Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Herman & Brita Uppföljningsmöte Utskrivningsprocessen 2010-11-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Herman & Brita Uppföljningsmöte Utskrivningsprocessen 2010-11-24."— Presentationens avskrift:

1 Herman & Brita Uppföljningsmöte Utskrivningsprocessen 2010-11-24

2 Varför är vi här? ” Regeringen kommer mot denna bakgrund att genomföra en satsning på omsorgen och vården. Hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjukhusvård behöver samverka på nya sätt för att samla sina insatser kring den äldre för ett bättre omhändertagande. I detta ingår förstås att tillägna sig ett geriatriskt arbetssätt på alla plan i vården och omsorgen. Den satsning som vi nu arbetar med syftar till effektivisera användandet av resurser så att vården och omsorgen i betydligt större grad utgår från patienternas behov och organiseras effektivare.” Maria Larsson vid Geriatrikdagarna i Värnamo, november 2010 Herman & Brita

3 Vad vill vi uppnå? När ser utskrivningsprocessen bra ut? Hur ser den ut då? Vad kännetecknar den?

4 Vad vill vi uppnå? Patienten har fått adekvat information med sig Kallelse till vårdplanering i rätt tid, när personen är färdig Bra dialog= personkännedom, kunskap om varandras arbeten När arbetet kan fungera i hemmet Läkemedelsbiten fungerar Avvikelserna är färre nu…?! Sjukhuset meddelar sig när personer ”skriver ut sig själva” Huvudmännen vet hur de ska nå varandra (telefonnummer finns) med rutinartade arbetssätt kring detta Använder Meddix på ett rutinartat sätt ”min” del i Meddix ska vara oberoende av ”andras” En systemändring av Meddix? Bra rutiner kring användande av Meddix Att patienten är färdig medicinskt sett Att patienten är mentalt förberedd på att gå hem och med på noterna Allt är förberett och klart och hemtjänsten kan möta upp i hemmet Lång förberedelsetid för de med ändrat vårdbehov eller när man inte känner patienten. Mentalt förberedd patient på att få hjälp i hemmet från att ha klarat sig själv Står tydligt var patienten bor och kontakta VC bara när pat bor i eget boende Patienten är vår kund! Ett tydligare kundperspektiv… Hjälpmedelsbiten fungerar!

5 Vad har blivit bättre sedan sist? Meddixanvändandet – kunskap och användande av systemet Användandet av checklistor har förbättrat utskrivningen Läkemedelhanteringen är bättre nu! Bl a dosetthantering i samarbete mellan huvudmännen med ”ge och ta” Utskrivning i högre grad sker på förmiddagen Klimatet mellan huvudmännen har blivit bättre Behöver inte lika ofta ringa och fråga Vårdplaneringar i hemmet ADL finns med

6 Hur tar vi oss ett steg fram mot ett bättre resultat? Vad krävs för att komma vidare? Vårdplanering på rätt ställe där det är bäst för den enskilde. Vårdlots? En och samma huvudman? När? Hur förbereder vi oss inför detta? Den enskildes information i samband med utskrivningen. Hur får vi till det? Egna bidrag till att göra det bättre. Rätt personer behöver vara med i vårdplaneringar. Ta upp på APT. Hög kvalitet på informationsöverföringen bl a via Meddix. Omvårdnadsepikrisen ska innehålla rätt saker. Dela ut vårdplaneringsbroschyr, prata med Joe. Vilka behöver vara med? Sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare (primärvård, slutenvård, psykiatri) Bjuda in oss till ett läkarmöte? Rehabpersonal? Vi kommer från gruppen och berättar om hur det skulle vara (en grupp som representerar alla huvudmän) Hur vet vi om vi har kommit ett steg framåt? Hur vet vi om en förändring är en förbättring? Färre utskrivningsmeddelande finns kvar i pat. Journal. Färre avvikelser Antal omvårdnadsepikriser/meddelanden som ej kommit ut/skickats i rätt tid

7 Vilken form bör ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete ha? Vad behövs? Träffas igen för att planera test kring att komma ut och prata med personalgrupper – vilka grupper och hur det ska göras och vilka som ska göra vad Vad krävs? Bjuda in de som var med från början till nästa möte. Någon från Värnamo kommun, någon från Gnosjö pv eller kommun, privata vc? Biståndshandläggare? Kirurgen? Vad är viktigast för att få det att fortsätta? Finns andra områden som behöver uppmärksammas? Nästa steg…


Ladda ner ppt "Herman & Brita Uppföljningsmöte Utskrivningsprocessen 2010-11-24."

Liknande presentationer


Google-annonser