Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arvidsjaur Kommun Britta Susann.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arvidsjaur Kommun Britta Susann."— Presentationens avskrift:

1 Arvidsjaur Kommun Britta Susann

2 Genomförda förbättrings- arbeten i Arvidsjaurs kommun
Legitimation till nattpatrull och hemtjänst Trevlig och funktionell måltid och arbetsmiljö Förebygga fall i det enskilda hemmet både ordinärt och skärskilt Ge omsorgstagare ett aktivare liv genom samarbete med PRO och KYRKAN Enklare kommunikation mellan kök och vårdpersonal Bättre information om vårdtagare säkrare vård Få ihop den nya gruppen Säkrare flytt mellan olika boenden Förbättra måltidssituationer Förändra situationen runt inkontinenshjälpmedel Arbetsrutiner Nytt och enklare schema Städvagn Bättre kost & måltids situationer Matkort Minskat mat svinn Välnutrierade vårdtagare Mellanmål Genomförandeplaner Vaggan Individuella omsorgsplaner Förbättra samarbete personalgrupper Öka små aktiviteter får vårdtagarna Mer personlig tid för vårdtagare

3 Arvidsjaur Kommun Att förebygga fall i det enskilda hemmet.
Hemtjänsten och Nattpatrullen

4 Bakgrund Norton MNA DFRI
Vi insåg lite motvilligt att det finns risk för fall, hemma hos våra omsorgstagare. Detta blev det område som låg oss närmast att förändra.

5 Vår hypotes Vi tror att om vi kan minska fallen, så undviker våra
omsorgstagare onödigt psykiskt och fysiskt lidande. Vårdbehoven skulle då också minskas, omsorgstagaren skulle behöva mindre hjälp och på så vis minska vårdtyngden.

6 Hur såg verkligheten ut?
Eftersom vi går in i deras hem , kan det svårt att göra förändringar som exempel att få ta bort mattor. Fallrisk fanns för våra omsorgstagare. Något måste gå att göra. En kartläggande mätning var nödvändig.

7 Mål Vi vill minska risken för fall hos våra omsorgstagare.
Mindre lidande för omsorgstagarna. Lägre vårdtyngd.

8 Kartläggande mätning Vi gick igenom alla fallrapporter under 6 månader tillbaka i tiden. Vi gjorde ett diagram som visade var dessa fall hade skett. Största risken för fall var inne i lägenhet/rum.

9 Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
Genom att minska antalet fall. Att vara uppmärksamma på att ständigt arbeta förebyggande. Att arbeta med jämnförande mätningar över tid.

10 Förändringsidéer/Verktyg
Genom att använda Brainstorm var det ganska lätt att få gruppen involverad, även om de inte var så intresserade. Vi använde oss av nyckelorden: Värderingar, Engagemang och Samverkan. Förslaget blev ett informationsblad som kan användas som stöd i dialogen. Personalen försöker tillsammans med omsorgstagaren minimera risker för fall.

11 Idé som testats: Informationsblad

12 Resultat och effekter

13 Framtiden Vi delar ut Hemtjänst pärmen till alla Omsorgstagare. I den finns informations bladet ”Att undvika fall i det enskilda hemmet ”. Vi kommer att två gånger per år att göra MNA,Norton och DFRI Vi gör riskanalyser varje gång vi får en ny omsorgstagare.

14 Reflektioner Tycker att det är lite svårt att sätta mål, tycker att det ofta blir lite luddiga, stora och kanske lite svåra att nå. Våra omsorgstagare har blivit mera medvetna om fallrisken. Personalen har blivit mera uppmärksamma på ev. risker. Bra att ringa in problemen hos vissa omsorgstagare som har stor risk för fall.

15 Tack för oss !


Ladda ner ppt "Arvidsjaur Kommun Britta Susann."

Liknande presentationer


Google-annonser