Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Införande av IBIC (ÄBIC) inom äldreomsorgen i Linköpings kommun Socialkontoret beslutar att införa ÄBIC. Viljeinriktning av äldrenämnden. Omsorgskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Införande av IBIC (ÄBIC) inom äldreomsorgen i Linköpings kommun Socialkontoret beslutar att införa ÄBIC. Viljeinriktning av äldrenämnden. Omsorgskontoret."— Presentationens avskrift:

1

2 Införande av IBIC (ÄBIC) inom äldreomsorgen i Linköpings kommun Socialkontoret beslutar att införa ÄBIC. Viljeinriktning av äldrenämnden. Omsorgskontoret planerar för att påbörja ett införande av ÄBIC i verksamheten (äldreomsorg). Utbildar processledare. Samverkan påbörjas mellan socialkontoret, omsorgskontoret och kontoret för IT- och E-hälsa. Pilotprojekten genomförs och utvärderas gemensamt socialkontoret, omsorgskontoret, kontoret för IT- och E-hälsa samt utförare Leanlink och Bräcke diakoni.

3 Vad vill vi uppnå med ett införande av ÄBIC/IBIC i verksamheten (äldreomsorg) Säkerställa ett salutogent arbets- och förhållningssätt och fokus på kvalitet för individen. Säkerställa jämställdhet och jämlikhet i bemötande och utformning av insatser (systematik och struktur) Verksamhetsplanering utifrån de individer som just nu är aktuella för insatser (genomförandeplanerna). Konkretisera värdegrunden i socialtjänstlagen. Kvalitetssäkrad äldreomsorg på individnivå. Verksamhetsutveckling – evidensbaserad praktik.

4 Genomförande av pilot vårdboende och hemtjänst Samtlig personal på pilotenheterna utbildade i ÄBIC/IBIC februari (vårdboende) och maj (hemtjänst) 2016. Genomförandeplan framtagen utifrån ÄBIC/IBIC. Utbildningen har skett i samverkan socialkontoret, omsorgskontoret och Lärcenter. Utbildningens fem delar: Generell kunskap om ÄBIC/IBIC, konkretisering av värdegrunden, myndighetsutövning och uppföljning, arbete med genomförandeplanen som redskap för en individuell omsorg, metodik för att föra samtal. Gemensam uppföljning: socialkontoret, omsorgskontoret, personal och verksamhetsledning (IT/E-hälsa)

5 Erfarenheter pilotprojekt Utarbetat nya arbetssätt för framtagandet av genomförandeplan. Planering utifrån individuella behov ger underlag för annat sätt att se på schemaläggningen. Fortsatt arbete på arbetsplatsträffarna med att förankra det salutogena synsättet. Stort arbete att vända traditionella synsätt. Mindre fokus på de generella rutinerna tex den personliga omvårdnaden och mer fokus på de saker som är unika och gör skillnad för den enskilde individen.

6 Fortsatt implementering inom äldreomsorgen Förankring samtliga hemtjänstutförare - upplägg och målsättning Hösten 2016: Utbildar samtliga verksamhetschefer, gruppchefer, samordnare m.fl. vid två tillfällen. Ge arbetsledningen i verksamheten förståelse och grundläggande kunskap i IBIC. Skapa förutsättningar för samtliga utförare att dokumentera enligt IBIC Ge redskap för implementering av IBIC i verksamheten.

7 Fortsatta planeringen utvecklingsarbete med stöd av IBIC hos utförarna Utbildning av övriga utförare (vårdboende) i slutet av 2016. Nov/dec 2016: uppföljningsbesök hos respektive utförare av hemtjänst för att säkerställa implementeringen. V 44 2016: lanseras IBIC i Treserva, konfigurering och utbildningar kommer att påbörjas. Februari 2017: tas IBIC i skarp drift i Treserva Uppföljningsbesök hos respektive utförare under våren 2017 Utbildning till omvårdnadspersonal med stöd av statliga stimulansmedel. 50 poängsutbildning med start i november 2016.


Ladda ner ppt "Införande av IBIC (ÄBIC) inom äldreomsorgen i Linköpings kommun Socialkontoret beslutar att införa ÄBIC. Viljeinriktning av äldrenämnden. Omsorgskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser