Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från vardagskunskap till vetenskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från vardagskunskap till vetenskap"— Presentationens avskrift:

1 Från vardagskunskap till vetenskap
FYSIK Från vardagskunskap till vetenskap

2 Vardagskunskap ”Kunskap som funkar” i särskilda situationer
Bygger på beprövad erfarenhet, individuell Har byggts upp lite hipp som happ Ingen medveten analys eller prövning av kunskapen Vad skulle detta kunna vara? Ge exempel…

3 Vetenskap Kunskap som går att använda i nya sammanhang
Går att bygga vidare på Giltig och gemensam för alla Kunskap som är pålitlig Vad kan detta vara? Ge exempel…

4 Processen En systematisk undersökning – pålitlighet
Hypotes – förslag till modell av verkligheten, teori Förutsägelser, om hypotesen vore sann så… Pröva och utvärdera (Hypotesen måste vara prövbar)

5 Läran om det minsta och det största
Fysik – grek. Natur Förklaringsmodeller kring naturens minsta delar till de största i universum Kvarkar 10 −18 meter Synliga universum meter

6 Förmågor att utveckla Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor kring energi, teknik, miljö, samhälle Genomföra egna systematiska undersökningar Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att förklara samband i naturen. (Lgr11)

7 Kunskap att bygga vidare
Från föreställningar till förståelse Personlig erfarenhet och tidigare kunskap - basen Ny- utvecklad kunskap - målet Vi prövar och resonerar tillsammans (Allas tankar, idéer och frågor viktiga!)

8 Exempel i fysiken Galilei –fallrörelser 1610 Newtons tyngdkraft
Kepler – planetlagarna Teorin om en enda superkraft. Idag fyra grundläggande krafter i naturen (Tyngdkraften, elektromagnetiska kraften, den svaga kärnkraften, starka kärnkraften) Hur har de uppstått? Big Bang en förenad kraft som delades upp i takt med att universum utvidgades och svalnade. Tyngdkraften – håller jorden runt solen, fötterna på jorden, får ett äpple att falla på marken. Elektromagnetiska kraften – ljus (fotoner som frigörs när elektroner stöter bort varandra) Den svaga kärnkraften – radioaktivt sönderfall Starka kärnkraften – håller samman atomkärnan och möjliggör att grundämnen bildas

9 Kunskapskraven Motiveringar i samtal och diskussioner om energi, teknik, miljö, samhälle. Resonemang runt information från olika källor. Kan använda informationen i egna texter och framställningar. Formulera egna frågeställningar Kan använda utrustning Dra slutsatser kring resultat Dokumentera undersökningar med tabeller, diagram, bild och text. Kunskaper om energi, materia och universums uppbyggnad Kan och använder fysikaliska begrepp Resonemang kopplat till vardagslivet. Resonemang kring hållbar utveckling. Samband mellan upptäckter och människors levnadsvillkor.

10 Begrepp Kraft Värme Friktion Ljud Energi Ljus Densitiet Elektricitet
Tryck Magnetism Parövning: Vad kan ni om följande begrepp? Resonera och skriv ner. Ställ även en fråga på något ni är osäkra på eller vill veta mer om?


Ladda ner ppt "Från vardagskunskap till vetenskap"

Liknande presentationer


Google-annonser