Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsområde Fysik Krafter. Vad är krafter för något? Fysiken och vardagslivet  Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsområde Fysik Krafter. Vad är krafter för något? Fysiken och vardagslivet  Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsområde Fysik Krafter

2 Vad är krafter för något? Fysiken och vardagslivet  Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet. Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas  Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor. Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor Fysiken och världsbilden  Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder

3 Arbetssätt inom Fysikämnet Fysikens metoder och arbetssätt  Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering. Systematiska undersökningar  Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Mätningar och mätinstrument  Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier. Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier  Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

4 Syfte  många olika exempel på krafter  exempel på vardagliga situationer där kraftbegreppet är använd­bart, inte minst när det gäller den egna kroppen  kunskap om relationen massa och tyngd  insikt i hur vanliga vågar fungerar  kunskap om friktionens inverkan i olika sammanhang  kunskap om hur föremåls stabilitet beror på tyngdpunktens läge i förhållande till stödytan  insikt om att krafter alltid uppträder parvis  kunskap om hur hävstänger fungerar i natur och teknik


Ladda ner ppt "Arbetsområde Fysik Krafter. Vad är krafter för något? Fysiken och vardagslivet  Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och."

Liknande presentationer


Google-annonser