Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat: Vi ser en ökning av antalet tillfällen av utevistelse och promenader. Antalet boende som får erbjudande om utevistelse har ökat, under den tredje.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat: Vi ser en ökning av antalet tillfällen av utevistelse och promenader. Antalet boende som får erbjudande om utevistelse har ökat, under den tredje."— Presentationens avskrift:

1 Resultat: Vi ser en ökning av antalet tillfällen av utevistelse och promenader. Antalet boende som får erbjudande om utevistelse har ökat, under den tredje veckan av test 2 fick 11/13 boende erbjudande om utevistelse 2 gånger/veckan. De boende efterfrågar promenader och utevistelse självmant i större utsträckning. Utevistelse och promenader Möjlighet till en aktiv och stimulerande vardag Saye Betaye, Martin Parklint, Rut Medhanie, Mimoza Gashi, Lidija Stojanovic, Elisabeth Siönäs, Therese Asklöf (therese.asklof@edstra.se) www.edsatra.se Vad har vi lärt oss? Det finns goda idéer att ta vara på i arbetsgruppen Det finns utrymme att förbättra vår verksamhet, det finns möjligheter att skapa nya rutiner i redan befintliga arbetssätt Vi har blivit bättre på att lyssna på varandra Hur går vi vidare? Vi vill fortsätta att aktivt arbeta med att förbättra utevistelse Vi hoppas kunna nå vårt mål och erbjuda utevistelse minst 2 gånger/veckan till alla boende Att vår rutin kan användas på hela Edsätra Mätningar Ett utvecklingsprojekt i Värdeforum Edsätra äldreboende Edsätra – ett suveränt äldreboende i kristen atmosfär. Attraktivt för boende, anhöriga och medarbetare. Edsätra äldreboende är ett privat vård- och omsorgsboende med en kristen profil. Vi vill skapa ett hem och en boendemiljö där de som bor hos oss känner sig trygga och har möjlighet att påverka sin vardag. Hemlagad mat, samlingar och aktiviteter av olika slag skapar hemkänsla och trivsel. Vi har kunnig personal som finns tillgänglig dygnet runt. Vi ligger i Sätra i Skärholmens stadsdel söder om Stockholm med omgivningar som inbjuder till såväl promenader som naturupplevelser. Utvecklingsområde Styrelsen och ledningen på Edsätra har definierat ett antal målområden att arbeta med där delaktighet för boende och anhöriga är ett område. Stockholm stad genomförde 2012 en enkät bland de boende och resultatet från denna visade att bara drygt hälften av de boende på Edsätra upplever att de kan vara med och påverka sin vardag och får komma ut i friska luften när de vill. Vi valde därför att arbeta med att förbättra utevistelser och promenader. När förbättringsarbetet påbörjades visade en mätning att endast 3 av 12 boende fick erbjudande om utevistelse under en vecka. Vi vet idag att utevistelse och promenader förbättrar hälsan för äldre och vi tror också att det påverkar välmåendet positivt. Mål Ökad utevistelse för de boende. De boende får erbjudande om utevistelse minst 2 gånger/vecka. Utarbeta en rutin för utevistelse som möjliggör för de boende att komma ut oftare. Skapa en positiv kultur för förbättringar. Vad har vi gjort och hur har vi arbetat? Test 1 Personal som arbetar till 15.00 avsatt för utevistelse mellan 14-15 måndag och fredag. Test 2 Personal som börjar arbeta 14.00 avsatt för utevistelse mellan 14-15 måndag-fredag. Utevistelse erbjuds till boende efter en veckoplanering genomförd av samtliga kontaktpersoner. Test 3 Personal som börjar arbeta 14.00 avsatt för utevistelse mellan 14-15 måndag-fredag. Utevistelse erbjuds till boende efter planering som sker varje morgon då dagens arbete planeras och fördelas. Vi har samtidigt mätt hur många boende som får erbjudande om utevistelse varje dag samt hur många som varit ute. Vad har hänt vid sidan av utvecklingsprojektet? Utevistelsens betydelse och vinster har blivit tydligare både för oss själva, de boende och den övriga arbetsgruppen på Edsätra De boende efterfrågar promenader och utevistelse självmant i större utsträckning Stärkt samarbete i arbetsgruppen med verktyg att förbättra En kultur i arbetsgruppen med en öppenhet för förändring och vilja att lyssna på varandras idéer Test 2


Ladda ner ppt "Resultat: Vi ser en ökning av antalet tillfällen av utevistelse och promenader. Antalet boende som får erbjudande om utevistelse har ökat, under den tredje."

Liknande presentationer


Google-annonser