Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skriva för att lära – så gör du

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skriva för att lära – så gör du"— Presentationens avskrift:

1 Skriva för att lära - en väldokumenterad metod att öka sin förståelse genom skrivande

2 Skriva för att lära – så gör du
Ställ öppna frågor ”Skriv allt du vet” - förförståelsen Utgå från elevens frågor Utveckling sker genom: Utkast – respons – omarbetning Kortskrivande runt nya begrepp Lärlogg, reflektioner

3 Responsen – nyckeln till framgång
Syftar alltid till att stärka Möt varje individ på rätt nivå Gradvis mer detaljerad ”Rätta” inte språk i början Leta guldkorn Respons elev-elev, alla är lärare

4 Konsten att förstå nya begrepp 1 – Exemplet vind: Varför blåser det?
Skriv i 5 min ner allt du vet om vind Sitt i grupper och läs upp vad ni skrivit Anteckna vad du visste men inte skrev Återsamling – allmän frågestund Läraren antecknar frågorna. OH, tavla. Läs artiklar, kursbok, Internetsidor

5 Konsten att förstå nya begrepp 2 – Exemplet vind: Varför blåser det?
Lektion utgående från frågorna Skriv ner vad du nu vet Ny gruppomgång och nya frågor Fler lektioner på centrala begrepp Förklara för varandra Skriv förklaring för 10-åring Fler lektioner?

6 Konsten att skriva en rapport 1 – En bra modell att arbeta efter
Lista ämnen som intresserar dig. OH. Välj ett ämne Skriv allt du vet om ämnet Begränsa ämnet (samtal, smågrupper) Diskutera omfattningen med läraren Skriv de frågor du vill ha svar på

7 Konsten att skriva en rapport 2 – En bra modell att arbeta efter
Finns fler frågor? (Smågrupp) Planering av sökning. Översikt. Omarbeta ämnet: begränsa eller byt Fråga=kapitel, följdfråga=underrubrik Markera citat, referat, sammanfattning Sök: cd, böcker, Internet, intervju …

8 Konsten att skriva en rapport 3 – En bra modell att arbeta efter
Utkast: rubriker, nyckelord, källor Omarbeta (smågrupp) Respons från lärare. Omarbeta! Slutputsning (utseende, språk …) Lämna in för bedömning


Ladda ner ppt "Skriva för att lära – så gör du"

Liknande presentationer


Google-annonser