Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga"— Presentationens avskrift:

1 Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga

2 Varför väljer Söderhamns kommun att göra en modell för ungas inflytande & inte bara nyttjar det redan befintliga?

3 Barn och unga är en resurs
Vi i Söderhamn ser på allvar barn och unga som en resurs. För att barn och unga i Söderhamn ska kunna driva för dem viktiga frågeställningar krävs en lärande- och demokratisk process och kunskap om hur det demokratiska samhället fungerar i stort. Modellen ska ge barn och unga konkreta möjligheter att påverka i sin vardag.

4 Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga
Prioriterade frågor/idéer förs vidare dit de hör hemma, bl a in i kommunens budgetprocess

5 VIKTIGA VECKAN Insamling av Viktiga frågor och idéer från barn och unga i Söderhamn Frågor & idéer sorteras - sådana som kan få svar direkt - sådana som hanteras vidare av skolan/föreningen - inspel till Viktiga Mötet Tema dagar i skolorna/ mötesplatser/lokala föreningar September

6 VIKTIGA MÖTET Unga och beslutsfattare möts kring frågor och idéer som kommit fram under viktiga veckan Viktiga Mötet handlar om att prioritera och föra frågor och idéer vidare dit de hör hemma, bl a in i kommunens budgetprocess. Form: Ide´& erfarenhetsmöten genomförs med olika dialog mötesmetoder Vart 4:e år sker en Framtidsverkstad för att fånga framtidsidéer och visioner. Den ska leda till inspel inför ny fyraårsbudget. December

7 VIKTIGA GRUPPER Kommunövergripande tema/ fokus grupper
En arena med stöd att fördjupa sig i frågeställning eller aktivt verka för att gå från idé till verklighet. Sätter igång efter Viktiga Mötet för de som vill.

8 VIKTIGA KONFERENSEN Unga & beslutsfattare möts
Konferensen kan ha fokus på något prioriterat tema från viktiga mötet Information, återkoppling, utvärdering och revideringsmöte Form: olika dialog mötesmetoder Våren

9 Barn & Unga ett helhetsgrepp
Titta på hela kedjan barn & unga 0-25? År - tänk enligt Ingvar Nilsson Var finns kritiska punkter, där barn och unga kan ” falla igenom” Vad görs idag – Ta fram en bild/beskrivning Kartlägga behov av ytterligare metoder/samverkan

10 Ingvar Nilsson www.seeab.se
2008 Skandia idéer för livet, film av föreläsning!


Ladda ner ppt "Söderhamnsmodellen inflytande barn & unga"

Liknande presentationer


Google-annonser