Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utökad rehabiliteringskoordinatorfunktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utökad rehabiliteringskoordinatorfunktion"— Presentationens avskrift:

1

2 Utökad rehabiliteringskoordinatorfunktion
Lägesrapport anställningar och tillträdesdatum Krav i överenskommelsen: -Koordinering på högre nivå än tidigare (7/8) dvs. kartlägga rehabiliteringsbehov och stötta patienter, samverka med andra aktörer som FK arbetsgivare/AF -Uppdragsbeskrivning på landstingsnivå -Utbildning i försäkringsmedicin, jämställdhet och våld i nära relationer 9 av 10 koordinatorer är anställda, börjar okt-nov-dec

3

4 Införandeplan Projektgruppens förslag till fasindelning Fas I: arbete på landstingsdriven vårdcentral Fas II: privat vårdcentral Fas III: sjukhus/psykiatri Utbildningsinsatser under okt – nov - dec Cosmicutbildning och -mallar, rehab-planer, Inera Rehabstöd, försäkringsmedicin, våld i nära relationer, jämställdhet, arbetsgivarens ”behov”, informationssäkerhet i system, spärrhantering, logg och sekretess Omvärldsspaning inför arbete på sjukhus Utbildning: SKL och Region Jönköpings län

5

6 Uppdragsbeskrivning Utöver grundnivån i koordinering innebär uppdraget i ännu högre grad samordning och stöd, dvs. att: -leda det medicinska bedömningsteamet på vårdcentralen och samråda med läkare -kartlägga rehabiliteringsbehov och stötta patienten -analysera sjukskrivningsstatistik i Inera Rehabstöd -samarbeta med arbetsgivare, Försäkringskassa Arbetsförmedling, kommun och vara rådgivare och kunskapsförmedlare -vara kontaktperson till Försäkringskassan

7 Vad gör vi nu? Färdigställer styrande dokument, rutiner och uppdragsbeskrivning för fastställning av områdeschef öppen vård Journalmallar i Cosmic är klara och konfigureras Yrkesroll, användarroll och titel i Cosmic är fastlagda Förbereder behörighet till Rehabstöd och patientjournaler Tar fram informationsmaterial för olika målgrupper Tar fram uppföljningskriterier

8 Inplanerade utbildningsdagar i höst
13 okt Uppstartsdag, presentation, arbete i MBT 17 okt Överenskommelsen mellan staten och SKL 25 okt Cosmicutbildning för tre koordinatorer, övriga arbetar med mallar och uppdragsbeskrivning 26 okt Informationssäkerhet, spärrhantering, logg och sekretess, diagnos- och åtgärdsregistrering em Ann-Britt Ekvall SKL/ RJL och Susanne Leander RJL 27 okt kl. 9-13: Ann-Britt Ekvall SKL/ RJL Susanne Leander RJL Gemensam träff för verksamhetschefer/ enhetschefer och rehabiliteringskoordinatorer: uppdrag, arbetssätt, handbok mm. 31 okt fortsatt arbete med uppdraget, avgränsning mm 10 nov: Ann-Britt Ekvall deltar, jämställdhet och våld i nära relationer 16 och 30 nov fortsatt arbete 1 dec utbildning i försäkringsmedicin


Ladda ner ppt "Utökad rehabiliteringskoordinatorfunktion"

Liknande presentationer


Google-annonser