Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RINKEBYSKOLAN 2017-04-02.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RINKEBYSKOLAN 2017-04-02."— Presentationens avskrift:

1 RINKEBYSKOLAN

2 MAUS ett dialogiskt läsprojekt

3 Tre orsaker till varför man kanske tvekar att läsa MAUS
”Ännu en berättelse om förintelsen. Det räcker!” ”Det är ju en seriebok. Jag har svårt för serier och en seriebok stimulerar inte mina elevers läsförmåga.” ”Den är för tjock.”

4 Flera skäl att ÄNDÅ läsa MAUS
Nyskapande Attraherande berättarform Serieformen inte lika krävande för dagens unga Fångar även ovilliga läsare Lätt att ta sig igenom Komplex berättarstruktur Engagerar läsaren Perfekt för ämnesövergripande studier

5 Art Spiegelman Född 1948 i Stockholm Lever och verkar i Queens,
New York Utbildad på konstskolor Arbetat med underground Comix Fick Pulitzer Prize 1992 för ”Maus” Boken är en stor klassiker i USA

6 MAUS Består av två berättelser
Artie intervjuar sin far för att göra en seriebok om honom som utspelar sig i USA. Vladek berättar om tiden kring 2:a världskriget och förintelsen i Polen.

7

8 "Först gav jag boken ingen chans, men när jag väl kom in i boken
så var den intressant och bra. Nu ser jag andra världskriget på ett annat sätt.” Fatima 9B

9 Dialogisk undervisning

10 Alla får möjlighet att komma till tals
Elever engagerar sig mer i undervisningen Elever lär sig mer Elever lär sig att samarbeta och lyssna till varandra

11 Pedagogens roll Styra gruppsammansättningen
Skapa stödstruktur genom metodisk integrering av läsning, skrivande, samtal och reflektion Inta en vägledande och objektiv roll under samtalen Ställa öppna frågor Engagera, uppmuntra och berömma

12 ”Undervisningen framstår som en lämplig undervisning både för de högpresterande och för de lågpresterande eleverna. Dessutom har studien kunnat konstatera att undervisningen behagade såväl de tystlåtna som de mer talföra eleverna.” Alexander Alexander Bylund, vfu-student C-uppsats vt-2012

13 Varvandet av läsning, skrivande, egen reflektion,

14 gruppdiskussion,

15 reflektion och klassdiskussion…

16 och en fördjupad förståelse.
…skapar medvetenhet om det egna lärandet och en fördjupad förståelse.

17 ”Vissa frågor var svåra som jag inte förstod.
När vi hade gruppsamtal hade jag inte svarat på alla frågor och då hjälpte de mig och förklarade, och då skrev jag ner allt och jag förstod kapitlet mycket bättre.” Daniela 9A

18 korrekta svar. Det beror på hur man tänker.”
”…det kan finnas flera korrekta svar. Det beror på hur man tänker.” Jamila 9A

19 "Man förstår situationen bättre och lättare med bilder som förklarar."
Josef 9B

20 ”I det dialogiska klassrummet är kunskapen
Inte given på förhand utan istället öppen för en egen tolkning och kritisk granskning. Elevernas Inlärning utgår inte från någon auktoritativ källa utan vägen till kunskap utgår istället från den Kunskap eleven konstruerar i samspelet med stoffet, klasskamraterna och med läraren.” Dysthe, 1996, Det flerstämmiga klassrummet

21 ”…när man diskuterar pratar man ju med läraren och när man har svarat kommer hon ofta med en ny fråga som får oss att tänka mera.” Josef 9A

22 "En spännande bok som tar tag i dig enda till sista sidan."
Osman 9B


Ladda ner ppt "RINKEBYSKOLAN 2017-04-02."

Liknande presentationer


Google-annonser