Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Positiva trender Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet bringat in större påverkansmöjligheter över aktiviteter som tar plats i gemensamhetsutrymmena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Positiva trender Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet bringat in större påverkansmöjligheter över aktiviteter som tar plats i gemensamhetsutrymmena."— Presentationens avskrift:

1 Positiva trender Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet bringat in större påverkansmöjligheter över aktiviteter som tar plats i gemensamhetsutrymmena. Det har även gjort att antalet aktivet ökat. Hyresgästernas svarsfrekvens i studien har ökat desto längre vår undersökning pågått. De glada gubbarna kommer att få hänga kvar och fortsätta för att ständigt påvisa att matsalen och dess problematik aktivt förbättras. Detta bör även ses som en måttstock över hur nöjda våra hyresgäster är med sitt gemensamhetsutrymme. Vi har även under studiens gång insett att hyresgästmötena bör struktureras och ha en agenda inför varje möte då det utan rutin. För att hyresgästerna lättare ska kunna föra en diskussion om aktiviteter och inte fastna vid vilken mat som serveras. En matsal för alla Konflikt vänd till till gemenskap Annelie Eriksson, Jerry Anderstam, Margareta Hellsten, Linus Nilsson, Christina Fahlström, Lasse Westerberg, Margareta Russo och Malin Isaksson. Mail: annelie.e@socialamissionen.se Sociala Missionen - För ett mänskligare liv Diakoni är en del av kyrkans identitet och uppdrag. I detta vill Sociala Missionen leva och verka. Vårt uppdrag är att arbeta för bättre villkor för människor i utsatta livssituationer. Stärka rätten till full delaktighet, inflytande och självbestämmande för personer med utvecklingsstörning genom Lundens Gruppboende. Gemensamhetsutrymmet en plats för alla Vi vill att alla ska ha en trevlig vistelse i gemensamhetsutrymmet. Där den nuvarande situationen har inte varit acceptabel. Personalgruppen tog sig därför an att påbörja en positiv förändring inom ramen för Famnautbildningen. Vid utkristallisering av gemensamhetsutrymmena ansåg vi att det var en självklarhet att våra hyresgäster skulle vara med i påverkansarbetet. Detta för att göra matsalen till något mer än väntan inför måltider eller att helgen ska ta slut. Förslag på förändringar introducerades genom ett boendemöte där alla hyresgäster fick möjlighet att påverka sin situation och forma matsalen utefter dennes behov. Detta i linje med Lundens grundsyn på delaktighet, integritet och självbestämmande. Under arbetsgång har vi haft en tydlig transparens där hyresgästerna, god män och anhöriga kunnat ta del av förändringar i arbetet med matsalen. Arbetet med problemlösningsmodeller Vi fann under vår studietid att i och med att vi vår storlek inte var en brist vi hade inte något större behov av att anlysera våra meso- och makrosystem då lundens är platt verksamhet. Fiskbenet var ett av de redskap som vi användes oss av flitigast och det som vi ansåg var det klockrena för att lösa problemet med matsalen. Röster inom personalgruppen pratar även om att ha ett pågående fiskben på kontoret över ett problem där personal ges tid att reflektera över nya knutar av problem. Lunden en plats av ständiga förändringar Ett hem är en plats som kräver förändringar. Detta hem består av fem individer med egen vilja och beslut vi inom personalgruppen vill fortsätta att ge de redskap som våra hyresgäster behöver för att kunna fortsätta deras arbete för en bättre hemmiljö både individuellt och gemensamt. Plats för bilder Använd Infoga -> Bild Mätningar Plats för diagram och förklaringar Gubbarna glada! Det arbetet som vi haft har strävat efter att ge våra hyresgäster en god miljö i de gemensamma utrymmena som finns. Personalgruppen satt därför upp en mättavla med en fråga Hur det har varit i matsalen idag. Svaralternativen som fanns var glad, ledsen eller att den svarade inte vet. Målet med förbättringsarbetet var att vår mättavla enbart skulle bestå av glada gubbar. Förändringsfaktorer De idéer som vi introducerat i matsalen baserades på vad våra hyresgäster tagit fram under det första boendemötet. Gemensamhetsutrymmet installerades även med en rumsfördelare för att kunna dela matsalen och ha mer individuella aktiviteter och ge en känsla av egen tid. Ytterligare som introducerades var att bjuda på gemensamma aktiviteter under lördagen och söndagen där hyresgästerna var fria att delta. Ett förbättringsprojekt i Värdeforum


Ladda ner ppt "Positiva trender Under studiens gång har vi sett att förändringsarbetet bringat in större påverkansmöjligheter över aktiviteter som tar plats i gemensamhetsutrymmena."

Liknande presentationer


Google-annonser