Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort om tidsplanen för verksamheten äldreomsorg Hösten 2015 planering för pilotprojekt. Januari 2016 start pilot vårdboende. Våren 2015 fortsatt planering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort om tidsplanen för verksamheten äldreomsorg Hösten 2015 planering för pilotprojekt. Januari 2016 start pilot vårdboende. Våren 2015 fortsatt planering."— Presentationens avskrift:

1

2 Kort om tidsplanen för verksamheten äldreomsorg Hösten 2015 planering för pilotprojekt. Januari 2016 start pilot vårdboende. Våren 2015 fortsatt planering pilot hemtjänst. Maj 2016 start pilot hemtjänst. April 2016 påbörja planering breddinförande. September 2016 slututvärdering pilotprojekt. Oktober 2016 Treserva för IBIC, ställningstagande och slutlig planering breddinförande. Januari 2017 påbörja breddinförande.

3 Genomförande av pilot Sandrino (vårdboende) Samtlig personal utbildad i ÄBIC/IBIC februari 2016. Genomförandeplan framtagen utifrån ÄBIC/IBIC. Utbildningen har skett i samverkan socialkontoret, omsorgskontoret och Lärcenter. Utbildningens fem delar: Generell kunskap om ÄBIC/IBIC, konkretisering av värdegrunden, myndighetsutövning och uppföljning, arbete med genomförandeplanen som redskap för en individuell omsorg, metodik för att föra samtal. Uppföljande möten under våren tillsammans med socialkontoret, omsorgskontoret, personal och ledning på Sandrino.

4 Erfarenheter Sandrino Utarbetat nya arbetssätt för framtagandet av och arbetet med genomförandeplan. Planering utifrån individuella behov ger underlag för annat sätt att se på schemaläggningen. Fortsatt arbete på arbetsplatsträffarna med att förankra det salutogena synsättet. Stort arbete att vända traditionella synsätt. Mindre fokus på de generella rutinerna vdg. den personliga omvårdnaden och mer fokus på de saker som är unika och gör skillnad för den enskilde individen.

5 Genomförande av pilot Bräcke (hemtjänst) Arbete pågår med att ta fram en mall för den förenklade handläggningen i samverkan socialkontoret och omsorgskontoret. Utbildning av samtlig personal i maj 2016. Utbildningen ska genomföras på motsvarande sätt som på Sandrino. Uppföljande möten efter genomförd utbildning på motsvarande sätt som på Sandrino.

6 IBIC inom socialpsykiatrin Pilot på Sturefors, Våreldsvägens boende. Samtlig personal utbildad mars 2016. Uppföljande möten kommer att ske.

7 Planering för breddinförande Samverkan med CGI för nödvändiga förändringar i Treserva. Planering av utbildning för samtlig personal (utbildning organiserad av omsorgskontoret och enheten för IT- och e-hälsa kombinerat med utbildning med stöd av statliga stimulansmedel.) Anpassningar av det fortsatta arbetet utifrån erfarenheter i pilotprojekten. Anpassningar utifrån nationella erfarenheter och deltagande i regional nätverk ÄBIC/IBIC.

8 Vad vill vi uppnå med ett införande av ÄBIC/IBIC i verksamheten (äldreomsorg) Säkerställa ett salutogent arbets- och förhållningssätt och fokus på kvalitet för individen. Säkerställa jämställdhet och jämlikhet i bemötande och utformning av insatser. Verksamhetsplanering utifrån de individer som just nu är aktuella för insatser (genomförandeplanerna). Konkretisera värdegrunden i socialtjänstlagen. Kvalitetssäkrad äldreomsorg på individnivå.


Ladda ner ppt "Kort om tidsplanen för verksamheten äldreomsorg Hösten 2015 planering för pilotprojekt. Januari 2016 start pilot vårdboende. Våren 2015 fortsatt planering."

Liknande presentationer


Google-annonser