Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell Patient Översikt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell Patient Översikt"— Presentationens avskrift:

1 Nationell Patient Översikt
Erfarenheter från införandeprojektet En fungerande informationsdelning bedöms vara en framgångsfaktor för att de gemensamma resurserna ska räcka till även morgondagens vård och omsorg Tills vi har ett gemensamt dokumentationssystem typ 3R/FVM är det detta vi har att tillgå

2 Bakgrund eHälsa 2013 – NPÖ pilotprojekt
Stödja kommuner att implementera NPÖ som konsumenter Kartlägga nyttoeffekter Utbilda berörd personal i relevanta lagrum, rutiner och användning Stödja och driva anslutning

3 Process för införande 5 kommuner var piloter: Lidköping, Alingsås, Åmål, Tibro och Grästorp Arbetade efter en aktivitetslista: avtal, IT-lösning, rutiner, regelverk, samtycke, utbildning, supportorganisation och loggningar Samverkade med VGR runt tekniska frågor och problem som uppstod vid införande Resultatet av införandet användes för att sprida erfarenheterna till de kommuner som följde 3 olika system: Procapita, Magna Cura och Treserva Manualer på Ineras hemsida

4 Ökad vårdkvalitet En helhetsbild av patientens tidigare diagnoser, provresultat och medicinering gör det lättare att ställa rätt diagnos och ge rätt behandling i tid. Informationsbehovet är olika beroende vilken målgrupp som situationen berör men generellt uppstår det ett informationsbehov i vårdövergångar inom landsting, inom kommuner och mellan kommuner, landsting och vårdföretag. Målgrupper: Äldre, vuxna med somatisk sjukdom och vuxna med funktionsnedsättning, psykisk sjukdom, kroniskt sjuka, barn och ungdom.

5 Ökad patientsäkerhet Rätt beslutsunderlag minskar risken för felbehandlingar eller felmedicinering. Viktigt att epikris och läkemedelsberättelser är utförligt gjorda och synliga i NPÖ. Mottagningsbesök, information som inte kommer med anhöriga, handskrivna dokument från läkare ex injektion Ökad delaktighet: afasi personal får information och patient kan bekräfta

6 Ökad effektivitet Delad information minskar kostsamt dubbeljobb och innebär att patienten kan få hjälp snabbare. Vårdpersonal slipper att sitta i telefon för att efterfråga information som ej gått med patienten vid vårdövergångar. Palliativa team och Närsjukvård. Slipper faxa. Rehab kan lösa gjorda bedömningar

7 Nyttoperspektivet Nyttan för patienten är förstärkta möjligheter till rätt och säker vård och omsorg och förbättrad rättsäkerhet Nyttan ur vårdens perspektiv är bättre och säkrare vårdkvalitet med effektivare informationsprocesser

8 Nuläge Grästorp Senaste statistiken från Inera visar att 50 % använder NPÖ av legitimerad personal i Grästorp. Personalen saknade och efterfrågade NPÖ i samband med byte av IT- organisation, vi hade någon vecka som vi inte kunde komma åt NPÖ i samband med migrering av våra datorer. NPÖ har blivit en källa för personalen för att hämta rätt information i rätt tid till rätt patient när det finns behov av information från annan vårdgivare Carina Arvidsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Grästorps kommun Rehab ser stor nytta


Ladda ner ppt "Nationell Patient Översikt"

Liknande presentationer


Google-annonser