Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Steg 4 - Mötet FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Steg 4 - Mötet FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE"— Presentationens avskrift:

1 Steg 4 - Mötet FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE
Syftet med den här presentationen är att ge dig ett urval av OH-bilder att använda när du arbetar med steg 4 tillsammans med din arbetsgrupp. Huvudsaken är att du känner dig komfortabel med och väljer de bilder du ska visa, inte hur många bilder du visar. FYRA STEG FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ ARBETSPLATSENS METOD FÖR ARBETSMILJÖUTVECKLING

2 Förslag till agenda för möte i steg 4
Inledning och uppföljning Kort repetition av 4-stegsmetoden Uppföljning av handlingsplanen Dagens arbete Presentation av arbetet i steg 4 Genomgång av utvärderingen av arbetsmiljöarbetet Beslut om förändringar Vad händer efter mötet? Förberedelse för ny arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöarbete i vardagen (ca 10 minuter) (ca 2 timmar) (ca 10 minuter)

3 Dessa är de fyra stegen FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE
ARBETSMIJÖARBETE I VARDAGEN RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

4 Det här gjorde vi i steg 1 UNDERSÖKA HUR VI VILL HA DET SKAPA VISION
VÄLJA AKTIVITETER FÖR ATT NÅ VISIONEN FÖRBEREDA UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

5 Det här gjorde vi i steg 2 UNDERSÖKA ARBETSMILJÖN BEDÖMA & PRIORITERA
TA FRAM HANDLINGSPLAN FÖRBEREDA INVENTERING AV RUTINER FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET

6 Det här gjorde vi i steg 3 UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET
INVENTERA RUTINER FÖLJA UPP HANDLINGSPLANEN UTVECKLA RUTINER FÖR ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET 6

7 Syfte och mål med Steg 4 Är vi nöjda med vårt arbetsmiljöarbete
eller behöver något förändras? Vi gör en totalöversyn. FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? Syftet med Steg 4 är att följa upp hur arbetsmiljöarbetet har fungerat under året. Är ni nöjda eller behöver ni göra några förändringar inför kommande år? Målet med Steg 4 är att ni ska göra de förändringar som behövs i ert arbetssätt och i de dokument som styr och leder er i ert arbetsmiljöarbete. En sådan totalöversyn över arbetsmiljöarbetet ska enligt arbetsmiljölagstiftningen göras minst en gång per år. Man kan betrakta mötet i steg 4 som ett sådant möte. VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT

8 Det här händer i steg 4 UTVÄRDERA ARBETSMILJÖARBETET
ANALYSERA UTVÄRDERINGS- RESULTATET BESLUTA OM EV FÖRÄNDRINGAR AV ARBETSMILJÖARBETET FÖRBEREDA NY UNDERSÖKNING AV ARBETSMILJÖN FÖRBEREDELSER ARBETE PÅ MÖTET 8

9 Varför är det viktigt att följa upp och utvärdera?
För att slippa upprepa tidigare misstag För att förfina och utveckla vårt sätt att arbeta 9

10 Hur ser vi på vår vision? Beskriver visionen det viktigaste?
Förändringar i visionen? Genomfört åtgärder? Närmat oss visionen?

11 Hur fungerar formerna för vårt arbetsmiljöarbete?
Ansvarsfördelning? Samverkan? Undersökning och bedömning av arbetsmiljön? Hur göra med risk i arbetsmiljön? 11

12 Hur fungerar våra rutiner?
Vilka rutiner har kommit till användning? Har de gått att följa som det var tänkt? Behöver de ändras? Saknar vi en rutin för något? 12

13 Hur har arbetet med handlingsplanen fungerat?
Åtgärdat enligt handlingsplanen? Rätt befogenheter, kunskaper och resurser? Lärdomar? 13

14 Har det skett några olyckor eller tillbud under året?
Dokumenterade och anmälda? Hur undvika liknande olyckor och tillbud? Har det skett några förändringar? Beaktades påverkan på arbetsmiljön? 14

15 Vad vill vi förändra i vårt arbetsmiljöarbete?
15

16 Arbetsmiljöarbete i vardagen …
16

17 Arbetsmiljöarbete – en naturlig del av verksamheten
FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE RUTINER FÖR VÅRT ARBETSMILJÖARBETE GENOMFÖRD ARBETSMILJÖARBETE I VARDAGEN HUR ÄR VÅR ARBETSMILJÖ OCH VAD BEHÖVER VI GÖRA? VÅR VISION FÖR ARBETSMILJÖN OCH HUR VI KOMMER DIT 17


Ladda ner ppt "Steg 4 - Mötet FÖLJA UPP OCH UTVÄRDERA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE"

Liknande presentationer


Google-annonser