- system Lagring Myndigheter Migration FK SKV AF Vård och Omsorg Landsting Nationella system Privat vårdgivare eHM EU/ eIDAS E-handel Myndig- heter Invånare Företag E-tjänstelegitimation, E-legitimation, Stämpelcertifikat, System till System

6 E-tjänstelegitimation Litar andra på min e-legitimation  E-tjänst Kommun / Landsting / Myndighet E-tjänstelegitimation Användar- register Nej

7 Hur gör man då? Använder sin privata e-legitimation E-tjänst Kommun / Landsting / Myndighet Privat E-legitimation Användar- register

8 Hur funkar det i praktiken? = blir flera lösningar E-tjänst Kommun / Landsting / Myndighet Privat E-legitimation Användar- register E-tjänst eller Verksamhets- system Användar- register E-tjänste- legitimation

9 Definition E-tjänstelegitimation (ger praktiska utmaningar)  E-tjänstelegitimationer som knyts till en - organisation (genom organisationsnummer och namn) och till en - fysisk person (genom unik identitetsbeteckning och namn).

10 En person som har flera arbetsgivare Lösningar E-leg Flera kort? Flera e-legitimationer på samma kort?

11 Byte av arbetsgivare = kortet ska klippas!

12 Verksamheten undrar  Måste det alltid vara ett kort och kortläsare? - Vi jobbar mycket mer mobilt idag och behöver anpassade inloggningslösningar även för detta.  Varför är kortet knutet till en organisation? - Är det inte samma individ/identitet även om personen jobbar hos olika organisationer?  Vi vill att en vikarie redan har en godkänd e-legitimation när de kommer till oss. - Att utfärda en ny e-legitimation tar både personlig tid och kalendertid.

13 Tanken 1998: SITHS HCC Person inklusive behörighets-attribut E-tjänst Uppgifter i certifikatet HSAID Person Organisation Organisationsenhet Legitimerad Yrkestitel

14 Som det blev: SITHS HCC Person HsaID Uppgifter i certifikatet HSAID Person E-tjänst Användar- register

15 Och nu: Federation med intyg (SAML 2.0) Uppgifter i Intyget HSAID Person HSAID VG/VE Medarbetaruppdrag Förskrivarkod Arbetsplatskod ….. E-tjänst Användar- register Intygs- tjänst E-tjänst Intyg Person Organisation Behörig att: Intyg Person Organisation Behörig att:

16 Personnummer i tjänsten, hur känns det?  Att blir registrerad med sitt personnummer hos många externa parter i deras användarregister.  Att skriva under alla handling och beslut och som innehåller sitt personnummer.  Att använda sin privata e-legitimation i tjänsten: - Vill användaren det? - Vill arbetsgivaren det?

17 Definition e-legitimation i tjänsten?  E-tjänstelegitimationer som knyts till en - organisation (genom organisationsnummer och namn) och till en - fysisk person (genom unik identitetsbeteckning och namn). E-legitimation Pseudonym

18 Vad kan vi göra idag? Se till att E- legitimationer i tjänsten uppfyller Svensk e-legitimation Fördelar  Alla uppfyller ett gemensamt tillitsramverk för e-leg  Möjliggör att kunna ingå i federationer  E-legitimationer som uppfyller kraven kan notifieras för eIDAS.  Komplettera gärna med Leverantör av eID-tjänst för privat användning elektronisk identitetsutfärdare skall vara godkänd av E- legitimationsnämnden som utfärdare av Svensk e- legitimation

19 Visionen är processer över gränserna inte uthopp till externa e-tjänster? Verksamhets- system Kommun / LandstingMyndighet E-tjänstelegitimation Användar- register Verksamhets- system System till System

20 Privata aktörer i offentlig regi Del 2

21 Privata utförare av välfärdstjänster  Offentlig sektor, hur tolkas ett sådant uppdrag?  Varför ska infrastruktur vara olika för privata och offentliga aktörer? - Mina Meddelanden, Myndighetspost får endast användas av offentlig sektor, ej privat sektor - Svensk e-legitimation federation får ej användas av privat sektor - Informationssäkerhetsinitiativ endast för offentlig sektor. - Offentlig sektor sitter ihop med privata utförare.

22 Landstings, regioners och kommuners köp av verksamhet från privata företag och föreningar/stiftelser fördelat per län, år 2011 och 2014

23 Kommunernas köp av verksamhet 2006 och 2014 fördelat per verksamhet

24 Landstingens köp av verksamhet år 2006 och år 2014 fördelat på verksamhetandel av nettokostnad

25 Förändringen av antalet besök i primärvården

26 Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Digitala agendan för Sverige ”IT i människans tjänst” Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter! Digitala agendan för Sverige ”IT i människans tjänst” Vem är i centrum?

27 kund - värd e V- objekt kund - värd e Aktör A Aktör B Aktör C V- objekt kund - värd e V- objekt Kundvärde skapas i hela processen och i varje interaktion med kunden Samverkans- process med kunden som aktör Samverkande processer Livssituation Livshändelse 1 agerande kund Livshändelse 3Livshändelse 2 Livshändelse 4 Livshändelser. Ska det vara olika infrastrukturer för offentliga och privata näringslivet? 27

28 Slut  System för e-legitimation i tjänsten behövs  Allt går inte över en e-legitimation - Stämplar och System till System behövs  Välfärdstjänster utförs av privata företag - Undantag inte dem från en gemensam infrastruktur  Frågor på detta? (gärna enkla)

29 Nyhet Bränsleceller

30 Press release bränsleceller  Bensin, Diesel och E85 får inte användas vid transporter till offentlig sektor efter första juli 2016.  Ett nytt försörjningssystem bestående av bränsleceller är framtaget och kommer att fungera för alla fordon bestående av 3 st. hjul.  Möjlighet att använda fordon med 1, 2, 4 eller fler hjul kan komma senare.  För transporter till privat sektor är vår förhoppning att motsvarande försörjningssystem med bränsleceller ska tas fram av det privata näringslivet.

31 Debatt  Flera av aktörerna i offentlig sektor har nu tittat över sin fordonspark och anmärker att de inte kan bedriva sin nuvarande verksamhet med fordon bestående av endast 3 hjul.  Privatpersoner har väckt frågan hur de ska lösa transporten av sina barn till skolan när det ena barnet går i kommunal skola och det andra i privat friskola. Behöver vi ha 2 fordon?


Ladda ner ppt "Tjänstelegitimation och privata aktörer i offentlig regi E-legitimationsdagen 2016 14:15 – 14:45 Ulf Palmgren."

Liknande presentationer


Google-annonser