Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region Gävleborg Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter) Eftermiddagen 2015-11--17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region Gävleborg Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter) Eftermiddagen 2015-11--17."— Presentationens avskrift:

1 Region Gävleborg Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter)
Eftermiddagen

2 Förvaltningsorganisation – under uppbyggnad
Idag har vi en projektgrupp, men ännu ingen fastställd övergripande organisation Vi behöver en styrgrupp under införandet, men också för framtiden Dessutom behöver en förvaltningsgrupp med IT och systemägare finnas för framtida drift

3 Rollbeskrivningar/rutiner
Rutiner fastställda i vårt ledningssystem idag - Rollbeskrivning – internetbaserat stöd och behandling - Start av internetbaserat stöd och behandling På gång: Beskrivning av inloggningsförfarandet Rutin kring remisshantering Rutin runt registrering av besök Mm mm……

4 Riktlinjer för användning av Stöd och behandling
Riktlinjer för framtida utvidgad användning ännu ej framtagna I dagsläget kommer enbart Primärvården att kopplas in i systemet med det program och de riktlinjer vi redan har Riktlinje/princip Vilken nivå i lt/region ansvarar för riktlinjen? Vilket område ska riktlinjen hantera? I dagsläget kommer enbart primärvården att kopplas in i systemet med det program vi redan har

5 Riskanalys - Riskkarta

6 Region Gävleborg

7 Risker med höga värden Beskrivning av risken Konsekvens S A RV Prio
Risken att uppföljning inte sker om behandlaren är frånvarande vilket innebär att ingen annan tar del av info/följer patientens behandling vilket kan leda till patientens ökande ohälsa inte uppmärksammas/suicidrisk 3 4 12 1 Risken att vi inte har en fungerande organisation för införandet vilket kan leda till förseningar, att inte beslut tas, att det inte tillsättes resurser 9 2 Risken att det saknas rutiner för remissförvarandet/hantering vilket kan leda till att man tappar bort patienter 6 Risken att det känns för nytt och ovant för behandlaren vilket kan leda till att de missar "flaggor" eller sluttider, avslutar fel patient eller missar uppföljning 1 4 16

8 Design - tjänsteresa Hur har det gått med arbetet att ta fram tjänsteresa? Inskickad – Jennie Österberg Kommentar: Det är bara små förändringar i hur tjänsteresan kommer att se ut när vi använder Stöd och behandling jämfört med om vi hade gjort en tjänsteresa över hur det ser ut i nuvarande verksamhet Behov av designstöd för det fortsatta arbetet i landstinget med att utveckla eget innehåll? I framtiden kommer det att behövas – inte just nu

9


Ladda ner ppt "Region Gävleborg Förvaltningsorganisation, tjänsteresa och riskanalys (10 minuter) Eftermiddagen 2015-11--17."

Liknande presentationer


Google-annonser