Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delregionalt samverkansmöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delregionalt samverkansmöte"— Presentationens avskrift:

1 Delregionalt samverkansmöte
Mellan kommunerna i Skåne och Region Skåne det är ett utvecklingsavtal och att alla funktioner ska finnas på plats under 2020, inte under våren 2017.

2 Gemensam värdegrund: vi arbetar med individfokus och skapar personcentrerade samarbetslösningar utifrån den enskilde individens behov och förutsättningar vi strävar efter att tillgodose den enskildes förväntningar på inflytande och självbestämmande, respektfullt bemötande samt en lättillgänglig vård av hög kvalitet vi ska upplevas som en gemensam organisation utifrån den enskildes perspektiv Carina: Intentionen – varför-budskapen!

3 Målgrupper och utvecklingsområden
Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka Mest sjuka med långvarigt vårdbehov Sam-organiserad rehabilitering på basnivå och hjälpmedels-försörjning Utveckling av insatser för patienter med tillfälliga behov Tidvis sviktande med behov av tillfälliga insatser Fokus på: Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka Utveckling av insatser för tidvis sviktande patienter Utveckling av arbetssätt och stöd för personer i riskgrupper. Proaktiva insatser för att identifiera och stödja riskgrupper Riskgrupp – med symptom och funktionsnedsättningar som bör bemötas förebyggande Grundöverenskommelse

4 Organisering på politisk- och tjänstemannanivå tillsammans med kommuner och Region Skåne
Centralt (politiskt sammansatt) samverkansorgan Tillhörande beredningsgrupp på tjänstemannanivå Delregionalt samverkansorgan (politiskt sammansatt) Lokal samverkan

5 Delregionala Samverkansorgan
Ska verka för att uppnå de konkreta målen i hälso- och sjukvårdsavtalet Ska ha ett särskilt fokus på genomförande och förankring Ska ta fram årliga konkreta genomförandeplaner för de olika utvecklingsområdena i avtalet Första mötet 20/1 – nästa 2/3 Partgemensam • Utvecklingsplan i "Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne” • avvikelser inom ramen för "Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne” • avvikelser avseende samverkansfrågor mellan parterna • informationsutbyte mellan parterna • gemensamma frågor inom t.ex. kompetens, e-hälsa mm.

6 Hemsjukvårdsteam för de mest sjuka
med ett oftast livslång vårdbehov Teambaserad vårdform Hemsjukvårdsteam för insatser för patienter med tillfälliga behov Tidvis sviktande med behov av tillfälliga insatser VC Proaktiva insatser för att identifiera och stödja riskgrupper Riskgrupp – med symtom och funktionsnedsättningar som bör bemötas förebyggande

7 Nuläge för Bjuvs kommun
Trygg hemgångs- och hemteam biståndshandläggare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, undersköterskor. Sköterskebemanning Omvårdnadsansvariga sjuksköterskor i varje hemvårdsområde och SÄBO 1 sjuksköterska med specialistuppdrag Trygghemgång och LSS 1 sjuksköterska med specialistuppdrag för demens och psykiatri 1 sjuksköterska kväll och natt, 2 sjuksköterskor helg dagtid Fasta dagar med vårdcentralerna för samverkans- och SIP-tider

8 Lokal samarbetsgrupp Bjuv - PV:
Hur ska samarbetet se ut? Hur ska inskrivningen gå till? Vilka patienter ska vi börja med? Hur gör vi en bra SIP? Hur gör vi för att tillsammans skapa en lärande organisation?

9 HS-avtal 2017-01-01 Primärvård (privat & offentlig) -Sjukhus-Kommun
Teambaserad vårdform Helsingborg Teambaserad vårdform Landskrona Teambaserad vårdform Trelleborg Hälsostad Ängelholm Utökad kapacitet på varje vårdcentral för hembesök och SIP. Utökad kapacitet på varje vårdcentral för hembesök och SIP Utökad kapacitet på varje vårdcentral för hembesök och SIP Mobilt team 08-17 Kranskommuner direktinläggning direktinläggning Upphandlat 24-timmars läkarstöd -Falcks

10 Upphandlat 24-timmars läkarstöd –tex Falcks
Vårdcentral - Teambaserad vårdform Koordineringsansvar En väg in (vårdcentralen koordinerar till steg1, 2 eller 3) Teamet består av läkare från Region Skåne och sjuksköterska från kommunen Team – teamet uppstår ”i stunden” Steg 3 Mobila team – kvällar – nätter – helger tillsvidare Efter koordinering från vårdcentral ansvarar Mobilt team för kraftigt sviktande patienter som annars hade behövts slutenvård Upptagningsområde delar av Skåne eller hela Skåne Mobila team bemannas av upphandlad entreprenör (tex Facks – upphandling pågår) Akuta hembesök mellan kl 17 och 08 på vardagar samt helger Steg 2 Mobila team - sjukhus tillsvidare Efter koordinering från vårdcentral ansvarar Mobilt team för kraftigt sviktande patienter som annars hade behövts slutenvård Upptagningsområde liknande KHM Mobila team bemannas av sjukhusläkare dokumenterar i PMO Planerade hembesök kl 08-17 Akuta hembesök kl 08-17 Planeringen pågår Steg 1 Vårdcentralen tillsvidare Vårdcentralens läkare gör hembesök till ”egna patienter” Nära samarbete med kommunsjuksköterska SIP (kallas via Mina Planer) Planerade hembesök kl 08-17 Akuta hembesök kl 08-17 Patient inskriven i Mobilt läkarstöd Lokalt avtal med kommunen reglerar inställelsetiden (enligt Ackrediteringsvilkoren 2017) Upphandlat 24-timmars läkarstöd –tex Falcks

11 Delregionala Samverkansorgan
Ska verka för att uppnå de konkreta målen i hälso- och sjukvårdsavtalet Ska ha ett särskilt fokus på genomförande och förankring Ska ta fram årliga konkreta genomförandeplaner för de olika utvecklingsområdena i avtalet Första mötet 20/1 – nästa 2/3 Partgemensam • Utvecklingsplan i "Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne” • avvikelser inom ramen för "Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne” • avvikelser avseende samverkansfrågor mellan parterna • informationsutbyte mellan parterna • gemensamma frågor inom t.ex. kompetens, e-hälsa mm.

12 Delregionala Samverkansorgan
Hur går vi vidare? Vem ska ingå i Tjänstemannaberedningsgruppen? Bygga på befintliga strukturer? Hur många personer skall ingå i arbetsgruppen? Annat?

13 Länkar: HS-avtalet Informationsmaterial HS-teamet Vad är SIP (SKL)? Proposition Samverkan vid utskrivning från sjukhus


Ladda ner ppt "Delregionalt samverkansmöte"

Liknande presentationer


Google-annonser