Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seniorrådet 2015-10-15.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seniorrådet 2015-10-15."— Presentationens avskrift:

1 Seniorrådet

2 Trygghetsboende Mål och budget 2016-2018 för Äldrenämnden
Beslut Äldrenämnden föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt Äldrenämnden, i samverkan med planprocessen och fastighets­processen, att under 2016 ta fram en strategi som leder till att det byggs och utvecklas Trygghetsboenden med olika upplåtelseformer i flera dela av Nacka

3 Nattfastan Anordnarmöte våren 2015 på Kungshamn
Uppföljning 2015, 5 boenden mäter kontinuerligt, 7 boenden ska göras stickprov på Planer för minimering av nattfasta tas in Lokala rutiner kontrolleras Kartläggning av kompetens och behov av utbildning Verksamhetsbesök startas 12 oktober

4 Kundvalet hemtjänst, sanktioner och varningar
hävningar 9 varningar Ett strukturerat systematiskt uppföljningsarbete innebär nu att vi granskar anordnare på ett annat sätt än tidigare vilket leder till fler varningar och hävningar

5 Styrketräning för 80+ Det pågår idag ingen diskussion kring att utöka den kostnadsfria styrketräningen som idag erbjuds 90+. Det finns möjlighet till kostnadsfri styrketräning på Eken som finns på Nacka Seniorcenter Ektorp

6 Ökning av antalet äldre i Nacka

7 Fallförebyggande – mjuka golv
Familjeläkarna i Saltsjöbaden har en arbetsmetod ” Halvera fallfrakturer” som de driver på ett 70-tal äldreboenden över hela Storstockholm, inkl alla seniorcenter i Nacka samt Båthöjden, Kungshamn och Saltsjöbadens sjukhus. Arbetsmetoden innefattar flera olika åtgärder och samverkansformer som har visat si effektiva och mellan 2013 och 2014 lyckades den första kommunen i projektet att halvera antalet frakturer.

8 Försök med mjuka golv pågår på flera ställen i landet
Försök med mjuka golv pågår på flera ställen i landet. Nacka kommun har ställt frågan till de företag som lagt anbud när det gäller Ältadalens äldreboende om de kan tänka sig att lägga in sådana golv på försök.

9 Syn- och hörselinstruktör
Ny syn- och hörselinstruktör 20% Fredrika von Seth fr o m den 23 november 2015 Information kommer att läggas ut på nacka.se

10 Seniormässa 2016 En seniormässa, seniordag planeras till hösten Den ska planeras i nära samarbete med bland annat Seniorrådet.

11 Övrigt Fråga har ställts när det gäller utbildningskrav för hemtjänstanordnare, vad innebär p? Det innebär studier över 3 terminer med karaktärsämnen kopplat till äldreomsorg.


Ladda ner ppt "Seniorrådet 2015-10-15."

Liknande presentationer


Google-annonser