Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Problemcentrerad undervisning metod Hokkaido lärarhögskolan (Asahikawa) Professor Kazuhiko Souma 2012.9.25.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Problemcentrerad undervisning metod Hokkaido lärarhögskolan (Asahikawa) Professor Kazuhiko Souma 2012.9.25."— Presentationens avskrift:

1 Problemcentrerad undervisning metod Hokkaido lärarhögskolan (Asahikawa) Professor Kazuhiko Souma 2012.9.25

2 Dagens innehåll 1. Hur går lektionen till? Lektionsexempel. 2. Varför ”Problemlösningscentrerad tillvägagångssätt” ? 3. Viktiga punkter när man planerar lektion med metoden ・ Välplanerad ”problem (uppgift)” ・ Ta in ”gissning” 1

3 1. Karaktären av lektionerna - Jämföra två olika lektionsexemplar - Årskurs 8 ”Användning av variabler” 【 Lektionsexempel 1 】 Ⅰ. Problem Bevisa att summan av nedanstående par av de två talen är alltid multiplar av 11. 63 72 43 85 36 27 34 58 2

4 Ⅱ. Individuellt tänkande: ( resonerar om uppgiften själv ) ”Vad ska jag göra?” ”Ingen aning” Ⅲ. Läraren förklarar: genom att använda variabler (algebraisk förklaring) ・ Eleverna lyssnar ・ Eleverna antecknar 3

5 【 Lektionsexempel, 2】 Ⅰ. Uppgift Titta på de nedanstående paren av siffrorna. Finns det någon relation mellan siffrorna och paren i varje par? 63 72 43 85 36 27 34 58 4

6 Ⅱ Gissning ・ Summan av de två talen är multipel av11 ・ Differensen av de två talen är multipel av 9 ”Stämmer det ? ” ”Varför ? ” Vi kontrollerar om vår gissnings är rätt ! 5

7 Ⅲ. Individuellt tänkande (resonerar om fenomenen själv) ・ Kollar om även andra tal visar samma fenomen. ・ Förklarar genom att använda variabler. Ⅳ. Grupp lösning ( diskussion i hela klassen ) Om vi kallar den tiotals siffran x , entalssiffran y , så ( 10x +y)+( 10 y+x) = 11x + 11y = 11 (x+y) Summan är en multipel av 11 * Eleverna resonerar om att differensen av talen är 9 på samma sätt. 6

8 Vad är skillnaden mellan de två lektionerna ? 【 Lektion 1】 Undervisning med fokus i process. ”Att lösa problem” är en metod, inte är målet. ( Det är inte att lösa problem som är viktig ) 【 Lektion 2】 Fokus i förklaring △ Passiv inlärning △ Eleverna ”memorerar” metoden som de fick förklarad av läraren Fokus i process i problemlösning ○Aktiv inlärning ○Resonerar själv 7

9 Mönstret problemlösning centrerad tillvägagångssätt 1. Visar problem 2. Gissning …… ”Vad ? ” ”Varför ? ” ”Summan ät multipel av 11” ”Differensen är multipel av 9” 3. Uppgift …… ”Tänk ! ” Låt oss få reda på varför summan är multipel av 11 4. Lösa uppgiften …… ”Nu vet jag ! ” Algebraisk förklarning 5. Lösa problemet …… ”Nu har jag löst ! ” 6. Extra övning ex : Varför summan av två udda tal är jämna tal? 8

10 2. Varför ”Problemlösnings centrerad tillvägagångssätt? ① För att fullborda lektion där barnen proaktivt deltar. ”Vad?” ”Varför?” ↓ ”Tänk! och få reda på!” ◎ Det är roligt att tänka ! ◎ Det är roligt med matematik ! 9

11 ② För att uppnå gedigna skolprestationer Presentation av problem ↓ under processen av problemlösningen ↓ ↓ och samtidigt Att lösa problemet Färdighet & Förståelse Förmågan att Tänka/uttrycka Motivation 10

12 3. Viktiga punkter för att konstruera undervisningen ・ Planera ”problemet” väl Årskurs 3 ”Multiplikation av 2 siffrigt tal×1 siffrigt tal. Problem ( som ger eleverna att chans att börja tänka ) ↓ Uppgift ( som uppkom för att klargöras ursprungliga problemet ) Kalle ska köpa 3 pennor som kostar 32 kr. Räcker det med 100 kr? Tänk ut olika metodor för 32 × 3 11

13 4 typer av ”Problem”  Vill ha ett svar ” Hur många cm är ~ ?” ”Vilken sorts triangel är ~ ?  Elever väljer ett svar ur några alternativ ”Vilken av … är rätt/fel?”  Rätt eller fel ”Är det korrekt att ~ ?” ”Är det samma att ~ ?”  Upptäcka fenomen/mönster osv. ”Vad kan du se/säga om ~ ?” 12

14 ・ Ta in ”gissning” exempel (Årskurs 3): addition med bråk Problem Gissning ”Det är rätt” ”Fel” (olika gissning) ↓ 「 Vad? 」「 Varför 」 ※ Gissning……att ge en idé/uppfattning av tänkbara reslutat, eller strategier. 1/5+2/5=3/1 0 Är det korrekt? 13


Ladda ner ppt "Problemcentrerad undervisning metod Hokkaido lärarhögskolan (Asahikawa) Professor Kazuhiko Souma 2012.9.25."

Liknande presentationer


Google-annonser