Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nulägesrapport Delregionala samverkansorganet Nordost

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nulägesrapport Delregionala samverkansorganet Nordost"— Presentationens avskrift:

1 Nulägesrapport Delregionala samverkansorganet Nordost
Samverkansorganisationen – Helena Ståhl Verksamhetsplanen – Helena Ståhl Kompetensförsörjning – Annika Andersson Återkoppling vård och omsorgscollege – Annika Andersson Genomförda SIPar – Birgitta Landin Inskrivning i mobila teamet – Birgitta Landin Förtydligande kring hembesöksbil - Irina Aktuellt e-hälsa – Lena Jeppsson Återrapportering sommarsituationen Nyanlända – hur arbetar vi med frågan? Begär förtydligande av delregionala vad frågeställningen egentligen är? Ensamkommande – medicinskt ansvar på boende mm Betalningsansvarslagen, nya lagstiftningen – Lena Jeppsson

2 Samverkansorganisation
Nordöstra Skåne

3 Samverkanstruktur Skåne

4 Delregional nivå

5 Delregional tjänstemannaberedning strategisk nivå
Deltagare; Förvaltningschefer för kommunerna Osby, Hässleholm, Perstorp, Kristianstad, Ö Göinge och Bromölla Divisionschef Primärvården Kryh Processansvarig Divisionsledning Division Specialiserad närsjukvård representerar Slutenvårdsdivisionerna Kryh Hälso- och sjukvårdsstrateg Kryh Representant från Psykiatrin Sund Representant från privata vårdgivare

6 Delregional tjänstemannaberedning strategisk nivå
Beredningsgrupp inför Delregionala Samverkan Ansvarar för verksamhetsplan för de olika områdena inom ramen för Hälso- och sjukvårdsavtalet Ger uppdrag till Delregional tjänstemannaberedning operativ nivå Efterfrågar resultat från Delregional tjänstemannaberedning operativ nivå Ordförande; Förvaltningschef Osby kommun Mötesfrekvens; 2ggr/termin inför Delregionala Samverkan

7 Lokala samarbetsgrupper

8 Delregional tjänstemannaberedning operativ nivå (lokal nivå)
Deltagare; Verksamhetschefer för HSL kommunerna Osby, Hässleholm, Perstorp, Kristianstad, Ö Göinge och Bromölla Verksamhetsområdeschefer Primärvården Kryh Verksamhetschef Palliativ vård och ASIH Verksamhetschefer från verksamhetsområde medicin och kirurgi Kryh Representant från Psykiatrin Sund Representant från privata vårdgivare

9 Delregional tjänstemannaberedning operativ nivå (lokal nivå)
Utför uppdrag på begäran av Delregional tjänstemannaberedning på strategisk nivå Rapporterar till Delregional tjänstemannaberedning på strategisk nivå Ordförande; Verksamhetsområdeschef område Kristianstad Kryh Mötesfrekvens; 2ggr/termin

10 Medicinsk samverkan Deltagare;
Chefläkare från den slutna vården och primärvården Kryh Medicinsk ansvarig sjuksköterska från kommunerna Osby, Hässleholm, Perstorp, Kristianstad, Ö Göinge och Bromölla Medicinsk ansvarig för rehabilitering Kristianstad kommun Chefsjuksköterska slutenvårdsdivisionerna Kryh Områdeschef medicinen CSK Enhetschef kirurgen och ortopeden CSK ? närsjukvården Hässleholm Enhetschefer Palliativ vård och ASIH område Kristianstad och Hässleholm Verksamhetsområdeschefer primärvården Kryh Verksamhetsnära personer från privata vårdgivare Verksamhetsnära personer från psykiatrin

11 Medicinsk samverkan Samverkan ur ett medicinskt perspektiv med fokus på kvalitet för patient och brukare Bevakar aktuell/nya lagstiftning som kan ha påverkan på gemensamma medicinska riktlinjer Säkerställer att riktlinjer och rutiner revideras utifrån aktuell lagstiftning, avvikelser och identifierade risker i vårdens övergångar Ordförande; delat ordförandeskap chefsjuksköterska Kryh och MAS Osby kommun Mötesfrekvens; 2ggr/termin

12 Kommunnivå Planerar gemensamma vårdinsatser
Säkerställa fungerande samarbete och rutiner Den slutna vården och Palliativ vård och ASIH adjungerar vb Sammankallande; kommunen

13 Samverkansområde (fokusområden markerade i kursiv stil) Hälso- och sjukvårdsavtalet och identifierade utvecklingsområde Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Avvikelsehantering Läkarstöd SIP Medicinska riktlinjer Kompetens- och personalförsörjning E-Hälsa Rehabilitering och hjälpmedel Förebyggande insatser De sex målområdena i ledningskraft; - God vård i livets slut - Preventivt arbetssätt - God vård vid demenssjukdom - God läkemedelsbehandling för äldre - Sammanhållen vård och omsorg - Psykisk hälsa Beroendevård Vård vid funktionsnedsättning Barn-och ungdomsvård


Ladda ner ppt "Nulägesrapport Delregionala samverkansorganet Nordost"

Liknande presentationer


Google-annonser