Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SIQs MODELL Uppskattad tidsåtgång: 30 minuter Till avsnittet tillhör ett test som tar ca 10 minuter att genomföra 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SIQs MODELL Uppskattad tidsåtgång: 30 minuter Till avsnittet tillhör ett test som tar ca 10 minuter att genomföra 2."— Presentationens avskrift:

1 SIQs MODELL Uppskattad tidsåtgång: 30 minuter Till avsnittet tillhör ett test som tar ca 10 minuter att genomföra 2

2 Förbättringshjulet - grundläggande synsätt

3 Verksamhetsutveckling med helhetssyn! Arbetssätt Angreppssätt Metoder Verktyg Kultur Värderingar Förhållningssätt Kundorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Ständiga förbättringar Faktabaserade beslut Processorientering Långsiktighet Förebyggande åtgärder Samhällsansvar Lära av andra Snabbare reaktioner Samverkan Kompetensutveckling Lean Förbättringsteam Processledning Sex Sigma Balanserad styrning Histogram Processkarta Faktorförsök Regression Riskanalys SPS Frekvensdiagram Fiskbensdiagram

4 Utvärdera & Förbättra - Vad? Produkt-/tjänst egenskaper Professionen – Specialistkompetens – Ämneskunskap Metoder/metodik/teknik Verksamhet System/systematik Struktur Processer – Duglighet – Variation - oönskad Organisation Resultat SpecifikGenerell

5 Tre fundamentala grunder Systematik för att förstå och driva på Struktur för att kunna se och organisera Kultur grunden för motivation och riktning

6 Systematik Gör vi som vi har sagt? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? Kan vi göra det bättre? Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter?

7 Hur gör du för att… Hur gör du för att utvärdera och för- bättra det du gör? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? I vilken omfattning gör du det? Hur gör du för att… I vilken omfattning gör du det? Vilket resultat leder det till (i förhållande till målvärden)? Hur gör du för att utvärdera och för- bättra det du gör? Gör vi som vi har sagt? Uppnår vi det vi har tänkt oss? Får vi önskad effekt? Kan vi göra det bättre? Har vi medvetet valda systematiska sätt att lösa våra uppgifter? Systematiken

8 Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Systematik Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt för att förstå och driva på

9 Strukturen Medarbetare/ medaktörer Plan Information HUR gör vi Resultat Inrikta, samordna, stödja Inrikta, samordna, stödja För vem?

10 Strukturen 1 Ledarskap 2 Information & Analys 3 Verksamhetens planering 4 Medarbetarnas engagemang och utveckling 5 Verksamhetens processer 6 Verksamhetens resultat 7 Kundtillfreds- ställelse

11 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 1. Ledarskap 1.1 Verksamhetens ledning 1.2 Ledarskap för ständig förbättring 1.3 Processledning 1.4 Samhällsengagemang 1.5 Miljöledning 2. Information och analys 2.1 Hantering och användning av Information 2.2 Information om led. org. och konkurr. 3. Verksamhetens planering 3.1 Verksamhetens planering 4. Medarbetarnas engagemang och utveckling 4.1 Strategisk kompetensutveckling 4.2 Individuell kompetensutveckling 4.3 Medarbetarnas eng. och delaktighet 4.4 Erkännanden och uppmuntran 4.5 Arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse 4.6 Resultat - Medarbetarnas eng. o utv. 5. Verksamhetens processer 5.1 Styrning av verksamhetens processer 5.2 Förbättring av verksamhetens processer 5.3 Samverkan med leverantörer och partners 6. Verksamhetens resultat 6.1 Resultat – Processer 6.2 Resultat - Samverkan med leverantörer och partners 6.3 Resultat – Samhällsengagemang och Miljöledning 7. Kundtillfredsställelse 7.1 Kundförväntningar 7.2 Samverkan med kunder 7.3 Utfästelser till kunder 7.4 Mätning av kundtillfredsställelse 7.5 Resultat – Kundtillfredsställelse

12 Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling SystematikStruktur Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi skall ställa oss för att förstå och driva på för att kunna se och organisera

13 Grundläggande värderingar för beslut och handling Kultur Kundorientering Engagerat ledarskap Allas delaktighet Kompetensutveckling Långsiktighet Samhällsansvar Processorientering Förebyggande åtgärder Ständiga förbättringar Lära av andra Snabbare reaktioner Faktabaserade beslut Samverkan

14 Tre hörnpelare i SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling SystematikStrukturKultur för att förstå och driva på för att kunna se och organisera för motivation och riktning Ett sätt att ställa frågor som leder till insikt En modell för vilka frågor vi skall ställa oss Grundläggande Värderingar som vägleder beslut och handling

15 Angreppssätt Tillämpning Resultat Utvärdering & förbättring 0 %100 % Saknas Ej tillämpat Ej redovisade Saknas Heltäckande systematiska och fullständigt integrerade Inom alla relevanta områden, vid alla relevanta tillfällen Relevanta mått. Härledbara, stabila resultat i världsklass. Heltäckande Systematisk uppföljning, lärande och förbättringsarbete ”HUR?” Bedömning av angreppssätt och resultat

16 Utvärderingsmatrisen Bedömning av angreppssätt – Angreppssätt – Systematik – Integration – Tillämning – Var – När – Utvärdering och förbättring – Uppföljning – Lärande och förbättringsarbete Bedömning av resultat – Relevans/omfattning – Prestation – Härledbarhet – Nivåer – Trender

17

18 SIQs 7 Kvalitetsnivåer …är mycket enkla och summariska beskrivningar som ska ge en liten idé om vad de olika nivåerna kännetecknas av. …kan t.ex. användas för att grovt stämma av att den nivå man kommit fram till vid en självvärdering känns någorlunda rätt. Nivå 6 är ganska extremt och sällsynt> 750-900 Nivå 5 är mycket bra och ovanligt600-750 Nivå 4 är riktigt bra400-600 Nivå 3 är bra!250-400 Nivå 2 är ganska vanligt..100-250

19 Modellen är en sak - Arbetssätten många Hur kan man arbeta med modellen Snabbstart Värdeinsikt / Grundläggande Värderingarna Översikten inSIQt Ledningens Analys Verksamhetsbeskrivningen Diplomering Utmärkelseprocess

20 Modellen är en sak - Arbetssätten många Hur kan man arbeta med modellen Snabbstart Värdeinsikt / Grundläggande Värderingarna Översikten inSIQt Ledningens Analys Verksamhetsbeskrivningen Diplomering Utmärkelseprocess

21 Tack för Din uppmärksamhet Du har nu klarat av det andra av fyra avsnitt. Till detta avsnitt finns ett test som du måste genomföra och klara för att få delta i internatutbildningen. Länken till testet finner du här:


Ladda ner ppt "SIQs MODELL Uppskattad tidsåtgång: 30 minuter Till avsnittet tillhör ett test som tar ca 10 minuter att genomföra 2."

Liknande presentationer


Google-annonser