Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studenter Lär Av Studenter ”SLAS” Karim Daho Januari 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studenter Lär Av Studenter ”SLAS” Karim Daho Januari 2007."— Presentationens avskrift:

1 Studenter Lär Av Studenter ”SLAS” Karim Daho Januari 2007

2 Mål  att fler studenter klarar sin tentamen  höjda betyg  minska antalet avhopp - fler studenter slutför sin utbildning

3 SLAS  ser till studenternas förmåga och vilja att lära  ger studenterna motivation till fortsatta studier och goda studievanor  utvecklar studenternas förmåga att ta eget ansvar för sina studier

4 SLAS Syftet med metoden är att faddrar (äldre studenter) hjälper de nya studenterna i deras självstudier och fungerar som förebilder. Syftet med metoden är att faddrar (äldre studenter) hjälper de nya studenterna i deras självstudier och fungerar som förebilder. Detta leder till att de studerande får ökat självförtroende och bättre förutsättningar att klara kursen. Detta leder till att de studerande får ökat självförtroende och bättre förutsättningar att klara kursen. SLAS är INGEN EXTRA UNDERVISNING. SLAS är INGEN EXTRA UNDERVISNING. SLAS är ett komplement till den ordinarie undervisning. SLAS är ett komplement till den ordinarie undervisning. Den är frivillig och öppen för ALLA! Den är frivillig och öppen för ALLA!

5 Mötet Under SLAS-mötet diskuterar, bearbetar, förtydligar och strukturerar deltagarna kursens innehåll. Under SLAS-mötet diskuterar, bearbetar, förtydligar och strukturerar deltagarna kursens innehåll. Studenterna tränar sin förmåga i att analysera, granska, ta ställning och verifiera. Studenterna tränar sin förmåga i att analysera, granska, ta ställning och verifiera.

6 Studenterna uppfattar kursinnehållet väldigt olika och har olika teknik för inlärning. Genom att diskutera med andra studenter på ett SLAS- möte kan förståelsen för ämnet fördjupas.

7 SLAS-faddern  visar studenterna på Var och Hur kunskap kan inhämtas  uppmuntrar samarbete i gruppen  stimulerar till diskussion och kritiskt tänkande

8 Att ge svar på…  Hur skulle vi lösa det här problemet?  Låt oss gå igenom föreläsningsanteckningarna  Kan vi lättare förstå detta i läroboken?

9 Studenten Genom att delta i SLAS-möten: Kan den lära sig studieteknik och förbättra förståelse för kursen och ämnet Kan den lära sig studieteknik och förbättra förståelse för kursen och ämnet Tillfälle att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp och utveckla sin egen studiefärdighet – effektivare studietid Tillfälle att jämföra anteckningar, diskutera frågor och begrepp och utveckla sin egen studiefärdighet – effektivare studietid Lättare att ta eget ansvar för sina studier Lättare att ta eget ansvar för sina studier Möjligheten att nå bättre resultat ökar Möjligheten att nå bättre resultat ökar

10 SLAS Studenter Lär Av Studenter Dela eleverna i homogena grupper av högst fyra elever och låta dessa lösa en uppgift tillsammans under ledning av en fadder (som går högst i tvåan). Dela eleverna i homogena grupper av högst fyra elever och låta dessa lösa en uppgift tillsammans under ledning av en fadder (som går högst i tvåan). Faddern skall inte lösa uppgiften men hjälper via att uppmuntra eleverna att kolla kursboken, föreläsningsanteckningar, osv.... Varje fadder får högst 16 elever dvs 4 homogena grupper. Faddern skall inte lösa uppgiften men hjälper via att uppmuntra eleverna att kolla kursboken, föreläsningsanteckningar, osv.... Varje fadder får högst 16 elever dvs 4 homogena grupper. Varje grupp får olika uppgifter. När en grupp är färdig skall gruppen demonstrera sitt lösningsförslag p å tavlan medan övriga grupper skall uppmuntras av faddern att komma med frågor till den grupp som demonstrerar sitt lösningsförslag. Varje grupp får olika uppgifter. När en grupp är färdig skall gruppen demonstrera sitt lösningsförslag p å tavlan medan övriga grupper skall uppmuntras av faddern att komma med frågor till den grupp som demonstrerar sitt lösningsförslag. Den grupp som demonstrera sitt lösningsförslag är lärare åt andra grupper. Den grupp som demonstrera sitt lösningsförslag är lärare åt andra grupper. Fadderns roll är att kolla att allt g å rät till, t ex alla i gruppen skall vara aktiva och delta vid lösningsdemonstrationen. Varje grupp skall demonstrera sitt lösningsförslag. Fadderns roll är att kolla att allt g å rät till, t ex alla i gruppen skall vara aktiva och delta vid lösningsdemonstrationen. Varje grupp skall demonstrera sitt lösningsförslag. Om tiden inte räcker till (under passet) så skall grupperna förtsätta själva att demonstrera sina lösningsförslag för övriga, ev. utan fadder. Om tiden inte räcker till (under passet) så skall grupperna förtsätta själva att demonstrera sina lösningsförslag för övriga, ev. utan fadder.

11 Att lösa övningsuppgifterna Några små frågor du ställa dig själv då du löser övningsuppgifterna är: Några små frågor du ställa dig själv då du löser övningsuppgifterna är: Varför skall jag lösa denna uppgift? Vad skall jag lära av den? Vilken del av teorin skall uppgiften belysa? Varför skall jag lösa denna uppgift? Vad skall jag lära av den? Vilken del av teorin skall uppgiften belysa? Kan man ha en uppfattning om svaret utan att först lösa uppgiften? Då du löst en uppgift: är svaret rimligt? Kan man ha en uppfattning om svaret utan att först lösa uppgiften? Då du löst en uppgift: är svaret rimligt? Kan man lösa uppgiften på fler sätt? Hur ändras lösningen och svaret om man ändrar vissa parametrar/värden/uttryck? Kan man lösa uppgiften på fler sätt? Hur ändras lösningen och svaret om man ändrar vissa parametrar/värden/uttryck? Har jag förstått lösnings idén? Är idén allmängiltig? Har jag förstått teorin uppgiften skall belysa? Har jag förstått lösnings idén? Är idén allmängiltig? Har jag förstått teorin uppgiften skall belysa? Då du är klart med uppgifterna till ett visst avsnitt: Finns det något jag behöver träna mer på? Något som inte kommit med? Då du är klart med uppgifterna till ett visst avsnitt: Finns det något jag behöver träna mer på? Något som inte kommit med?


Ladda ner ppt "Studenter Lär Av Studenter ”SLAS” Karim Daho Januari 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser