Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk affärskommunikation – del 5 Logistikprogrammet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk affärskommunikation – del 5 Logistikprogrammet."— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk affärskommunikation – del 5 Logistikprogrammet

2 Säkerhet

3 Modell för infosäkerhet  Policy. Id av hot och sätt att minska dem  Organisation. Vem ansvarar internt  Klassificering av info. Id och skydd av känslig data  Utbildning, sekretessavtal etc  Fysisk säkerhet. Lås, larm, brand etc  Back-up, loggar och anti-virus  Åtkomst och behörighet  Avbrottsplanering  Kunskap om lagar

4 Säkerhetsbegrepp  Kvittenser – för att veta att ett meddelande kommit fram  Certifikat - en digital identitet  Sigill - för att skydda dokument från förändring  Signatur - säkrar vem som är avsändare, att innehållet är oförändrat och att avsändaren inte kan förneka att ha skickat  Kryptering - för att göra ett meddelande oläsligt för alla utom mottagaren

5 Olika slags avtal i samband med EA  Kommersiellt avtal (affärsavtal)  Avtal om e-kommunikation (www.nea.nu)  Tredjepartsavtal (t.ex. VAN)  Driftsavtal  Licensavtal  Support- och underhållsavtal

6 AvsändareMottagare Logg Loggning att Överföring har sänts Överföring av meddelande Logg Loggning att Överföring har mottagits Loggning att Kvittens har sänts Loggning att Kvittens har mottagits Kvittens Ansvarsöverlämnande

7 Aktuella frågor inom logistik & IT

8 IT-system för transportföretag  Transportplaneringssystem  Terminalsystem  Ruttplaneringssystem  GIS, Geografiska Informationssystem  Mobila system för förare  Positioneringssystem (GPS)  System för visualisering och simulering

9 ITS – Intelligent Transport Systems and Services  Trafikinformation  Trafikstyrning  Positionering  Säkerhetssystem  Hastighetsanpassning  Betalningssystem

10 Nationella vägdatabasen-NVDB  Alla vägar – även privata  Fås normalt på digital karta via kommersiell tjänst Exempel på uppgifter i NVDB:  Vägtyp  Bredd  Hinder  Svängningsrestriktion  Bärighet  Trafikrestriktion  Hastighet  Framkomlighet för olika fordonstyper  etc.

11 Upphandling av system

12 12 Att ha med vid upphandling av IT- system  Definiera roller internt, t.ex. systemägare, projektsponsor, roll för inköp, IT och verksamhet, förvaltning  Sätt upp projektorganisation  Olika etapper för upphandling, implementering och driftsättning  Säkerställa både användar- och teknikkrav  Definiera avtalsstruktur  Typ av licens  Krav på återbetalningstid  Driftfrågor  Förkvalificering av leverantörer

13 13 Förfrågan  Ge en bakgrund  Beskriv processen  Tala om vad som förväntas av systemet, problem att lösa  Omfattning, t.ex. system plus tilläggstjänster  Kravspecifikation  Tidsplan  Kontaktpersoner  Relevanta referenser  Betalplan

14 14 Kravspecifikation  Skall- och börkrav  Funktions- och prestandakrav  Kommersiella krav  Juridiska krav  Tekniska grundkrav  Krav på integration  Krav på testförfarande

15 15 Test- och godkännandefas  Factory Acceptance Test (FAT)  Acceptanskontroll  Slutgodkännandeperiod  Prestanda-, funktions- och integrationstester  Pilotprojekt  Former för godkännande


Ladda ner ppt "Elektronisk affärskommunikation – del 5 Logistikprogrammet."

Liknande presentationer


Google-annonser