Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Team Fyren Luleå kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Team Fyren Luleå kommun"— Presentationens avskrift:

1 Team Fyren Luleå kommun
Förebyggande arbete för att upptäcka patienter med risk för trycksår, undernäring och fall Team Fyren Luleå kommun Enhetschef Agneta E Olsson Undersköterska Berit Vennberg Undersköterska Annika Eriksson Undersköterska Monika Söderberg Sjuksköterska Monika Henriksson Sjuksköterska Irene Nilsson Arbetsterapeut Berit Gustafsson Sjukgymnast Camilla Andersson Kontaktperson: Agneta E Olsson adress: Lulsundsgatan 42 Luleå tel: / e-post:

2 Fyren är ett korttidsboende med 44 gästrum där gästerna vistas av olika anledningar som avlastning, väntar på ett särskilt boende, utredning, rehabilitering och konvalescens. Vistelsetiden varierar från några dagar till 3 månader. Vi har ca 1000 bokningar per år och vår årsbeläggning är 100%. På Fyren arbetar sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor.

3 Bakgrund/problembeskrivning
Bristande informationsöverföring i vårdkedjan. Saknar mätinstrument för att upptäcka risker för fall, undernäring och trycksår. Stort lidande för den enskilda personen om den skulle drabbas av liggsår, undernäring och/eller lårbensbrott pga fall. Stort mörkertal. Vi saknar uppgifter på hur många av våra gäster som har risk för fall, undernäring och trycksår Dyr samhällskostnad 1. Beskriv kort varför ni vill ta er an området. Det kan vara eventuella problem, möjligheter eller bakgrundsfaktorer och vad de fick för konsekvenser eller följder för brukarna/patienterna /kunderna eller er själva. 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara.

4 Mål Alla personer över 65 år ska riskbedömas inom 3 dagar.
Efter 3 månader ska riskbedömningen utföras åter om ingen förändring skett.

5 Mätetal Norton MNA (Mini Nutreal Assesment) Downton Fall Index
Mätningarna utfördes av undersköterskor (usk), oftast kontaktpersonen. Till sin hjälp har de övriga team-medlemmar att konsultera om det uppstår svårigheter. Kontorsansvarig (rullande ansvarsområde för usk) skriver upp alla nya gäster som ska riskbedömas samt de gäster som ska ombedömas (efter 3 månader). Inom 3 dagar påbörjas riskbedömningen av kontaktpersonen( usk) När riskbedömningen är ifylld av läggs den i facket ”påbörjade”. Sjuksköterska registrerar gästens medicineringen och teamet registrerar övriga åtgärder. Riskbedömningen läggs därefter i facket ”färdig”. Enhetschef registrerar resultatet i inmatningsformuläret. Lägger tillbaka den färdiga riskbedömningen i en mapp märkt ”inregistrerad”. Två usk ansvarar för att märka upp på det aktuella biståndet med en färglapp och vilken månad nästa riskbedömning ska göras om ingen förändring skett. Norton MNA (Mini Nutreal Assesment) Downton Fall Index Antal inskrivna gäster Antal återkommande gäster Äldreolycksfall

6 Förändringsidéer - Våra mest framgångsrika
Usk/kontaktpersonen utför riskbedömningarna Ökat teamsamarbete Effektivare teamträffar Säkrare rapporteringar - all information samlat i ett cardex Kvalitetsförbättrat omvårdnaden. Vi är mer observanta och noterar förändringar eftersom vi tydligt kan jämföra med tidigare bedömning

7 Resultat och effekter – Vad har hänt?
En halvering av antalet fall jämfört med året innan. Ett betydligt bättre resultat som beror på mätningen och det förebyggande arbetet vi har utfört. Förbättrat vår teamträff Säkrare rapportering – cardex. Ökat teamsamarbetet. .

8 Framtiden Vi har beslutat att fortsätta med riskbedömningarna även nu efter projekttidens slut då vi har upptäckt så många fördelar Vi har öppnat 18 platser ytterligare på Fyren så att vårt nästa mål är att inviga den nya avdelningen i projektet och lära dem att göra bedömningar. Vi skickar med riskbedömningen då gästen flyttar till ett boende och Ssk skriver in resultatet i epikrisen och i journalen. Vårt nästa mål och stora utmaning är att implementera detta till hemtjänsten för att kunna arbeta med åtgärder kring en gäst med risk både i hemmet och hos oss. 1. Har ni planerat för en fortsättning? Använd denna punkt för att beskriva hur ni tänker gå vidare. 2. Markera och ta bort denna gröna ruta genom att klicka på ramen när ni är klara.

9 Reflektioner – Annat som vi lärt oss?
I detta projekt har vi lärt oss vikten av att utföra en riskbedömning och att dokumentera åtgärderna då vi tidigare har missat en del svårbedömda gäster. Vi har även lärt oss fördelarna med ett underlag för riskerna vid kontakter i hemmet då vi kunnat visa på orsaken till att vi önskar att hemmet ska minimera sladdar, köpa inneskor, ge mellanmål/näringsdryck etc.


Ladda ner ppt "Team Fyren Luleå kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser