Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intygstjänster – En plattform som skapar möjligheter Lena Furubacke, Inera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intygstjänster – En plattform som skapar möjligheter Lena Furubacke, Inera."— Presentationens avskrift:

1 Intygstjänster – En plattform som skapar möjligheter Lena Furubacke, Inera

2 JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN 2014 STATISTIKTJÄNSTEN HÄMTAR DATA 2013 MINA INTYG INVÅNAREN HANTERAR INTYGET 2011 Intygsplattformen idag FLER INTYGSMOTTAGARE TEX TRANSPORTSTYRLESEN 2015 2016 PRIVATLÄKARE MED E-LEGITIMATION REHABSTÖDET HÄMTAR DATA 2016

3 Många landsting integrerar… April 2015 Vägval 2016 Upphandling Avtal okt 2016

4 Visar Webcert som fristående applikation  Privatläkare som loggar in med e-legitimation  Separata ”flikar” för olika funktioner Webcert – Fristående applikation…

5 Webcert integrerat med journalsystem  Direkt till den vy som användaren valt i journalsystemet, processtödet finns i journalsystemet  ”Flikval” saknas Webcert – Integrerat med journalsystem…

6 6 Fält 4 och 5 Socialstyrelsen och Inera undersöker möjligheten att införa ICF-stöd för fält 4 och 5 i FMB Försäkringsmedicinskt beslutsstöd Ifyllnadsstöd från Försäkrings- medicinskt beslutsstöd (FMB) används idag vid fält 2, 4, 5 och fält 8b i FK7263 P roduktion 19 januari -16

7 Effektivisera intygsutfärdandet JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN 2011 2016 PRIVATLÄKARE MED E-LEGITIMATION FMB, ICD10 KVÅ … Övriga ifyllnadsstöd INTEGRERA IFYLLNADSSTÖD SAMT NYTTJANDE AV KODVERK

8 JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN 2013 MINA INTYG INVÅNAREN HANTERAR INTYGET 2011 2016 PRIVATLÄKARE MED E-LEGITIMATION INVOLVERA ARBETGIVARE I SJUK- & REHABPROCESSEN (SAMVERKANSYTA - Utredning och förankring) T.EX. PROCESSTÖD, GEMENSAM ARBETSYTA, “SJUKLÖNEINTYG” ETC. FLER AKTÖRER & MOTTAGARE Arbetsgivarna – största intygsmottagaren

9 JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN 2013 MINA INTYG INVÅNAREN HANTERAR INTYGET 2011 2016 PRIVATLÄKARE MED E-LEGITIMATION Invånaren Hälso-& sjukvård Arbets- givare FHV Social- tjänst Arbets- förmedling Försäkrings- kassan Samverkansyta – ökad samverkan

10 JOURNALSYSTEM LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN FÖRSÄKRINGSKASSAN TAR EMOT INTYG KOMMUNICERAR VIA FRÅGA-SVAR INTYGSTJÄNSTEN LAGRAR INTYG REGISTRERAR SAMTYCKE WEBCERT LÄKARINTYG UTFÄRDAS OCH SKICKAS TILL INTYGSTJÄNSTEN 2013 MINA INTYG INVÅNAREN HANTERAR INTYGET 2011 2016 PRIVATLÄKARE MED E-LEGITIMATION Övergripande principer: Se det friska Jobba förebyggande Tidiga insatser av rätt aktör Ta tillvara återstående arbetsförmåga Samarbete runt arbetsplatsrehabilitering behövs

11 Sjukskrivningsprocessen +Rehabkedjan

12 Statistiktjänsten – Nationell nivå Visar ordinerad sjukskrivning  Publik nationell statistik  Inloggad specifik statistik  Översikt  Rapporter för: Sjukfall, totalt Diagnosgrupp Enskilt diagnoskapitel Åldersgrupp Sjukskrivningsgrad Sjukskrivningslängd Län Andel sjukfall per kön  Målgrupper 1.0 Verksamhetschef på vårdenhet 2.0 Personal på övergripande vårdnivå

13 => Utökad flexibilitet, välja vad man vill visa och jämföra via olika filter (diagnoser, läkare, verksamhetstyp etc.) => Laborerbar data, anpassa hur datat ska visas (linje eller stapeldiagram) => Välja period & enheter för rapport => Välja tidsintervall Inloggad del:  en vårdenhet  övergripande vårdnivå  hel vårdgivare Statistiktjänsten – Verksamhetsnivå

14 Uppföljning landsting inkl. de privata genom inrapportering av urval (samt listningar) Statistiktjänsten – Landstingsnivå

15 Rehabtjänsten

16

17 17 Försäkrings- kassan Transport- styrelsen Sjukpenning FK7263 (2011) Högre körkortsbeh. Bas & Diabetes (2015) Sjukersättning (nov-2016) Försäkringskassan IFV-projektet Sjukpenning ”enkelt” & utökat (2017) Aktivitetsersättning nedsatt arbetsförmåga & förlängd skolgång (2017) Socialstyrelsen Dödsbevis & dödsorsaksintyg (2016-17) Försäkringskassan (FMU) TMU-Teambaserad medicinsk utredning SLU - Särskilt läkarutlåtande AFU – Arbetsförmågeutredning (2016-17) Ev. kommunala intyg Färdtjänst, riksfärdtjänst och Parkeringstillstånd Digitalisera flera läkarintyg…

18 Närmare 200 olika läkarintyg…

19 Nyttja befintlig infrastruktur!

20 Kontaktuppgifter Intygsplattformen idag: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Lakarintyg/ http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Mina-intyg/ http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Statistiktjansten/ Intygsplattformen imorgon: http://www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Intygstjanster/ Kontaktuppgifter: lena.furubacke@inera.se intygstjanster@inera.se


Ladda ner ppt "Intygstjänster – En plattform som skapar möjligheter Lena Furubacke, Inera."

Liknande presentationer


Google-annonser