Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad händer på LSS-området 1 Lagrådsremiss (propp) utifrån LSS-kommitténs betänkande Ändrade föreskrifter för arbete i enskilt hem (AMV) Ändrad biståndsbedömning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad händer på LSS-området 1 Lagrådsremiss (propp) utifrån LSS-kommitténs betänkande Ändrade föreskrifter för arbete i enskilt hem (AMV) Ändrad biståndsbedömning."— Presentationens avskrift:

1 Vad händer på LSS-området 1 Lagrådsremiss (propp) utifrån LSS-kommitténs betänkande Ändrade föreskrifter för arbete i enskilt hem (AMV) Ändrad biståndsbedömning vid LASS ansökningar

2 Lagrådsremiss utifrån LSS- kommitténs betänkande Utgångspunkter för regeringens förslag att LSS ska finnas kvar som rättighetslag, huvudmannaskapet ändras inte, kostnadsdämpande åtgärder bör övervägas för att säkerställa reformens hållbarhet, men ska göras med varsamhet. tillsynen måste förstärkas för att öka kvalitet och trygghet.

3 Lagrådsremiss utifrån LSS- kommitténs betänkande Den viktiga principiella frågan om huvudmannaskap och finansiering av verksamheten enligt LSS och LASS tar inte regeringen ställning till utan konstaterar endast att ”det återstår mycket arbete innan alla frågor som aktualiseras vid en huvudmannaskaps­förändring är lösta” vilket innebär att nuvarande delade huvudmannaskap fortsätter. De konkreta förslagen är få och innebär inga positiva förändringar för kommunerna. Speciellt bekymmersamt är att regeringen inte tagit med förslag som kunnat minska konflikter mellan kommunerna och enskilda assistansanordnare och mellan enskilda kommuner.

4 Lagrådsremiss utifrån LSS- kommitténs betänkande Behov av dubbel assistans ska prövas mot bostadsanpassning och hjälpmedel Registerkontroll för personal som arbetar med LSS insatser för barn Individuella planer ska erbjuda den enskilde i samband med att en LSS-insats beviljats

5 5 Ändrade föreskrifter för arbete i enskilt hem Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 Förtydligar att reglerna gäller för samtliga arbetsplatser, även arbete i enskilt hem. Träder i kraft den 1 april 2010. Sveriges Kommuner och Landsting har haft kraftfulla invändningar. Föreskrifterna är inte möjliga att tillämpa på alla arbetsplatser och AV har inte beaktat de kostnadsmässiga konsekvenserna.

6 6 Ändrade föreskrifter för arbete i enskilt hem Respekten för människors självbestämmande och integritet betonas. Insatser ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde, ska anpassas efter mottagarens individuella behov och ska stärka den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Kvarboendeprincipen. Normalisering.

7 7 Ändrade föreskrifter för arbete i enskilt hem Arbetsgivaren ansvarar för en god arbetsmiljö (t.ex. jourrum och fritt arbetsutrymme av minst 0,8 m vid säng och hygienutrymme) men förfogar inte över arbetsmiljön i enskildas hem I grunden en konflikt mellan SoL/LSS och Arbetsmiljölagen,


Ladda ner ppt "Vad händer på LSS-området 1 Lagrådsremiss (propp) utifrån LSS-kommitténs betänkande Ändrade föreskrifter för arbete i enskilt hem (AMV) Ändrad biståndsbedömning."

Liknande presentationer


Google-annonser