Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bra planering skapar trygghet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bra planering skapar trygghet"— Presentationens avskrift:

1 Bra planering skapar trygghet
Plats för logga Bra planering skapar trygghet Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum Karin Lidgren, Yousef yousefi, Rafael Morales HSB Omsorg erbjuder vård och omsorg på entreprenad och i egen regi inom hemtjänst, äldreboenden och hushållsnära tjänster. Vi är en del av den kooperativa HSB-rörelsen och har arbetat med verksamheter inom äldreomsorg och service sedan 1993. Attundagården är ett modernt äldreboende i Täby Kommun. På Attundagården finns 72 lägenheter fördelade på åtta mindre enheter. Plan 4 Öst är ett gruppboende för personer med demens och har haft med ett team i värdeforum under hösten Här jobbar vi med personcentrerad vård omsorg och allt vi gör utgår från vår värdegrund ETHOS (Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan). Utvecklingsområde Vi upplevde att vi hade många olika sätt att planera dagens arbete, alla gjorde på sitt sätt. Vi ville hitta bättre arbetssätt och arbetsrutiner för att främja en god arbetsmiljö och en tryggare vardag för de boende. Målsättning: Att säkra dagens planering och på ett bättre sätt genomföra de insatser som de boende har behov av. Att öka personalens förståelse för det som skapar värde i vården och de boendes vardag. SMART Mål: Den 1 december 2014 ska vi använda planeringsverktyget PPP till 100%. PPP står för praktisk, professionell, planering. Syftet med PPP är att arbetsgruppen får ett gemensamt arbetssätt, jämn kvalitet på vården och att de boende får de insatser de har behov av. Med hjälp av PPP får vi ett tydligt arbetsätt kring planering av dagen. Vad har vi gjort: När vi började använda PPP-bladet och hade en noggrannare planeringar av alla aktiviteter och ansvarsområden fullföljdes planeringen de flesta dagar men inte fullt ut. Vi bestämde, och personalgruppen kom överens om, att PPP-bladet skall användas varje morgon. Omvårdnadspersonalen får själva planera och fördela dagens arbete. Vid genomgång av PPP-bladet kan vi se att insatserna har dokumenterats och genomförts enligt planeringen. Vi upplever och ser att praktisk professionell planering fungera väldigt bra och vi är mitt uppe i en förändring som leder till en förbättring. Vi delar även upp andra ansvarsområden med hjälp av bladet såsom måltider och övriga ärenden. Vi kommer även att förbättra planeringslistan med nya idéer, t.ex. aktiviteter för de boende i grupp eller egentid. Listan ska fungera som ett säkerhetsverktyg båda till fastanställda och timvikarier. Resultat: Vi gör en sammanställning varje vecka kring hur PPP-bladet används. Mätningen visar en markant förbättring. Personalgruppen gillar PPP-bladet och de är med och fyller i listan dagligen båda på förmiddagen och eftermiddagen. Vi har klarare rutiner som är lätta att följa och det har skapat en tryggare arbetsdag. Vi minskar risken för att glömma något. Mätning av om PPP-bladet har använts vid morgonplaneringen. Ja = 1 nej = 0 När förbättringsarbetet startade användes PPP-bladet ca 2 av 3 dagar. Arbetssätten varierade och det var svårt att utvärdera. Vad har hänt vid sidan av utvecklingsprojektet: Under hösten har det skett en kulturförändring i arbetsgruppen. Vi har lättare att ta emot och ge konstruktiv kritik och är bättre på att kommunicera. Det finns en trygghet i gruppen och det skapar också en trygghet för de som bor hos oss. Miljön är lugnare både för de boende och personalen. Vi är bättre på att hantera svåra situationer och blir inte stressade när det blir lite rörigt. Vad har vi lärt oss? Fokus har flyttats från personalgruppen till de boende. Lyssna på varandra. Alla behövs! Det är bra att testa nya arbetsätt i liten skala. Inget är ”hugget i sten”. Hur går vi vidare? Deltagandet i Värdeforum och vårt genomförda förbättringsarbete har gett oss verktyg att ta tag i nya förbättringsområden. Nu har vi lagt ramen till puzzlet, men alla bitar är inte på plats än.


Ladda ner ppt "Bra planering skapar trygghet"

Liknande presentationer


Google-annonser